Raad van Founding Fathers

De leden van de Raad van Founding Fathers brengen de innovaties die voortkomen uit de finale van SMARTCirculair verder. Vernieuwende concepten worden gepitcht voor de Raad die met elkaar bespreken wie het concept oppakt en verder brengt om te kunnen doorontwikkelen tot een business case via zijn of haar netwerk.

In de landelijke ontwerpwedstrijd SMARTCirculair krijgen mbo studententeams een podium omdat zij komen met de meest slimme, vernieuwende maar ook pragmatische oplossingen die bedragen aan de gezonde, veilige en circulaire gebouwde omgeving. De Raad van Founding Fathers is voor hen het vliegwiel voor hun innovatie.

Ruud Koornstra

We moeten Ruud nog vragen of hij ook in de Raad van Founding Fathers wil maar verwachten dat als jullie een hele mooie energievernieuwing hebben, Ruud zeker geïnteresseerd is.

Speciale aandacht voor vernieuwende energieconcepten

Alle informatie over de SMARTCirculair finale

Yoeri van Alteren

Directeur DuurzaamBedrijfsleven en GreenLeaders

Speciale aandacht voor circulaire concepten

Tjebbe Will

Creative Liaison bij Blue Turtle Associates

Speciale aandacht voor vernieuwende biobased concepten

Paul Gosselink

Programmamanager bij de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij en de samenwerkende ROM's

Speciale aandacht voor vernieuwende smart product concepten

Sander van Holm

Duurzaamheidsaanjager bij Alba Concepts

Speciale aandacht voor circulaire bouwconcepten

Antoine Heideveld

Directeur van 'Het Groene Brein'

Speciale aandacht voor vernieuwende duurzame business modellen en concepten

Gezocht

We zijn specifiek op zoek naar vrouwelijke leden van de Raad van Founding 'Fathers'.

Vrouwen met een groen hart, een groen netwerk, de energie en het aanstekelijk enthousiast om het onmogelijke mogelijk te maken.

Heb jij ook een innerlijke drive om de circulaire economie te versnellen door innovaties een boost te geven? Heb je bijzondere affiniteit met de kracht van honderden jonge professionals in techniek? Wil je innovaties verder brengen met je netwerk?

De Raad van Founding Father helpt studententeams om het vernieuwende element in hun ontwerpproject verder te brengen. Soms wil het team hiermee direct geholpen worden. Voor andere teams is het belangrijk dat ze zien dat het vernieuwende concept geadopteerd wordt door een bedrijf of startup die het verder kan brengen als het na verder onderzoek, haalbaar en opschaalbaar blijkt te zijn.

 

Meer weten?

Neem contact op met Tanja Nolten

06 16342889

of mail naar tanja@smartcirculair.com

Voorbeelden van vernieuwende concepten die tijdens de finale in 2019 zijn gepresenteerd zijn o.a.

Hoe werkt het?

Het team kent de mogelijkheden dat hun vernieuwende concept toevoegt aan de ontwerpopdracht. Samen met de Raad van Founding Fathers bespreken ze de visie, wat ze denken te kunnen (en willen) bereiken in de toekomst in relatie tot investeringen in termen van uren en geld.

De leden van de Raad hebben ieder een netwerk van bedrijven en organisaties die het team kan helpen om het concept verder te brengen. Of als ze het over willen dragen, bedrijven of startups die kansen zien om het concept door te ontwikkelen tot een haalbare business case. De Founding Father die de innovatie adopteert, fungeert als een liaison tussen markt en team.

Heb je vragen over de procedure en hoe je je kunt aanmelden? Neem dan contact met ons op.

 

Alle informatie over de SMARTCirculair finale