Climate Cleanup | Bereken de CO2 opslag in groene bouwmaterialen

Climate Cleanup | Bereken de CO2 opslag in groene bouwmaterialen

bouwen met FSC houtmaterialen

Climate Cleanup – Kunnen jullie groene bouwmaterialen toepassen, dan draagt dat enorm bij aan de CO2- en stikstofreductie. Hout, vlas, olifantsgras, hennep … Al dit soort materialen hebben CO2 opgeslagen in plaats van uitgestoten.

Dus wil je kunnen berekenen hoeveel CO2 jullie besparen zodat je dat kunt aantonen aan je opdrachtgever die vervolgens argumenten heeft om groen te gaan bouwen.

Hoe bereken je de CO2- en stikstofreductie? Daar vertelt Sacha Brons over.

  • KLIK HIER OM DE TOOL VIA GOOGLE DRIVE te gebruiken

Climate Cleanup

Sacha Brons coördineert het Construction Stored Carbon Credits-initiatief, waarin een betrokken netwerk van bouw- en financiële partners een transparante en eenvoudige methodologie voor koolstofverwijdering en -opslag creëert voor de bio-gebaseerde bouw-waardeketen.

CSC voorkomt ‘green washing’

Het gebruik van biobased materialen in constructies geeft een veel lagere CO2 impact dan materialen zoals beton of staal. Construction Stored Carbon (CSC) is een maatstaf om rekening te houden met de opgeslagen CO2 die is opgeslagen in biobased gebouwen en infrastructuur. Het geeft (rekenkundig) inzicht voor projectinvesteringen en aanbestedingen.

CSC berekent de CO2 opslag over een periode van bijvoorbeeld 100 jaar. CSC/100jaar is dus een maat om de lange termijn CO2-opslag in gebouwen aan te geven.

Resultaat van de Climate Cleanup workshop

Deze workshop geeft je nu al munitie als je straks je ontwerp gaat pitchen en opleveren aan de opdrachtgever. En aan de SMARTCirculair jury natuurlijk. Want als je kunt aantonen dat de opdrachtgever zou moeten kiezen voor biobased bouwen dan geef je hem/haar ook argumenten om het project te realiseren. Climate Cleanup laat je ontdekken en geeft je handvatten om hun kennis naar jullie ontwerp vertalen.

  • Max. 20 deelnemers
  • Presentatie en daarna workshop die je laat kennismaken met de rekentool
  • Duur: 50 minuten
  • Door: Sacha Brons, Intervention Lead for Construction Stored Carbon at Climate Cleanup

Rekentool

Beoordeling van CSC in projecten en portefeuilles is een kans voor financiële instellingen, zowel om positieve klimaatwaarde aan te geven als om financiële klimaatrisico’s te beperken door investeringen te identificeren met een positieve blootstelling aan klimaatoplossingen.

Over Climate Cleanup

Om de klimaatcrisis in te dammen, moeten we zowel de uitstoot stoppen als de overtollige CO2 verwijderen. Nature-based Solutions (NbS) hebben het potentieel om minstens 1500 gigaton te verwijderen, herstelt ook de natuur en zorgt voor balans. Climate Cleanup is aanjager van een nieuwe economische sector, gebaseerd op de donuteconomie: de nieuwe natuureconomie.

Door:
1. baanbrekende schaalbare oplossingen zoals zeewier, rotsverwering, bamboe en agroforestry
2. de fundamentele voorwaarden voor gedistribueerde groei bevorderen
3. een vooruitblik te geven van de nieuwe natuureconomie

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs