Aanvragen omgevingsvergunning (digi workshop)

Aanvragen omgevingsvergunning

Wil je nieuw bouwen, ver- of aanbouwen, graven of bomen rooien? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Hoe en wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen? Henry de Roo, eigenaar van Roobeek Advies zorgde er tijdens een digitale gastles voor, dat de studenten volledig op de hoogte zijn van voorwaarden, werkwijze en strategische keuzes. 

Handige formulieren

Via het omgevingsloket online kun je de omgevingsvergunning aanvragen. Omdat deze vergunningsaanvraag niet altijd nodig is, is het soms handig om de vergunningcheck in te vullen. En wellicht volstaat alleen een melding. Dat versoepelt de zaak aanmerkelijk.

Vergunning of melding?

Gemeenten hanteren verschillende normen voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Ook andere leges overigens. Maar als het gaat over bouwen, slopen, graven, monumenten en milieu, dan is een omgevingsvergunning al snel een vereiste.

In een aantal gevallen mag je vergunningvrij bouwen. Bijvoorbeeld als e voor groot onderhoud kozijnen vervangt. Heb je geen vergunning nodig (blijkt uit de vergunningscheck), bewaar het document dan want als handhaving op bezoek komt, het je bewijslast. De rijdende rechter heeft er een dagtaak aan.

Omgevingsvergunning aanvragen voor derden

Doe je de aanvraag voor derden zoals je klant, dan heb je een DigiD nodig van die persoon en een machtiging. Want de naam van de aanvrager is degene waarvoor je de aanvraag doet. Dat is niet alleen belangrijk voor het betalen van de leges. Ook de tenaamstelling van de vergunning komt op naam van de aanvrager. Vanuit juridisch perspectief is het dus handig om beiden de aanvraag te ondertekenen. Jij en je opdrachtgever!

Video

Inleiding

Deel 2

Roobeek Advies, Henry de Roo

 

Wabo

Wie vroeger ging verbouwen, had allerlei vergunningen nodig. Door de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

Het bestemmingsplan bepaalt de eisen voor de omgevingsvergunning, vaak op basis van de postcoderoos. Het bestemmingsplan (op de gronden) is per adres online te raadplegen. Dat is vooral in stedelijke omgeving belangrijk voor de archeologische waarde van het terrein waarbij code 1 betekent dat de kans op archeologische vondsten heel groot is, en code 6 nihil. Ga naar de ruimtelijke plannen voor een specifieke duiding of ga langs bij de gemeente.

Toetsing wordt gedaan op:

 1. Welstand
 2. Omgevingsbesluit
 3. Bestemming

Doorlooptijd

De wettelijke duur voor een reguliere procedure is maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is maximaal 26 weken waarin 6 weken ter inzage opgenomen zijn voor mogelijke bezwaren vanuit de buurt.

Elke aanvraag is een besluit waartegen binnen zes weken bezwaar aangetekend kan worden. Bezwaarmakers kunnen in beroep bij de rechtbank en daarna nog in hoger beroep bij het hoog gerechtshof. In tussentijd mag men gaan (ver)bouwen op eigen last en risico.

Strategische keuzes

Als adviseur kun je de manier van aanvragen strategisch afwegen door te kijken naar de factoren Tijd, Risico en Geld. Zo kun je als aanvrager kiezen om alles vergunningen in 1 aanvraag te bundelen. Denk aan archeologie, brandveiligheid, milieu en bouwen. Dan komt er 1 totaal besluit waartegen gereageerd kan worden. Gebruik je deelvergunningen dus elke vergunning apart, dan kan er 4 keer bezwaar gemaakt worden. Voor de legeskosten maakt het niet veel uit. Het totaalbedrag zal (nagenoeg) gelijk zijn.

Als je 1 aanvraag doet waarin begrepen: 3 vergunningen met een doorlooptijd van 8 weken en 1 vergunning van 26 weken, dan geldt de aanvraagperiode van 26 weken.

Kadaster

Is er nog geen adres voor je bouwaanvraag, vraag dan bij het Kadaster het kadastraal perceelnummer op. Dat is er altijd. je kunt zelfs een omgevingsvergunning aanvragen voor een drijvend zonnepark in het IJsselmeer.

Wil je weten of je alle bescheiden bij de hand hebt voor de aanvraag, of wacht je nog op bijvoorbeeld de constructieberekeningen, dan is de Checklist ontvankelijkheid MOR Bouwactiviteit wellicht handig. Deze checklist is gemaakt door Roobeek Advies.

Leges

Het bevoegd gezag, lees in dit geval de gemeente, mag voor diensten op individueel niveau kosten in rekening brengen. Deze kosten worden leges genoemd en kunnen enorm verschillen per gemeente. Zo vraag de ene gemeenten 1200 euro voor een dakkapel en een andere gemeente 250 euro. Alle informatie is transparant beschikbaar op de gemeentesite.

Lees ook

Close

Stem op je favoriete team Live

 • Techniek College Rotterdam | Gebiedsontwikkeling Merwehaven
  1% 12 / 655
 • 1 %
  Stemmen verborgen 12 stemmen van 655 totaal. 12 / 655

Confirm OTP

Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Noorderpoort & Alfa Hoogeveen | Eco-village landgoed 't Zandt
  17% 112 / 655
 • 17 %
  Stemmen verborgen 112 stemmen van 655 totaal. 112 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Landstede, Harderwijk | Broedplaats voor startups in de circulaire economie
  1% 7 / 655
 • 1 %
  Stemmen verborgen 7 stemmen van 655 totaal. 7 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Technova, Ede | Optoppen Wooncomplex de Zoom en Kleefsehoek Ede
  34% 228 / 655
 • 34 %
  Stemmen verborgen 228 stemmen van 655 totaal. 228 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Firda Leeuwarden | Woningbouwplan Achtkarspelen
  2% 16 / 655
 • 2 %
  Stemmen verborgen 16 stemmen van 655 totaal. 16 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC Mondriaan | Herbestemming Amerikaanse Ambassade naar Escher museum
  0% 1 / 655
 • 0 %
  Stemmen verborgen 1 stemmen van 655 totaal. 1 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC van Amsterdam | Nieuwbouw in Polder de Purmer
  12% 82 / 655
 • 12 %
  Stemmen verborgen 82 stemmen van 655 totaal. 82 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Rijnland Gouda | A Home for Taraxacum
  1% 13 / 655
 • 1 %
  Stemmen verborgen 13 stemmen van 655 totaal. 13 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • MBO Utrecht | Circulair woningconcept Heijmans
  1% 8 / 655
 • 1 %
  Stemmen verborgen 8 stemmen van 655 totaal. 8 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Deltion College | Circulair paviljoen met geoogste materialen
  3% 25 / 655
 • 3 %
  Stemmen verborgen 25 stemmen van 655 totaal. 25 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Alfa-college Groningen | Aardbevingsbestendige, aardgasvrije gebouwen Groningen
  23% 151 / 655
 • 23 %
  Stemmen verborgen 151 stemmen van 655 totaal. 151 / 655

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box