SMARTCirculair laat studenten boven zichzelf uitstijgen

Aan het enthousiasme van de studenten in Gouda zal het niet liggen

Het MBO Rijnland in Gouda ziet alsnog mogelijkheden om deel te nemen aan SLIMCirculair ‘8-’19

Op 3 na, zijn alle 16 SLIMCirculair studententeams gestart. In twee teams werken scholen samen aan een opdracht wat de uitdaging nog spannender maakt.

En wat bruist het van de energie in Nederland! Het is niet niets: multidisciplinair samenwerken aan een ontwerpopdracht van een echte opdrachtgever die eisen stelt en kritisch naar (de eerste) ontwerpschetsen kijkt!

Opdrachtgevers zijn verrast

Elke opdrachtgever heeft de intentie om ook echt te gaan bouwen. Een aantal teams heeft het eerste ontwerp al voorgelegd aan hun opdrachtgever. Deze zijn positief verrast!.Wat een kwaliteit, wat een creatieve aanpak en dan ook nog circulair met een minimale footprint. Kredits gaan vooral ook naar de docenten die natuurlijk extra tijd kwijt zijn aan de deelname aan SLIMCirculair ’18-‘19 omdat ze studenten op een andere manier moeten begeleiden en hun collega’s moeten meenemen. Maar de resultaten zijn er naar: de ontwerpen ontstijgen mbo niveau, studenten stralen en opdrachtgevers zijn opgetogen.

de meeuw studentenhuisvesting

Technova – De Meeuw prefab units kunnen ook ingezet worden voor studentenhuisvesting

Nieuwbouw, herbestemmen en renovatie

Het is uitdagend als je de opdracht krijgt om voormalige scheepsloodsen te gaan herbestemmen die ook nog eens een monument zijn.

Ondanks dat er nog geen programma van eisen van de gemeente Dordrecht is, was de docent direct enthousiast.

Hier konden zijn studenten zich op uitleven. Deze ontwerpopdracht geeft zijn tweedejaars bouwtalenten een boost.

 

 

Loodsen op de stadswerven Dordrecht

De loodsen op de stadswerven Dordrecht zijn bestempeld als monument

Dordrecht

De kick off volgende week is officieel: wethouder, gemeente projectleiders en genodigden zorgen ervoor dat de studenten er niet meer aan twijfelen dat er iets van ze verwacht wordt en dat er vertrouwen is in hun kracht en creativiteit. Ze zullen zich breed moeten oriënteren op de herbestemmingsmogelijkheden, discussiëren, plannen, bedrijven benaderen voor extra diepgang, samenwerken, inventief zijn ten aanzien van het plan van eisen, out of the box oplossingen bedenken voor concrete vraagstukken en nog veel meer.

Vast staat dat samenwerken aan een echte opdracht, met een echte opdrachtgever in een multidisciplinair team, de jong professionals in een paar maanden tijd omtovert van bedeesde jongens en meisjes naar getalenteerde jongeren met zelfvertrouwen die het gesprek durven aangaan, de leiding willen nemen en zichzelf ontstijgen.

Echte bouwprojecten dus waarover ze later zullen zeggen: ‘Dat kozijn, dat heb ik getekend, aan die constructie, daar hebben wij weken aan gerekend!’

Friesland College op lokatie

Friesland College op de lokatie in Quatrebras waar het wegensteunpunt moet komen

16 circulaire projecten die laten zien dat het kan!

De vernieuwende benadering met echte opdrachtgevers van SLIMCirculair daagt de studenten uit: ze gaan niet alleen een ontwerp realiseren dat ook echt gebouwd gaat worden, ze moeten ook gebruik maken van hun creativiteit om innovatieve bouwtechnieken in hun ontwerp te integreren.

Het is niet meer een muurtje dat gebouwd en afgebroken wordt. ‘Dit is voor het eggie!’

 

 

 

Maatwerk workshops (nov-dec)

Docenten en studenten kunnen de snelle ontwikkelingen in de circulaire bouw nauwelijks bijhouden. Ter verdieping organiseert de organisatie van SLIMCirculair maatwerk workshops. Teams geven aan waar ze behoefte aan hebben. SLIMCirculair zorgt ervoor dat bedrijven uit de regio zorgen voor actuele kennis en inzichten, denk aan een gastles, een workshop of masterclass op locatie.

Neem het Alfa team uit Hoogeveen: zij hebben de opdracht om een stuk nieuwbouw voor hun school te ontwerpen en zijn betrokken bij de renovatie het schoolgebouw. Zij waren benieuwd hoe zij dit op een NatuurInclusieve en KlimaatAdaptieve wijze konden doen. Benno Nijenhuis, van Carlisle Kampen, heeft daarom deze studenten uitgenodigd bij zijn bedrijf zodat zij nu alles weten over ‘Groene’ daken/gevels, wateropvang en waterhergebruik.

Landelijke Excellence dag op 23 januari

Op 23 januari komen alle teams naar Ede voor de landelijke Excellence Dag: Het programma staat bol van workshops, trainingen, experimenteerlabs en een innovatieboulevard. Daarnaast biedt SLIMCirculair de mogelijkheid aan docenten om onder leiding van Antoine Heideveld van het Groene Brein, collegiale ervaringen uit te wisselen. ‘Wat werkt er bij ons en waarom?’ De aanmelding voor de landelijke excellence dag is al open. Neem je geen deel aan de challenge maar wil je wel graag deelnemen aan deze dag? Neem dan contact op met de organisatie van SLIMCirculair via deze link of direct naar tom@slimcirculair.com.

 

Video uit Twente

 

Ruud stelt Luna, vertegenwoordigster van team Nijmegen voor

Landelijke finale
Juryprijs en publieksprijs

Op 14 juni 2019 is de landelijke finale. De jury olv Ruud Koornstra besluit na beoordeling van de 3D modellen, de rapportages en de pitches welk team het beste ontwerp heeft, en uiteindelijk met 5.000 euro naar huis gaat.

Maar het publiek mag zich ook laten horen. Want juist om de trots aan te wakkeren en meer instroom richting techniek te genereren organiseert SLIMCirculair een online publieksvoting.

Studenten worden aangespoord om hun netwerk zo veel mogelijk aan te spreken om te stemmen. Om te laten zien dat duurzaam, circulair bouwen nu al kan en om te laten zien dat er fantastische projecten gedaan worden door de mbo’s techniek. Dus na de uitreiking van de juryprijs wordt de publieksfavoriet bekend gemaakt. Zij krijgen een gesponsorde prijs die we nog even geheim houden om de spanning te vergroten.

De transitie naar circulair bouwen met natuurlijke bouwmaterialen gaat niet vanzelf maar met een brede bewustwording onder onze toekomstige bouwers en de eerste 16/17 proeftuinen in Nederland zal dit vast versnellen! De eerste editie is een succesvolle opmaat naar SLIMCirculair ’19-’20.