SMARTCirculair jurybeoordeling en uitgewerkte criteria

De jurybeoordeling gaat uit van de SMARTCirculair criteria, die jullie uitleggen in je rapport(en), het 3D-model, de video en natuurijk jullie pitch tijdens de finale. Je pitch van 4 minuten is het sluitstuk. Ervaring leert dat teams dan soms toch met onverwachte dingen komen die de jury eerder niet opgevallen waren.

Ontwerpcriteria SMARTCirculair

 1. SMART energie neutraal/energie leverend
 2. Natuurinclusief / Biodivers
 3. Circulair, biobased ontwerp
  flexibel, modulair en klimaatvriendelijk
 4. Haalbaar en opschaalbaar (constructief en financieel)
 5. Communicatie & multimedia campagnes
De organisatie SMARTCirculair heeft de criteria hieronder verder uitgewerkt. Waarschijnlijk zullen jullie niet aan alle criteria kunnen voldoen. Dat geeft niet. Het gaat erom dat je de goede keuzes maakt.

Let op!

 1. Meer dan vorig jaar, gaat de jurybeoordeling uit van de impact van materialen op energiesystemen en andersom. Want soms is er (veel) minder energie nodig als je kiest voor een bepaald materiaal of bouwsystematiek. En andersom is het soms ook aan de orde.
 2. Kun je berekenen wat je CO2 besparing is ten opzichte van traditionele bouw?
 3. Hebben jullie al nagedacht over de mogelijke herbestemming van het object over 10 / 15 jaar?
 4. Biedt de opdrachtgever alternatieven. Ook als je daarmee het opgegeven budget overschrijdt. Want soms is de investering iets hoger maar daarmee de besparing op termijn, vele malen groter dan de initiële investering
 5. Begin al gelijk na je kick off (met je opdrachtgever) met de communicatie in de regio. Betrek opdrachtgever, bedrijven en je school bij de campagnes en zorg dat de regio hoort, leest en ziet (video, regio tv …) met wat een mooie opdracht jullie aan de slag zijn.

Bekijk de uitgewerkte jurycriteria in deze powerpoint

 

Criterium circulair ontwerpen Flexibel, modulair lucht dicht / damp open en zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen 
·       Tekeningen tonen aan:
        –   Aansprekend, haalbaar ontwerp
        –   Modulaire opzet: eenvoudig uit te breiden
       –   Logische flexibele inrichting
       –   Gebruik gemaakt van prefab of mogelijkheid om (delen van) het concept te industrialiseren
        –   Is er gewerkt met BIM?
·      Materialen
      –   Gebruikte biobased bouwmaterialen
      –   Gebruikte hergebruik materialen
      –   Is er gebruik gemaakt van het (Madaster) materialenpaspoort?
      –   Aantoonbaar losmaakbaar ontwerp
      –   Argumenteer welke alternatieven (of niet) je hebt gekozen en wat dat betekent voor het ontwerp en detail?
      –   Wat zijn de bouwcomponenten met de hoogste materiaalgebonden emissies?
·      Samenhang constructie en ontwerp
·      Bouwfysisch logisch
·      Berekeningen
      –   Berekeningen CO2 footprint van de materialen
     –   MPG (uitstoot) doorgerekend
·      OPTIONEEL
     –   Onderhoudsplan
     –   Bouwplaats inrichting (Nul op de bouwplaats)
     –   Berekening stikstofreductie door terugbrengen vervoersbewegingen
Criterium Energie Toepasbaar, innovatief en smart energieneutraal / energieleverend, met een hoge CO2-reductie
·       Zelfvoorzienend / Energieleverend ontwerp:
       –   Toon aan hoe goed dat jullie hebben geïsoleerd
       –   Energiereductie door optimalisering bouwfysisch advies rekening houdend met zon en wind
·      Berekeningen
       –  Hoeveel energie heb je nog nodig (warmte en elektra)
       –  Wat en hoeveel kun je zelf opwekken?
            *   Bijdrage wind/zon …
           *   Bijdrage warmte (mogelijk ook van/via omgeving)
      – Gebouwinstallaties
     –   BENG berekening
·       Toegepaste Energieopwek / opslagsystemen
       –   Argumenteer welke alternatieven (of niet) je hebt gekozen en wat dat betekent voor de bijdrage aan het energieneutraal/leverend ontwerp?
      –   Wind Toegepast
      –   Zon Toegepast
      –   Aardwarmte of aanverwant toegepast
      –   Bio (uit de omgeving) toegepast
      –   Energieopslagsysteem toegepast
      –   ‘Nieuw” vernieuwend/innovatief energiesysteem (opwek/opslag)
      –   Indien er mogelijkheden zijn: mate van energie-uitwisseling met de omgeving
      –   Bonus voor mate van energie-systeeminnovatie
·       Ventilatie
      –   Vertel hoe jullie het gebouw ventileren
·       Toegepaste SMART Building System(s) en berekening besparingskansen
 
Criterium Natuurinclusief en Klimaatpositief

 

Het gebouw/omgevingsontwerp is klimaatpositief met aandacht voor wateropvang/hergebruik, de biodiversiteit 

 

·       Gebouwinrichting
        –   Klimaatadaptie door dak/gevel beplanting en bewatering (demping hittestress, wateroverlast etc)
        –   Wateropvang/hergebruik van het gebouw
        –   Nestkastjes voor vogels en vleermuizen
·       Terrein/gebiedsinrichting
        –   Groen/blauwe gebiedsinrichting (demping hittestress, wateroverlast etc)
        –   Beplanting waar insecten op af komen
·       Maatschappelijke meerwaarde
–   Multifunctioneel ruimtegebruik voor de buurt
·       Optioneel
        –   Inrichting mobiliteit volgens STOMP model (Stappen, Trappen, OV, Maas, Prive-auto)
·       Vernieuwende concepten
        –   Opvallend positieve CO2 opname door materialen en/ofbeplanting
        –   Onderscheidende natuurlijke balans tussen gebouw en natuur
        –   Onderscheidend systeem voor water(opvang/zuivering), klimaatadaptie etc
        –   Onderscheidende mobiliteitsaanpak
Criterium Haalbaar en Opschaalbaar

 

Hiermee bedoelen we zowel constructief als financieel. 
·       Constructief
        –   Plannen zijn in lijn met het huidige bestemmingsplan of wordt duidelijk onderbouwd waarom er van afgeweken moet worden.
        –   MPG berekening
        –   Constructieve onderbouwing en/of berekening, bv draagkracht dak tbv groendak
·       Financieel
        –   Realistische kostenberekening voor materialen, arbeid en transport evt. aangevuld met PM posten
        –   De kosten voor het bouwen, onderhouden en het gebruik van het gebouw zijn inzichtelijk gemaakt
        –   Is het concept (seriematig) opschaalbaar?
        –   indien van toepassing: sloopkosten
        –   Inrichting Bouwplaats
        –   Onderhoudsplan
 
·       Optioneel
        –   Business plan voor het gebruik van het gebouw
        –   Opschaalbaarheid van het business plan
Criterium Communicatie en multimedia campagnes Benutten kanalen voor vergroten zichtbaarheid en betrekken van stakeholders en omgeving
·       Interne communicatie
        –   Vloeiende communicatie met opdrachtgever(s) en SMARTCirculair
        –   Heldere mijlpalen tussentijdse overleggen met de opdrachtgever(s) en oplevering
        –   Betrekken van de eigen school, (andere opleidingen, leerjaren)
·       Mediacampagne voor publieksstemmen
        –   Originaliteit van de mediacampagne
        –   Inzet ambassadeurs
        –   Inzet socials
        –   Smaakmakers met flyers, posters, (interne) presentaties
        –   (Regionale) radio en tv benut?
        –   SMARTCirculair netwerk benut
·       Pitch / Presentatie
        –   Eigen teamnaam, logo ontwikkeld, onderscheidende aanpak
        –   Originaliteit en Kwaliteit van de pitch tijdens de finale

Jurybeoordeling in het juryrapport

Na het indienen van de inzending wordt deze getoetst en beoordeeld door de vakjury. De jury maakt een beoordelingsrapport waarin gemotiveerd is aangegeven aan welke eisen wel en niet is voldaan, op welke wijze voldaan is aan de opgave, randvoorwaarden en het Programma van Eisen.

De jury legt de motivering vast in een juryrapport. Deze rapportage wordt na de finale naar de teams verzonden zodat de aanvullingen van de jury tijdens de finale meegenomen kunnen worden in het juryrapport.

 

Alles over de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge

 

Close

Stem op je favoriete team Live

 • Techniek College Rotterdam | Gebiedsontwikkeling Merwehaven
  1% 12 / 740
 • 1 %
  Stemmen verborgen 12 stemmen van 740 totaal. 12 / 740

Confirm OTP

Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Noorderpoort & Alfa Hoogeveen | Eco-village landgoed 't Zandt
  15% 112 / 740
 • 15 %
  Stemmen verborgen 112 stemmen van 740 totaal. 112 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Landstede, Harderwijk | Broedplaats voor startups in de circulaire economie
  0% 7 / 740
 • 0 %
  Stemmen verborgen 7 stemmen van 740 totaal. 7 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Technova, Ede | Optoppen Wooncomplex de Zoom en Kleefsehoek Ede
  30% 228 / 740
 • 30 %
  Stemmen verborgen 228 stemmen van 740 totaal. 228 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Firda Leeuwarden | Woningbouwplan Achtkarspelen
  2% 16 / 740
 • 2 %
  Stemmen verborgen 16 stemmen van 740 totaal. 16 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC Mondriaan | Herbestemming Amerikaanse Ambassade naar Escher museum
  0% 1 / 740
 • 0 %
  Stemmen verborgen 1 stemmen van 740 totaal. 1 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC van Amsterdam | Nieuwbouw in Polder de Purmer
  15% 116 / 740
 • 15 %
  Stemmen verborgen 116 stemmen van 740 totaal. 116 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Rijnland Gouda | A Home for Taraxacum
  3% 27 / 740
 • 3 %
  Stemmen verborgen 27 stemmen van 740 totaal. 27 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Utrecht | Circulair woningconcept Heijmans
  1% 11 / 740
 • 1 %
  Stemmen verborgen 11 stemmen van 740 totaal. 11 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Deltion College | Circulair paviljoen met geoogste materialen
  3% 29 / 740
 • 3 %
  Stemmen verborgen 29 stemmen van 740 totaal. 29 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Alfa-college Groningen | Aardbevingsbestendige, aardgasvrije gebouwen Groningen
  24% 181 / 740
 • 24 %
  Stemmen verborgen 181 stemmen van 740 totaal. 181 / 740

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box