Planning en Wedstrijddetails SLIMCirculair Challenge

Planning SLIMCirculairPlanning en wedstrijddetails vind je hieronder.

Planning op hoofdlijnen

  1. De wedstrijd gaat van start aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019.
  2. Aan het einde van het schooljaar presenteren de studententeams hun ontwerp in 3D.
  3. Een professionele jury kiest vervolgens het winnend ontwerp.
  4. Aanvullend hierop zal de publieksprijs uitgereikt worden aan het studententeam dat de meeste stemmen uit het land krijgt.

 

Wedstrijddetails

14 juni 2018

 

 

 

10 oktober 2018

 

Landelijke informatiedag

met inspiratie, informatie over de wedstrijd, teamontmoetingen, aangesloten bedrijven en nog veel meer

 

 

De kick off van SLIMCirculair

Kick off Een evenement waarbij de politiek, het mbo, de pers, de topsector, het bedrijfsleven, relevante organisaties, universiteiten en hogescholen uitgenodigd worden om daarin de aftrap te kunnen geven voor SLIMCirculair. Tijdens dit evenement worden de eerste toolboxen met materialen overhandigd aan een afvaardiging van de mbo-opleidingen en wordt er uitgelegd hoe de planning van de wedstrijd eruit ziet.

Sept. – dec. 2018

 

Ontdekkingstocht met je opdrachtgever

In deze eerste editie van SLIMCirculair richten we ons op de bouw / infrastructuur. Aan gemeenten wordt gevraagd om met een ‘opdracht te komen die voor SLIMCirculair in aanmerking komt.

Aan teams wordt gevraagd een innovatief plan te ontwerpen met daarbij de extra uitdaging om in de ontwikkeling van het plan naast circulariteit ook aandacht te geven aan de communicatie rondom de challenge om zo de instroom richting MBO-techniek te bevorderen.

Start Ontwerpfase

ontwerpschets 

 

Ga met je team aan de slag om de mooiste ontwerpen te maken voor je gemeente. Jullie mogen helemaal uit je dak gaan, dan kom je vanzelf tot de top 3 van beste ontwerpen.

Heb je zelf niet alle expertise in huis? Breid je team dan uit met studenten van een mbo in de omgeving of ga de samenwerking aan met een hbo/universiteit bij jullie in de buurt.

Living labs en workshops

In overleg met de school en in samenwerking met bedrijven in je regio worden er gastlessen en workshops georganiseerd voor meer kennis en diepgang.

De regionale workshops vinden plaats eind november 2018 en maart 2019

Sept. – dec. 2018

Mediastudenten in actie

mediastudenten In de aanloop naar december brengen studenten Communicatie & Media in verschillende projecten de ontwikkeling van de ontwerpen in beeld. Samen met bedrijven, landelijke experts en niet te vergeten hbo en universiteit, krijgen studenten de vrijheid om in zes weken helemaal los te gaan en samen iets te maken voor je opdrachtgever.

23 januari 2019

Landelijke excellence dag

14 parallelle workshops, masterclasses en trainingen zorgen voor de nodige verdieping en inspiratie tijdens de landelijke excellence dag in het midden van het land.

Daarnaast organiseren we Experimenteerlabs waarin jullie lekker zelf aan de slag kunnen met materialen.

Jan. – juni 2019

3D-Model

design Nu gaan jullie het ontwerp verder uitwerken in een model. Maar hoe verhouden de gekozen materialen zich tot elkaar? Hebben ze een minimale CO2 footprint? Hebben jullie al naar de sterkten van de materialen gekeken? Hoe brandveilig zijn ze?

In deze fase bouwen jullie het 3D schaalmodel waarbij specifiek gekeken moet worden naar de constructieberekening en het testen van materialen.

Hoe je het 3D-model bouwt bepalen jullie zelf. Je kunt denken aan een klassiek gebouwde maquette, een 3D geprint mode, een virtuele maquette met augmented reality. Studententeams krijgen de volledige vrijheid om hun ontwerp zo te presenteren dat het aansluit bij hun creativiteit.

Maart. – Mei 2019

Workshops en Mediaproducties

Medio maart zijn er opnieuw workshops in de regio.

Studenten Media en Communicatie gaan (video)opnamen maken van het ontwerpproces, interviews doen met bedrijven en studententeams, de pers uitnodigen, interviews voorbereiden op radio en tv, artikelen maken en mogen helemaal los gaan op social media. De challenge wordt spannend dus en dat moet er vanaf spatten.

Uitgangspunt van de (social) media campagne:

Wat betekenen de veranderingen in de maatschappij en innovatieve toepassingen van technologie voor de Nederland? Wat kunnen we leren van en met studenten?

De opnamen worden (inter)nationaal gedeeld via scholen, partners, bedrijven en topsectoren en zullen uiteraard ook via SLIMCirculair getoond worden.

24 Mei – 14 Juni 2019

Finale SLIMCirculair

Maduro DOE als proeftuin met internationale allure Aanleveren

Op 24 mei worden de 3D-modellen en onderliggende rapportages in print en digitaal aangeleverd aan de organisatie. De jury heeft drie weken om zich te buigen over de ontwerpen, de bijgaande rapportages en berekeningen ter voorbereiding op de pitches op de dag van de finale op 14 juni 2019.

Finale

Op 14 juni 2019 is de landelijke finale van deze spraakmakende challenge.

De finale en de beoordeling van de jury bestaat uit vier onderdelen:

  1. 4 minuten pitches voor jury en publiek
  2. Rapport
  3. Animatie en/of filmpje van het ontwikkelingsproces gedurende de wedstrijd
  4. 3D presentatie van het prototype

Studententeams presenteren hun 3D-model voor de vakjury waarna de jury een keuze maakt voor het ‘beste’ ontwerp en het doorgerekende model. Hierna wordt de uitslag van de publieksprijs bekend gemaakt. Vanaf 24 mei heeft het publiek drie weken de tijd gehad om te stemmen op het voor hen, meest aansprekende ontwerp.

Ouders, vrienden maar ook de pers, topsectoren, overheden en bedrijven worden uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de finale en de prijsuitreikingen.

Wordt jullie ontwerp ook gebouwd?

Je gemeente heeft via jullie conceptmodel veel inspiratie om te gaan bouwen. Natuurlijk zal de opdrachtgever het ontwerp zorgvuldig beoordelen en deze (op onderdelen) meenemen in het definitieve ontwerp. Afhankelijk van de periode dat de uitvoering daadwerkelijk kan starten zal er meer of minder overgenomen worden van ontwerp en materialen. Immers; met het voortschrijden van de tijd, komen er wellicht meer biobased en circulaire bouwmaterialen op de markt die misschien wel beter geschikt zijn.

Let op

Het is dus niet zo dat het winnend ontwerp 1 op 1 gebouwd moet worden door je opdrachtgever. Je opdrachtgever (in veel gevallen de gemeente) probeert het definitief ontwerp zo duurzaam mogelijk te maken en misschien zijn er intussen weer nieuwe materialen op de markt gekomen die nog beter aansluiten bij de wensen en eisen.

Mogelijk kunnen studenten ook betrokken worden bij de uiteindelijke bouw. Dat is van meerdere factoren afhankelijk. SLIMCirculair zal zich inspannen om dit voor elkaar te krijgen.

Contact over de studentenwedstrijd

ORGANISATIE SLIMCIRCULAIR

BetterWorldSolutions

Tanja Nolten