EcoBouw Nederland: Experimenteren met isolatiemateriaal

EcoBouw Nederland: Experimenteren met isolatiematerialen zoals cellulose, zeewier, katoen, wol en oude spijkerbroeken.

EcoBouw NederlandDe kunst van isoleren is allang niet meer op een paar materiaalsoorten toe te schrijven. Ondertussen is er een scala aan materialen die goed kunnen functioneren om te isoleren: het gaat er nu om dat het deze materialen goed worden toegepast.

Bij EcoBouw Nederland hebben ze ruim ervaring met het toepassen van nieuwe, innovatieve materialen als isolatie. Met Fred van der Burgh van EcoBouw Nederland ga je hiermee experimenteren.

Resultaat van het EcoBouw Nederland Experimenteerlab

Gedurende dit experimenteerlab krijg je inzicht in verschillende mogelijke materialen die te gebruiken zijn voor de isolatie van een gebouw of huis. Fred van der Burgh zal samen met jou aan de slag gaan met deze materialen zodat je zelf kan ondervinden hoe deze materialen precies in elkaar steken.

Over EcoBouw Nederland

Stichting Ecobouw Nederland is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en te optimaliseren.

Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in een zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet, van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen, veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Ecobouw Nederland heeft als doel de bouwwereld blijvend om te vormen in een circulair denkende bouwwereld, gebaseerd op biobased en natuurlijke grondstoffen die op een duurzame wijze geteeld en gewonnen worden.

Hierbij is het doel om de ecologische footprint van de activiteiten in de gebouwde omgeving uiteindelijk neutraal te maken en daarmee de natuurlijke grondstoffen niet uit te putten.

Comfort, gezondheid en veiligheid, voor de gebruiker van de gebouwen, staan voorop in de visie van Ecobouw Nederland. Alles volgens de benadering dat hierbij de maatschappelijke-, ecologische- en economische waarden in duurzaam evenwicht zijn.