Tardis Innovations BV | Losmaakbaar bouwen

Het nieuwe Triodos gebouw is demontabel en natuurinclusief ontworpen

Tardis Innovations BV – Losmaakbaar bouwen is helemaal niet zo ingewikkeld. En zo nodig als we flexibel, modulair willen bouwen.

 

Willem Neeleman ontwikkelde onder andere een innovatieve montagetechniek waardoor bouwelementen snel zijn los te koppelen zodat ze in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden.

De CO2-footprint is een belangrijk onderwerp waarop we vanuit de bouwsector al onze activiteiten moeten richten. Hij vindt dat de bouwsector eigenlijk al binnen tien jaar het niveau van netto nul CO2-uitstoot moet hebben bereikt, in plaats van 2050. En dat het kan.”

Tardis Innovations

Willem Neeleman is productontwikkelaar en directeur van Tardis Innovations. Standaardisatie van de bouwwijze in plaats van standaardisatie van het bouwwerk is de oplossing voor recirculair bouwen. Losmaakbaar, of zoals Neeleman het noemt ‘recirculair’ houdt in dat je in het ontwerp al vaststelt hoe je de componenten snel weer los kunt maken en volledig als nieuwe component kunt toepassen voor een gebouw.

Tardis Innovations, Willem Neeleman

Resultaat van de Tardis workshop

Deze workshop geeft circulaire handvatten en antwoorden rondom losmaakbaar bouwen. Een integraal en interdisciplinair ontwerp is hiervoor cruciaal. Hoe kunnen jullie dat naar je ontwerp vertalen?

  • Max. 20 deelnemers
  • Presentatie en discussie
  • Duur: 50 minuten
  • Door: Willem Neeleman, directeur en innovator Tardis

Over Tardis Innovations

Circulair ontwerpen en bouwen.Hoe zijn gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en creëert u waarde? Hoe zijn uw gebouwen remontabel en herbruikbaar te ontwerpen met optimaal waardebehoud tot gevolg? En kan dit opschaalbaar en industrieel bereikt worden?

Willem Neeleman, productontwikkelaar en directeur van Tardis Innovations legt uit dat losmaakbaar bouwen het IPPC-rapport als leidraad heeft. Het IPPC, het klimaatinstituut van de VN, geeft aan dat Nederland fors bijdraagt aan de klimaatverandering, maar hiervoor ook de juiste oplossingen kan aanreiken om de klimaatcrisis te stoppen.

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs