RWS geeft gastcollege Aquathermie

RWS – Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving.

De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50 procent.

RWS

Henk Looijen van RWS: “‘Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 PJ per jaar, ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 PJ per jaar.”

Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie, met een economisch potentieel van circa 56 PJ. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel van circa 4-6 PJ, wat vooral lokaal heel interessant kan zijn.

Over Henk Looijen

Opgeleid als fysisch geograaf is Henk zeer breed georiënteerd op de inhoudelijke gebieden van watermanagement. Sinds 2001 leidt hij projecten op zowel waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie, waterbodems als waterkeren. De werkzaamheden varieerden van beleidsvertaling en beleidsadvies tot beheerimplementatie en systeemanalyse. Hij heeft daardoor het watersysteem leren begrijpen en kan op zowel de werkvloer als op bestuurlijk niveau effectief hierover adviseren.

Zijn motto: Samenwerking en innovaties zijn altijd drijfveer om een beter waterbeheer neer te zetten.