SMARTCirculair | Kompas CirculairVersnellen

SMARTCirculair organiseert learning community bijeenkomsten en les/examenmateriaal. Daarnaast geven we gevraagd en ongevraagd advies om de circulaire gebouw- en gebiedsontwikkeling te versnellen.

Van LLO tot HBO en WO

Voor alle onderwijslagen. Van LLO tot HBO. Samen leren en innoveren om circulair bouwen te verankeren, dat is het doel van onze initiatieven. Het SMARTCirculair Kompas geeft richting.

Agenda

SMARTCirculair versnellingsteam

SMARTCirculair initiatieven die de circulaire bouweconomie versnellen

Learning Communities

KLIK HIER om naar de pagina te gaan

‘Leerlijn’ Biobased Bouwen

KLIK HIER om naar de pagina te gaan

Lesmateriaal Circulair Bouwen

KLIK HIER om naar de pagina te gaan

 

Circulariteit in het Kwalificatiedossier

KLIK HIER om naar de pagina te gaan

 

Over Stichting SMARTCirculair

Stichting SMARTCirculair organiseert challenges voor interdisciplinaire studententeams in de circulaire gebouw/gebiedsopgave en de energietransitie. En we helpen docenten met learning communities en lesmodules en examenmateriaal.

100.000 talentvolle jongeren dragen bij aan Nldse doelen

 1. Onderwijs: Toekomstgericht curriculum en 21st century skilled studenten
 2. Klimaatdoelen: Klimaatbewust opleiden met klimaat bewustwording events in heel Nederland
 3. Circulaire Bouweconomie: Versnellen circulair gebouwde omgeving
 4. Energietransitie: Versnellen energietransitie en innovatie
 5. Circulaire transitie: Grondstoffen en materialen blijven in de kringloop. Nieuwe energieproposities met (inter)nationale marktwaarde
 6. Human Capital Agenda: Meer instroom in techniek
 7. SDG: Door te zorgen voor voldoende, betaalbare en toegankelijke energie voor iedereen hebben we een oplossing voor bijna alle SDG-doelen die bijdragen aan de wereld van morgen

Contact

 • Stichting SMARTCirculair
 • Tanja Nolten
 • tanja@smartcirculair.com
 • 06 16342889