Dit moet je aanleveren voor de Finale

Finale 2022, maquette team Twente

Over het aanleveren van rapporten etc en de uiterste inleverdata.

De jurybeoordeling gaat uit van de SMARTCirculair criteria, die jullie uitleggen in je rapporten, tekeningen, het 3D-model, de video en natuurijk jullie pitch tijdens de finale.

Je pitch van 4 minuten is het sluitstuk.

Ervaring leert dat teams dan soms toch met onverwachte dingen komen die de jury eerder niet opgevallen waren.

 

Wat moet je aanleveren uiterlijk op 24 mei 2023 voor 17.00 uur?

Digitaal via Wetransfer naar tanja@smartcirculair.com

 • Teamfoto
 • 3 foto’s van het ontwerp (1080 x 1920)
 • Foto’s van de maquette
 • PromotieVideo van max 2 minuten met (gesproken) toelichting
 • Poster met daarop jullie 3,4 of 5 USP’s
 • De rapporten
  Dus elk criterium krijgt zijn eigen rapport ter beoordeling van de verschillende juryleden
 • Tekeningen
  1. Samengevoegde pdf met tekeningen van:
   1. plattegrond van elke verdieping
   2. aanzicht van alle gevels
   3. interessante doorsnede (minimaal 1)
   4. details waarop je circulair bouwen aantoont
   5. materialenstaat (volgens welstand)
   6. situatietekening
  2. Tekeningen zijn uitgewerkt op voorlopig ontwerp (VO) niveau
  3. De tekeningen zijn digitaal met een resolutie van minimaal 300 dpi.

Voor de finalisten: Wat moet je aanleveren op 12 juni 2023?

 • Je presentatie voor de finale

Wat moet je meenemen op de dag van de finale op 14 juni 2023?

 • 3D model van het ontwerp
  dat mag als maquette maar ook in VR of anders. De jury bekijkt en bespreekt voorafgaand aan de finale de verschillende modellen
 • USB stick met je presentatie
 • Spandoeken – klas – ouders – publiek
 • En iets lekkers voor de jury 🙂

Tijdens de finale pitchen jullie je ontwerp voor de jury en het publiek. De pitch duurt maximaal 4 minuten waarna de jury nog een of meerdere vragen mag stellen. Daarna komt het volgende team.

Uitleg over pitch, rapporten etc

1. De Pitch

Tijdens deze presentatie moet de jury overtuigd worden dat het idee het beste is en een oplossing voor de opgelegde opdracht. De pitch mag 4 minuten duren. Aan het einde van de pitch geeft de jury feedback en stelt mogelijk nog een aantal vragen waarna het volgend team op het podium komt. Tijdens de pitch mag er een video gepresenteerd worden. In de ochtend is er voldoende tijd om je video te testen.

2. De Rapporten

5 jurycriteria krijgen allemaal hun eigen rapport. Daarin is het belangrijk dat je een beeld geeft van het hele ontwikkeltraject van het eindproduct; dus van onderzoeksfase tot het eindresultaat. Geef in je rapport een volledig beeld van de verschillende fasen die jullie doorlopen hebben en motiveer de keuzes die jullie gemaakt hebben. Het rapport per criteria moet op 27 mei worden aangeleverd zodat de jury ruim de tijd heeft om jullie ontwerp te beoordelen.

Daarnaast is het slim om in kort uitleg te geven over de concept keuze, de uitwerking van het project en het eindresultaat. Als het mogelijk is, geef dan ook aan hoeveel CO2 jullie besparen met jullie ontwerp!

3. Tekeningen

Samengevoegde pdf met tekeningen van:

 1. plattegrond van elke verdiepinG
 2. aanzicht van alle gevels
 3. interessante doorsnede (minimaal 1)
 4. details waarop je circulair bouwen aantoont
 5. materialenstaat (volgens welstand)
 6. situatietekening

4. Video

Zorg voor een promotievideo of animatie met uitleg over jullie visie. Dus hoe je van het idee naar het prototype bent gekomen. De Maximale duur is 2 minuten.

Amsterdam had een mooie maquette en liet met posters de highlights van hun ontwerp zien.

5. 3D prototype

En natuurlijk wordt de jury door jullie overrompeld door jullie 3D ontwerp van het prototype. Visualisatie is alles. Daar hoort dus ook een 3D ontwerp bij. Jullie mogen zelf kiezen voor een 3D weergave. Van maquette tot een 3D geprinte versie. Alles is goed als het maar kenmerkend is voor jullie ontwerp.

Het prototype blijft zichtbaar voor het publiek en genodigden tijdens de finale.

Jullie 3D-model blijft zichtbaar voor het publiek en genodigden tijdens de finale en mag je desgewenst tijdens je pitch op het podium laten zien.

o

Alles over de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023