CBS: 2019 40% meer zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland

CBS Zonnepanelen

Groene energie was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) meldt dat er in 2019 ruim 40% neer zonnepanelen in Nederland zijn geïnstalleerd. Daarvan is ruim 30% op daken van huizen gelegd.

De productie van zonnestroom groeide hierdoor met 1,5 miljard kilowattuur. De productie van stroom met zonnepanelen nam toe van 3,7 miljard kilowattuur in 2018 naar 5,2 miljard kilowattuur in 2019. Het CBS houdt nog even een slag om de arm met de melding dat het om voorlopige cijfers gaat.

Groene energieproductie

In 2019 is in Nederland 18 procent meer groene elektriciteit opgewekt dan een jaar eerder.

  • In 2018 bedroeg de toename 11 procent.
  • In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 miljard kilowattuur (kWh)
    in 2018 was dit nog 18,5 miljard kilowattuur
  • Windmolens hadden hierin met 49 procent het grootste aandeel, maar dit is gedaald ten opzichte van 2018 (54 procent).
  • Biomassa was goed voor 26 procent
  • zonnestroom voor 24 procent van de hernieuwbare stroomproductie

De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018.

Gouden duo: zonnepanelen en elektrische auto’s

Die exponentiële groei van goedkoper wordende zonnepanelen en elektrische auto’s betekent dat we ons moeten opmaken voor een grootscheepse herschikking van de energie-infrastructuur. In de gebouwde omgeving ziet de TU Eindhoven een gouden duo tussen zonnepanelen en geparkeerde elektrische auto’s optreden. ‘Met 500.000 kilometer op de teller heeft de accu van een elektrische auto nog 80% van de capaciteit. Als de salderingsregeling geleidelijk wordt afgeschaft, neemt energieopslag in de gebouwde omgeving navenant toe. Dat kunnen we straks prima als buffer cq. batterij en over tien, twintig jaar aanbieden voor recycling.

Auke Hoekstra, adviseur duurzame mobiliteit aan de TU/e: “Ons land loopt voorop in de ontwikkeling van initiatieven, nieuwe bedrijfsmodellen en protocollen.”

De Utrechtse wijk Lombok laat al geruime tijd zien dat lokale energie, lokaal opgeslagen kan worden. Belangrijk want we hebben een buffer nodig als de elektrische auto’s tijdens een piektijd, tegelijk gaan laden. Daar kunnen we veel meer uithalen

CBS Cijfers nog niet volledig

Het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in Nederland is door het CBS berekend op basis van het combineren van data uit een aantal registraties, te weten data uit het Productie Installatie Register (PIR), data van CertiQ, data over de btw-teruggave bij particulieren, data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en data van de Energie-investeringsaftrek (EIA) (PIR, Certiq, btw, RVO en EIA). De verwachting is dat op basis van de gebruikte registraties minimaal 95 procent van het totaal opgestelde vermogen in Nederland bekend is.

Wel ijlen de registraties volgens het CBS na, waardoor voorlopige cijfers het opgesteld vermogen in dat jaar kunnen onderschatten. Naar verwachting presenteert het CBS nog in het eerste kwartaal de exacte installatiecijfers van 2020.

Lees meer

AbangQQ PKV Games AbangQQ LonteQQ Bonus New Member qq Bonus New Member PKV Games BandarQQ Bonus New Member Sbobet DominoQQ Poker QQ PKV Games pkv agen bola resmi euro 2024 pkv parlay bandarqq PKV Games PKV Games">PKV Games judi bola euro 2024 parlay situs parlay situs parlay slot demo pragmatic redmiqq bandarpkv bagiqq dominoqq pkv situs mix parlay euro 2024 qiuqiu bandarqq id pro bandarqq pkvgames sbobet88 bandar bola euro 2024 dominoqq bandarqq bandarqq bandar qq bandar qq | situs bandarqq | id pro bandarqq | bandarqq | pkv games | pkvgames | pkv games