Onderzoek klimaatimpact utiliteisbouw

Utiliteitsbouw

De bouw- en vastgoedsector is een sector met grote impact, waar de spanningen tussen grote maatschappelijke opgaven voelbaar zijn. Op dit moment ligt de nadruk op de woningbouwopgave, maar de utiliteitsbouw staat voor minstens net zo grote uitdagingen.

Er is een versnelling nodig in de utiliteitsbouw als we de klimaatdoelen willen halen. Deze conclusie komt uit het onderzoek van Alba, Copper8, Metabolic en NIBE in opdracht van RVO en partners.

Utiliteitsbouw cijfers

  • Nederland heeft meer dan een miljoen utiliteitsgebouwen, met een gezamenlijk bruto vloeroppervlakte van ongeveer 570 miljoen vierkante meter.
  • De komende jaren komt daar naar verwachting bijna 55 miljoen vierkante meter nieuwbouw bij en wordt 90 miljoen vierkante meter gerenoveerd.

De utiliteitsbouwopgave leidt tot een aanzienlijke CO2-uitstoot, milieu- impact en materiaalvraag. Hierdoor ontstaat de vraag of én hoe de utiliteitsbouwopgave plaats kan vinden binnen de ecologische grenzen van de planeet. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C is er een maximale hoeveelheid CO2 die wereldwijd nog mag worden uitgestoten: ons CO2-budget.

3 cruciale strategieën

Deze drie strategieën hebben alle drie als doel om CO2-uitstoot, milieu-impact en materiaalgebruik te verminderen: hoogwaardig hergebruik, biobased bouwen en een versnelde verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie.

Uit de bevindingen blijkt dat het samenbrengen van de drie strategieën leidt tot een ‘veranderscenario’ die de CO2-uitstoot tot en met 2030 reduceert met 13,8% ten opzichte van business-as-usual.

  1. De grootste winst in CO2-uitstoot is te behalen met versnelde verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie (12,6%).

  2. Het samenbrengen van de drie strategieën tot een ‘veranderscenario’ leidt tot en met 2030 tot een totale CO2- reductie van 13,8% ten opzichte van business-as-usual.

  3. De kosten zijn in het Veranderscenario vergelijkbaar met het business-as-usual-scenario. Er is tot en met 2030 in totaal sprake van een meerinvestering van 0,6% (+/- € 1 miljard, o.b.v. de huidige kostenniveaus).

Dringende noodzaak voor actie

Zelfs met alle circulaire strategieën die bijdragen aan het verminderen CO2-uitstoot, milieu-impact en van materiaalverbruik schieten wij te kort om onze klimaat- en circulaire economie doelen te halen.

Hoewel het samenvoegen van deze strategieën het CO2-budget van de utiliteitsbouw verlengt van 2029 naar 2031 (voor 1,7 °C), is meer actie nodig om onze ambities te bereiken.

Dit vraagt om een collectieve inspanning van alle spelers in de bouw- en vastgoedsector om hergebruik van producten en de inzet van biobased materialen te versnellen.

Tegelijkertijd vereist dit ook een kritische blik op onze bouwpraktijken. Om binnen ons CO2-budget te blijven, is een drastische optimalisatie van de utiliteitsbouw noodzakelijk.

 

Lees ook