Raad van Founding Fathers

De Raad van Founding Fathers onder leiding van Ruud Koornstra brengt innovaties die voortkomen uit de finale van SMARTCirculair verder. Vernieuwende concepten worden voorgelegd aan de Raad vervolgens bespreekt wie het concept oppakt en verder brengt om te kunnen doorontwikkelen tot een business case via zijn of haar netwerk.

In de landelijke ontwerpwedstrijd SMARTCirculair krijgen mbo studententeams een podium omdat zij komen met de meest slimme, vernieuwende maar ook pragmatische oplossingen die bedragen aan de gezonde, veilige en circulaire gebouwde omgeving. De Raad van Founding Fathers is voor hen het vliegwiel voor hun innovatie.

Ruud Koornstra

We moeten Ruud nog vragen of hij ook in de Raad van Founding Fathers wil maar verwachten dat als jullie een hele mooie energievernieuwing hebben, Ruud zeker geïnteresseerd is.

Speciale aandacht voor vernieuwende energieconcepten

Alle informatie over de SMARTCirculair finale

 

Werkwijze Bouw OntwerpChallenge

 • Vaststellen te formuleren praktijk/onderzoeksopdrachten in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven
 • Het bedrijf bespreekt met het onderwijsteam of de geformuleerde praktijk- /onderzoeksopdrachtopdracht past bij de inhoud, het niveau en de duur van de opleiding
 • Als de opdracht uitgevoerd kan worden geeft het bedrijf een pitch voor de studenten waarbij de onderzoeksvraag wordt neergelegd
 • Vervolgens wordt een projectteam van studenten samengesteld dat aan de slag gaat met de opdracht
 • Het bedrijf houdt contact met de studenten over de voortgang en ondersteunt met kennis en zo nodig materiaal
 • Aan het eind van de projectperiode wordt het resultaat door het projectteam aan de opdrachtgever gepresenteerd/opgeleverd en wordt een terugkoppeling gegeven
 • Aan het eind van de projectperiode vindt de landelijke finale plaats van de Bouw OntwerpChallenge waarin alle deelnemende studententeams hun concept pitchen voor de jury
  daaruit komen meerdere winnende teams voort

Gezocht

We zijn specifiek op zoek naar vrouwelijke leden van de Raad van Founding 'Fathers'.

Vrouwen met een groen hart, een groen netwerk, de energie en het aanstekelijk enthousiast om het onmogelijke mogelijk te maken.

Heb jij ook een innerlijke drive om de circulaire economie te versnellen door innovaties een boost te geven? Heb je bijzondere affiniteit met de kracht van honderden jonge professionals in techniek? Wil je innovaties verder brengen met je netwerk?

De Raad van Founding Father helpt studententeams om het vernieuwende element in hun ontwerpproject verder te brengen. Soms wil het team hiermee direct geholpen worden. Voor andere teams is het belangrijk dat ze zien dat het vernieuwende concept geadopteerd wordt door een bedrijf of startup die het verder kan brengen als het na verder onderzoek, haalbaar en opschaalbaar blijkt te zijn.

 

Meer weten?

Neem contact op met Tanja Nolten

06 16342889

of mail naar tanja@smartcirculair.com

Voorbeelden van vernieuwende concepten die tijdens de finale in 2019 zijn gepresenteerd zijn o.a.

Hoe werkt het?

Het team kent de mogelijkheden dat hun vernieuwende concept toevoegt aan de ontwerpopdracht. Samen met de Raad van Founding Fathers bespreken ze de visie, wat ze denken te kunnen (en willen) bereiken in de toekomst in relatie tot investeringen in termen van uren en geld.

De leden van de Raad hebben ieder een netwerk van bedrijven en organisaties die het team kan helpen om het concept verder te brengen. Of als ze het over willen dragen, bedrijven of startups die kansen zien om het concept door te ontwikkelen tot een haalbare business case. De Founding Father die de innovatie adopteert, fungeert als een liaison tussen markt en team.

Heb je vragen over de procedure en hoe je je kunt aanmelden? Neem dan contact met ons op.

 

Alle informatie over de SMARTCirculair finale

Invest-NL investeert in Innovators

Invest-NL investeert in businesscases met veel risico.

Een tijd lang niet doorgroeien omdat er geen geld is, is geen optie voor innovatieve, jonge bedrijven. Die moeten eerst hun product of organisatie verder ontwikkelen, voor ze omzet kunnen draaien. Terwijl ze al wel noodzakelijke kosten maken, zoals de huur van een (productie)ruimte en personeel. Omdat fundraising voorlopig lastig zal blijven, schiet investeringsfonds Invest-NL te hulp met het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Daarin is 100 miljoen euro beschikbaar.

TOPSS

Ondernemers die een lening van minder dan 500.000 euro aanvragen, zouden binnen 9 werkdagen uitsluitsel moeten krijgen. Voor hogere bedragen is de beslistermijn 3 weken

Sinds Invest.NL op 29 april 2020 TOPSS beschikbaar stelde, hebben zich 43 bedrijven aangemeld. Veertien daarvan zijn afgewezen, negentien zitten nog in het aanvraagtraject en aan tien wordt nu hard gewerkt. Onder die laatste groep bevinden zich producenten van medische apparatuur en bedrijven die zich richten op de platform- en deeleconomie. In totaal is voor 244 miljoen euro aan investeringen gevraagd.

Goed om te weten over de TOPSS-regeling:

 • Wie een beroep doet op de TOPSS-regeling betaalt een commercieel rentetarief
 • Je moet professionele investeerders meenemen die bereid zijn minstens een gelijk bedrag bij te leggen
 • Je mag het geld alleen gebruiken voor middelen die nodig zijn om door te groeien.
 • Invest-NL toetst of je echt niet op een andere manier aan het gevraagde kapitaal kan komen, en of je bedrijf voldoende potentie heeft om na Covid-19 winstgevend te worden
 • Bedrijven met maatschappelijke impact (werkgelegenheid, CO2-reductie en innovatiekracht) krijgen voorrang
 • Krijg je de TOPSS toegekend, dan haal je snel (binnen zes weken) flink wat liquiditeit in huis (2 miljoen euro is de ondergrens), met de mogelijkheid om de lening om te zetten in aandeelhoudersvermogen.

Invest-NL

TOPSS is een noodmaatregel en daarom beschikbaar voor hele jonge bedrijven in alle segmenten.

Normaal gesproken investeert Invest-NL, vooral in scale-ups in de energietransitie. De reden daarvoor is dat de technologie die daarvoor nodig is, in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Kapitaal vinden is juist voor dit soort bedrijven heel lastig. Want innovatie, zeker industriële, vergt veel geld en lef. Richt je een fabriek in voor dertig miljoen maar slaat het product toch niet aan, of is een andere partij je net voor? Dan kun je fluiten naar je centen. In Nederland lopen weinig investeerders warm voor dat risico.

Daarom besloot de regering begin dit jaar tot de oprichting van Invest-NL: een privaat investeringsfonds dat zich richt op innovatieve en duurzame ondernemingen. Het Ministerie van Financiën stortte €1,7 miljard in het fonds en is daarmee een bijzondere aandeelhouder in het Nederlandse investeringsklimaat: eentje met diepe zakken en die zijn geld ook weer wil terugverdienen, maar die genoegen neemt met een lager rendement. En bereid is om te wachten op zijn geld en soms zijn neus te stoten.

50% financiering

Invest-NL investeert alleen als private investeerders minstens de andere helft voor hun rekening nemen. Door die voortrekkersrol hoopt het fonds andere investeerders over de streep te trekken.

Er zijn verschillende financieringsvormen mogelijk, maar de ondergrens is in beginsel vijf miljoen euro. Want voor bedragen daaronder zijn genoeg andere partijen op de markt, zoals Regionale Ontwikkelings Maatschappijen. Sinds de oprichting ontving Invest-NL tweehonderd aanvragen (TOPSS niet meegerekend). Die bevinden zich in verschillende stadia van onderhandeling. Bij vier heeft Invest-NL inmiddels besloten wel tot een transactie over te willen gaan. Dat zijn bijvoorbeeld initiatieven uit de agrofood sector, urban mining en MKB-financiering.

Wouter Bos

Oud-minister van Financiën Wouter Bos is CEO van Invest-NL. Hij merkt dat hele jonge, innovatieve bedrijven bij uitstek uit het juiste hout gesneden zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Is geld dé oplossing voor start- en scale-ups die door corona in het nauw komen?

‘Het is een manier om urgente investeringen toch te kunnen doen en door de crisis heen te komen. Maar een duurzame oplossing is het niet, met name niet als de oplossing alleen maar wordt gezocht in lenen en schulden. Dat maakt een bedrijf kwetsbaarder. Via TOPSS verstrekken wij converteerbare kredieten. In ons normale proces nemen wij ook een direct aandelenbelang in bedrijven. Maar het is natuurlijk nog beter als het bedrijf een manier vindt om zelf omzet te maken en aan eigen vermogen te komen.’

Hoe slagen jonge bedrijven daarin?

‘Ik zie er veel die hun verdienmodel over een andere boeg gooien. Die denken in kansen. De mooiste voorbeelden vind ik de ondernemers die zich specialiseren in alles wat nodig is voor de anderhalvemetersamenleving. Denk aan mondkapjes waar Afpro, Auping en DSM zich op gestort hebben, en Demcom die nu beademingssystemen produceert.’

Welk advies zou u geven aan jonge ondernemingen anno nu?

‘Veel jonge ondernemers zijn extreem gefocust op hun product en de techniek. Maar de grootste uitdaging is het opbouwen van een organisatie. Dat is nieuw; tijdens hun opleiding en tijdens het werken aan hun innovatie hoefden ze daar niet mee bezig te zijn. Financiers zijn relaties en relaties vragen onderhoud. Verras hen dus niet, maar neem ze mee in waar je staat en waar je naartoe wilt.’

Close

Stem 4G op je favoriete team – Bevestig je stem via mail – (mogelijk in je spambox!) Live

 • Techniek College Rotterdam | Gebiedsontwikkeling Merwehaven
  1% 7 / 409
 • 1 %
  Stemmen verborgen 7 stemmen van 409 totaal. 7 / 409

Confirm OTP

Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Noorderpoort & Alfa Hoogeveen | Eco-village landgoed 't Zandt
  7% 29 / 409
 • 7 %
  Stemmen verborgen 29 stemmen van 409 totaal. 29 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Landstede, Harderwijk - Broedplaats voor startups in de circulaire economie
  0% 4 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 4 stemmen van 409 totaal. 4 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Technova, Ede - Optoppen Wooncomplex de Zoom en Kleefsehoek Ede
  44% 182 / 409
 • 44 %
  Stemmen verborgen 182 stemmen van 409 totaal. 182 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Firda Leeuwarden - Woningbouwplan Achtkarspelen
  1% 6 / 409
 • 1 %
  Stemmen verborgen 6 stemmen van 409 totaal. 6 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC Mondriaan | Herbestemming Amerikaanse Ambassade naar Escher museum
  0% 1 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 1 stemmen van 409 totaal. 1 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC van Amsterdam | Nieuwbouw in Polder de Purmer
  11% 45 / 409
 • 11 %
  Stemmen verborgen 45 stemmen van 409 totaal. 45 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Rijnland Gouda | A Home for Taraxacum
  0% 4 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 4 stemmen van 409 totaal. 4 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Utrecht | Circulair woningconcept Heijmans
  0% 3 / 409
 • 0 %
  Stemmen verborgen 3 stemmen van 409 totaal. 3 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Deltion College | Circulair paviljoen met geoogste materialen
  4% 20 / 409
 • 4 %
  Stemmen verborgen 20 stemmen van 409 totaal. 20 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Alfa-college Groningen | Aardbevingsbestendige, aardgasvrije gebouwen Groningen
  26% 108 / 409
 • 26 %
  Stemmen verborgen 108 stemmen van 409 totaal. 108 / 409

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box