Waterstof opschalen wordt mogelijk met Battolyser Eemshaven

Groene energie opslaan in waterstof via de Battolyser in de Eemshaven

Groene energie opslaan in waterstof? Het kan nu via de Battolyser in de Eemshaven

Waterstof is een hot topic in de noordelijke provincies.

Op het terrein van de Magnum centrale van Nuon in Eemshaven is de Battolyser in bedrijf genomen. Deze batterij kan elektriciteit opslaan en water kan splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse wanneer de batterij vol is. 

Doel is om in de toekomst op grote schaal overschotten stroom uit wind en zon voor langere termijn op te kunnen slaan en te recyclen voor elektriciteitsproductie.

Battolyser

Eind 2016 werd aan de TU Delft een battolyser op laboratoriumschaal ontwikkeld en gepresenteerd. Dit nieuwe project bij de Magnum centrale van Non is een eerste concrete opschaling naar veel grotere systemen.

Wat is waterstof en hoe wordt het gebruikt?

Waterstof is een brandbaar gas met de scheikundige formule H2. Waterstof kun je met behulp van elektriciteit maken uit water (H2O). Dat heet elektrolyse.

Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water. Je kunt de energie van elektriciteit dus met elektrolyse ‘opslaan’ in waterstof en de energie weer vrij laten komen uit de waterstof door het te verbranden. Elektrolyse kost natuurlijk energie. Bij de omzetting gaat met de nieuwste technologie nog maar 20 tot 25% van de energie verloren. Dat was in het verleden wel anders. Toen was er nog een verlies van 40 tot 60%!

Waterstof kun je net zo inzetten als aardgas: je kunt erop koken en je kunt ermee verwarmen.

Groene, blauwe of grijze waterstof

Waterstof is een energiedrager, geen energiebron.

  • Waterstof wordt nu al veel gebruikt, maar dan is het grijze of blauwe waterstof omdat voor de elektrolyse fossiele brandstoffen gebruikt worden
  • Voor ‘groene’ waterstof worden hernieuwbare energiebronnen als wind en zon gebruikt
  • Waterstof wordt veel gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld voor het maken van kunstmest en in de olieraffinage om aardoliebestanddelen uit aardolie te halen
    De techniek is er dus al lang, maar nu moeten we het gaan toepassen voor energie uit duurzame bronnen zoals wind en zon.
auto op waterstof

Mercedes, Volkswagen, Toyota, Audi en Hyundai leveren al op waterstof aangedreven auto’s

Ruim 100 waterstof initiatieven

Er zijn veel initiatieven en projecten. Lees hier meer over de initiatieven.

Groen waterstofgas uit Groningen

Volgens professor Ad van Wijk van de TU Delft is de inzet van waterstof interessant als goedkope vorm van groene elektriciteit.

Van Wijk: “In Nederland is dat elektriciteit opgewerkt met grote windmolenparken op de Noordzee. Het probleem dat zich nu voordoet, is dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk te klein is daar waar de elektriciteitskabels aan land komen. Onder andere in de Eemshaven in Groningen. Maar Nederland heeft wel een uitgebreid gasnetwerk vanuit Groningen naar de rest van Nederland. Het omzetten van de duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof en het ombouwen van het gasnet naar een waterstofnet is een uitgelezen kans.”

Aardgasnet wordt waterstofnet

Bij elektrolyse van water naar waterstof verlies je 20 tot 25% van de energie. Maar over het geheel gezien is het toch goedkoper dan een nieuw kabelnetwerk aanleggen, want het transportsysteem hebben we al.

Naar verwachting is in 2030 15 Gigawatt capaciteit van het gasnet beschikbaar gekomen.

Magnum Centrale Eemshaven

Het oorspronkelijke idee was een centrale te bouwen die op verschillende brandstoffen, zoals biomassa, gas en kolen kon draaien. In onderling overleg met natuur- en milieuorganisaties kwam in 2011 het besluit dat Magnum in ieder geval tot 2020 een gascentrale zou blijven.