Biomimicry NL: Leer meer over de nieuwste trend in industrial design

Biomimicry NL: Leer meer over de nieuwste trend in industrial design.

BioMimicryBiomimicry is een opkomende ontwerpfilosofie waarbij de natuur centraal staat. Het draait om het nastreven van de genialiteit van de natuur op het gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen. Met Biomimicry kijk je dus naar de prestaties van de natuur en probeer je deze op dezelfde wijze te integreren in je eigen concept.

Lydia Fraaije gaat dieper in op de volgende vragen:

“Wat is het uitgangspunt van biomimicry? Wat voor mogelijkheden zijn er met biomimicry? En, hoe kun je biomimicry zelf toepassen?

Resultaat van de BioMimicry  workshop

Deze workshop introduceert je waarschijnlijk met een tot op heden niet zo’n bekend concept: biomimicry. Lydia zal verder ingaan op wat dit nu precies is, en met welk gedachtegoed jij dit ook kan toepassen op je eigen concept/ontwerp.

  • Max. 20 deelnemers
  • Duur: 1 uur
  • Door: Lydia Fraaije, BioMimicry Architect

Over BioMimicry NL

BiomimicryNL is de biomimicry expert in Nederland en helpt bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en systeemniveau. Het doel is om de kennis van de natuur in te zetten bij R&D processen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

In 2050 is circulair systeemdenken de standaard. BiomimicryNL biedt middels biomimicry handvatten om economie en ecologie bij elkaar te brengen, en de transitie naar een circulaire systemische wereld te versnellen. Door advisering van bedrijven en overheden, en inspiratie van individuen voelen mensen zich weer onderdeel van de natuur, en streven we naar een gezamenlijk ‘well-adapted’ maatschappij.

Door advisering en begeleiding van bedrijven en overheid, en het bij elkaar brengen van benodigde experts creëren we business cases die leiden tot toekomstbestendige concepten en organisaties. Door onze wereldwijde kennis te bundelen en deze in te zetten in huidige trajecten, versnellen we de transitie naar circulair systeem denken.

Door kennis beschikbaar te stellen, voorbeelden te geven en dromen te schetsen, zetten we individuen, organisaties en overheden aan tot veranderen. We bieden handvatten om biomimicry toe te passen en creëren een netwerk van steeds meer professionals die biomimicry in hun dagelijkse werk integreren.​