Bouwbedrijven sluiten de circulaire kringloop

Het vergt een andere manier van werken en een andere mindset in de bouwwereld, maar het moét.
Herman Reinten, ReintenInfra

Honderden bouwbedrijven lieten op het Malieveld in Den Haag horen dat de regels voor stikstof, CO2 en PFAS hun bedrijfsvoering zo beperken dat faillisementen dreigen en dus de werkgelegenheid op de tocht staat.

Het geeft gelijk aan hoe belangrijk dat het voor de bouw/infra wordt om circulariteit in hun bedrijfsvoering te integreren. Want circulair bouwen zorgt voor veel minder CO2 emissie, veel minder stikstof en meer kansen voor regionale circulaire innovaties voor de bouw. Steeds meer bouwbedrijven transformeren al naar een circulair bouwbedrijf. Logisch.

Onder druk door het toetreden van nieuwkomers; de nieuwe biobased bouwbedrijven zien bouw/infra bedrijven steeds meer mogelijkheden om te verduurzamen. Het levert immers voordelen op! Denk aan imagoverbetering en nieuwe duurzame winstmogelijkheden.

  • Meer mogelijkheden voor groei en productiviteit
  • Zekerheid van continuïteit in aanvoer van grondstoffen en materialen
  • Het creëren van nieuwe markten
  • Het toevoegen van waarde voor opdrachtgevers
  • Het optimaliseren van energie en afvalreductie

Voor bouwbedrijven zorgt het toevoegen van waarde en een zekerheid in vraag voor een stabielere markt. De organisatie kan groeien en productiever worden (mede door de stabiliteit). Daarnaast zal een circulaire bedrijfsvoering nieuwe markten creëren en het energieverbruik / afval verminderen.

Reinteninfra realiseert een recycle boulevard gemaakt van sloopmaterialen. O.a. van een ziekenhuis dat gesloopt gaat worden in Rotterdam

Bouwbedrijven zoeken zekerheid en veerkracht

In de circulaire economie wordt er minder gebruik gemaakt van nieuwe materialen en meer van hergebruikte/herbruikbare materialen. Dit betekent dat de arbeidskosten zullen toenemen, maar de organisatie minder beïnvloedbaar is door de sterk veranderlijke grondstofprijzen, waardoor de veerkracht toeneemt. Dit betekent simpelweg dat het systeem sterker wordt, terwijl het zijn materiaalkosten vermindert.

Hoogwaardig hergebruik scoort namelijk hoger vanwege de beperkte externe milieueffecten en de hogere restwaarde van de producten. Dus kan er gerekend worden met restwaarde, bijvoorbeeld door hergebruik. Zo zijn de kosten bij het einde van de laatste levensfase namelijk geen kosten, maar restwaarde in plaats van verwijderingskosten.

Nog een steuntje in de rug … hernieuwbare bouwmaterialen zijn zoveel gezonder voor het binnenklimaat, ze zijn nagroeibaar, de CO2 is opgenomen in de materialen, stikstof en CO2 zijn minimaal ten opzichte van klassieke bouwmaterialen als beton want bouwmaterialen komen uit de regio en wegen beduidend minder. Hoe mooi is het als bedrijven dan ook nog met restwaarde en vermindering van onderhoudskosten kunnen rekenen om het financieel voordeel van de klant te kunnen beargumenteren.

Bouwend Nederland hield vernieuwing tegen

Het machtige Bouwend Nederland hield vernieuwing tegen. Maar dat kan nu niet meer. Alhoewel de slachtofferrol lekker voelt voor directeuren en bestuurders en ze lekker tekeer kunnen gaan tegen de regering zal nu echt het roer om moeten. Je kunt niet meer tijdens het scheren in de spiegel kijken en denken: ‘Ik zeg in de media dat we circulariteit stimuleren in de branche, maar in gesprek met de bouwbedrijven spreken we lekker af dat we alles houden zoals het was’.

Met de CO2 en de stikstof uitdagingen moet nu echt het roer om. Het is niet meer geloofwaardig dat Bouwend Nederland in de rol van spreekbuis voor de bouwbedrijven pleit voor vernieuwing terwijl ze jaren lang gelobbyd hebben om niet te hard van stapel te lopen. Zo werd vernieuwing tegengehouden vanuit de gedachte ‘circulair doe je alleen met je mond maar niet in je bedrijfsvoering.’

Levenscycluskosten als gunningscriterium

Vanaf 2023 zullen alle aanbestedingen vanuit de overheid – dus ook gemeenten en provincies – volledig circulair zijn. Steeds meer bedrijven werken met verschillende methodes, waaronder LCA waarmee wordt gestuurd op het in zicht krijgen van de levensduur van producten (gebouwen) en ketens. Hiermee lopen deze bedrijven vóor op het overheidsbeleid. Dus kan er gesteld worden dat de sociale ontwikkeling (of druk) sneller gaat dan de wet- en regelgeving vanuit de overheid.

Programmatische Aanpak Stikstof

Dagblad Trouw trok Maxime Verhagen aan zijn mouw en vroeg hem of hij niet heel dicht bij het vuur zat toen in 2012 de eerste bouwstenen voor de Programmatische Aanpak Stikstof werden gelegd. Toen hij minister van Economische Zaken was, en vicepremier. Het was immers, legde Trouw hem voor, zijn staatssecretaris Henk Bleker die de contouren van de vooruitschuifoperatie bedacht. Op het Malieveld ging Verhagen in de slachtofferrol terwijl Bouwend Nederland jaren lang gepleit heeft om alle stikstofmaatregelen voor zich uit te schuiven. Iets wat nu niet meer kan. Nu worden we in Nederland door Europa op onze vingers getikt.

Fries Heinis, jury SMARTCirculair 2019

Kom op Bouwend Nederland

Tijdens de finale was jurylid en directeur van Bouwend Nederland Fries Heinis heel enthousiast over de vernieuwende kracht van ‘onze’ SMARTCirculair studententeams maar twee weken later hoorden we dat Bouwend Nederland geen juryrol meer wilde spelen in deze circulaire challenge. Ai, een gemiste kans. Beste Bouwend Nederland, zet de luiken open. Plaats bouwbedrijven die een koploperspositie innemen in de spotlights, juich de oplossingen van onze young professionals toe en gebruik vernieuwing om de stikstof, CO2 en PFAS op te lossen. Niet meer maar circulair zou het nieuwe credo moeten worden.

 

Misschien vind je dit ook interessant