Pilot | CO2 als grondstof voor lithium batterijen

Pilot | CO2 als grondstof voor lithium batterijen

Directeur Frank Vergunst van ALTA GROUP: “We gebruiken CO2 als grondstof, besparen 80 procent aan energie in ons productieproces en hebben vrijwel geen restproducten. Dat is het unieke aan ons product.”

Pilot – Alta Innovation Support heeft een EU-subsidie van ruim 1,8 miljoen euro gekregen voor het opzetten van een proeffabriek in Terneuzen waar CO2 en gassen uit de chemische industrie verwerkt worden tot een vloeistof die gebruikt kan worden in batterijen.

De ontwikkeling van deze technologie houdt een enorme belofte in voor de vergroening van productieketens en de vooruitgang van de lithium-ionbatterijtechnologie, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de energietransitie.

Alta Innovation Support heeft substantieel geïnvesteerd in onderzoek naar het gebruik van CO2 en afvalbiomassa als grondstof, waarbij de nadruk wordt gelegd op de duurzaamheid van productieketens. Hun baanbrekende werk heeft geleid tot de ontwikkeling van een baanbrekende technologie die CO2 en epoxiden omzet in een grondstof die specifiek op maat is gemaakt voor lithium-ionbatterijen.

Pilot

Het pilotproject op Valuepark Terneuzen heeft een tweeledig doel:

  1. het demonstreren van de productiemethode
  2. het valideren van het proces op veilige schaal

Deze cruciale testfase zorgt ervoor dat de technologie efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk is. Zodra het proces succesvol is gevalideerd, is Alta Innovation Support van plan het op te schalen naar een commercieel niveau, waardoor de brede adoptie van deze innovatieve oplossing mogelijk wordt.

Triple helix samenwerking

De samenwerking tussen Alta en kennisinstellingen in Zeeland, zoals de HZ University of Applied Science en University College Roosevelt, toont de kracht van interdisciplinaire samenwerking om duurzame innovatie te stimuleren. De steun van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland versterkt het succespotentieel van het project verder.

Als de proef slaagt dan zou de fabriek op termijn zo uitgebreid kunnen worden dat alle CO2 van bijvoorbeeld Yara en DOW wordt hergebruikt.

Groen grondstof voor batterijen

De omzetting van CO2 en gassen uit de chemische industrie in een vloeistof voor lithium-ionbatterijen betekent een grote stap richting koolstofneutraliteit.

Door CO2 als grondstof te gebruiken, vermindert deze technologie niet alleen de schadelijke uitstoot, maar draagt ze ook bij aan de circulaire economie door afval te hergebruiken.

Omdat lithium-ionbatterijenlithium-ionbatterijen een cruciale rol spelen bij het aandrijven van elektrische voertuigen, energieopslagsystemen en draagbare elektronica, kan het gebruik van groenere grondstoffen de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met de productie van batterijen aanzienlijk verkleinen.

Commercialisering van technologie

Het succes van het proefproject zal naar verwachting de weg vrijmaken voor de commercialisering van deze technologie, waardoor de ontwikkeling van schonere en duurzamere batterijtechnologieën op wereldschaal wordt versneld. Door de afhankelijkheid van materialen afgeleid van fossiele brandstoffen te minimaliseren, kan deze innovatie leiden tot een substantiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering versterken.

JTF

Deze innovatieve installatie, die op het Valuepark in Terneuzen zal worden gebouwd, ontvangt de pilot subsidie van het nieuwe European Just Transition Fund (JTF) en het Ministerie van EZK.

 

Lees ook