Het Groen Brein: collegiale consultatie over onderwijsvernieuwing

het groene brein

Bezien vanuit de wetenschap helpt ‘Het Groene Brein’ bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

Het Groene Brein gaat met een kleine groep docenten de diepte in op het succes van onderwijsvernieuwing. Samen zoeken we naar antwoorden op vragen als:

  • Wat werkt goed bij ons en waarom?
  • Voor welke keuzes staan we en wat kunnen we hierin van elkaar leren?
  • Welke belemmeringen ervaren we?
  • Hoe gaan we hiermee om?
  • Wat kunnen we leren van elkaar?

Goede voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar, starters krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Er zijn grofweg 9 manieren om barrières bij het verduurzamen van organisaties te doorbreken. Antoine Heideveld van Het Groene Brein bespreekt de zogeheten keuzeboom, met de beste optie voor een organisatie. Eerder stelde het Groene Brein een whitepaper op: ‘Barrières doorbreken’.  hierin zijn deze keuzes voor de beste aanpak gedetailleerd uitgewerkt.

Over ‘Het Groene Brein’

Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie van Het Groene Brein. Met de laatste kennis uit de wetenschap helpen we bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

De kracht is een netwerk van ruim 140 wetenschappers met een sterke disciplinaire kennis, maar een even sterke wens om interdisciplinair te werken aan praktijkcases van organisaties. ‘Onze wetenschappers’ hebben zich op persoonlijke titel verbonden aan Het Groene Brein en zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en 16 hogescholen. Zij komen uit alle denkbare disciplines – van economie tot psychologie en van biologie tot sociologie – die van belang zijn voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Als je het niet meer kan Googlen, dan kunnen de wetenschappers van Het Groene Brein nog helpen.

Keteninnovatie

Met onze wetenschappers beantwoorden we vragen van bedrijven en organisaties die verder gaan dan het indraaien van een led-lamp. Vragen bijvoorbeeld rondom de circulaire economie, natuurlijk kapitaal, en keteninnovatie. Het Groene Brein helpt bedrijven en organisaties met het realiseren van radicale doorbraken in hun duurzaamheidsambities door de laatste kennis uit de Nederlandse wetenschap te ontsluiten. We beantwoorden concrete vragen vanuit de praktijk in onze Projecten, maar formuleren zelf proactief Visies om uit te tekenen waar we eigenlijk heen willen en wat we bedoelen met termen als ‘duurzaam’ of ‘circulair’. We doen dit voor start-ups, het mkb, scholen en grote bedrijven, maar ook voor coöperaties van burgers en social enterprises.