Energie Ontwerpchallenge voor uw Ministerie

Energie Ontwerpchallenge voor ministeries

Impressie van de SMARTCirculair Kick Off, 10 oktober 2019. Bewezen is dat SMARTCirculair challenges leerlingen en studenten zo uitdaagt dat veel teams hun eigen niveau ontstijgen en daar profiteren docenten en leerkrachten de komende jaren in hun visie op lesgeven van.

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzicht van 1990. In 2050 moet dat 95% zijn. Daarmee wordt de opwarming van de aarde beperkt en komt dus het klimaat ten goede. De ministeries EZK, BZK, LNV en I&W zijn direct betrokken bij het klimaatakkoord zoals afgesloten in 2018. Indirect is ook het ministerie van Onderwijs betrokken. Zij heeft immers de opgave om onderwijs & arbeidsmarkt optimaal te laten aansluiten om de doelstellingen in de toekomst te realiseren.

Innovatiekracht, bewustwording en draagvlak

Via de Energie OntwerpChallenge en de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge stimuleren we niet alleen bewustwording, innovatiekracht en vernieuwing. De vlekwerking die uitgaat door deelname van al die teams in heel Nederland draagt ook direct bij aan draagvlak van de Nederlandse samenleving voor het succesvol uitvoeren van het Energieakkoord.

Reden genoeg voor uw ministerie om de Energie OntwerpChallenge te steunen:

  • Door een financiële bijdrage te geven aan de organisatie en de lesprogramma’s die we ontwikkelen ten behoeve van het transitiebeleid. Indirect draagt u bij aan een kwaliteitslag in het onderwijs.
    Bewezen is dat SMARTCirculair challenges leerlingen en studenten zo uitdaagt dat veel teams hun eigen niveau ontstijgen en daar profiteren docenten en leerkrachten de komende jaren in hun visie op lesgeven van.
  • Door als communicatiepartner te stimuleren dat het licht uit gaat in Nederland tijdens Earth Hour
  • Door de voorbeeldrol te pakken en zelf de lichten te doven op 27 maart 2020
  • Door de vijf sectoren te betrekken bij de Energie OntwerpChallenge waaruit ongetwijfeld haalbare en opschaalbare proposities zullen voortkomen. Denk aan oplossingen voor de gebouwde omgeving in het kader van verduurzaming en energieleverende gebouwen. Maar ook vanuit uw stimulerende rol om koepelorganisaties als de PO Raad, de VO Raad, Techniek Nederland en de VNG te betrekken

Gevraagde bijdrage

We vragen uw ministerie om de Energie OntwerpChallenge, samen met alle scholen (van basisschool tot universiteit) mogelijk te maken door ons te steunen met een jaarlijkse bijdrage van vijf jaar van 100.000,- euro per jaar excl btw.

Dit bedrag wordt besteed aan de organisatie van de challenge waardoor we de continuïteit van minimaal 5 jaar kunnen borgen en doorgroeien naar een professionele, geoliede organisatie die open staat voor aanvullende challenges.

We streven ernaar om in 2030 1 miljoen jongeren betrokken te hebben die niet alleen excelleren in techniek maar ook uitgroeien tot de jonge klimaatambassadeurs van de toekomst.

Nederland Gidsland

Deze Energie OntwerpChallenge is zo groot en heeft zo’n impact dat we verwachten tijdens Earth Hour ook de internationale pers te bereiken waardoor er een sneeuwbal effect ontstaat waarbij Nederland zich op de kaart kan zetten als ‘gidsland’ naar een ‘groen lint van licht’ door Europa en de rest van de wereld.

 

Klimaatgezant Marcel Beukeboom (en zijn club van jonge klimaatambassadeurs) doet ook mee. Hij onderstreept het belang van de jongeren in de klimaattransitie voor de samenleving van morgen. Marcel is verbonden aan het ministerie van EZK. “Want jongeren maken het verschil. Jij ook!”

Marcel Beukeboom, klimaatgezant

Klimaatgezant Marcel Beukeboom (EZK) krijgt net als Andre Kuipers en de club van Wubbo Ockels een centrale rol tijdens Earth Hour en de finale van de Energie OntwerpChallenge op 30 april 2021. Via live streaming zal Marcel een klimaatboodschap afgeven namens de regering.

 

#Time for Action

Voor Marcel Beukeboom is het van belang dat jongeren hun stem kunnen laten horen en mee kunnen praten over de kant die we met het klimaat op moeten. Hij is zeer gemotiveerd om jongeren een hart onder de riem te steken door te zeggen: ‘Ga door waar jullie mee bezig zijn. Het heeft zin, het wordt gehoord en gezien.’ Hij heeft zich ten doel gesteld om honderd duizenden jongeren te laten uitgroeien tot de klimaatgezanten van de toekomst.

Wij bieden Marcel ons landelijk podium om deze boodschap uit te dragen in de positieve gedachte dat het ministerie van EZK de Energie OntwerpChallenge ten minste 5 jaar actief steunt in geld en communicatie.

Uw ministerie heeft een boodschap

Doe mee en laat zien dat het klimaat er toe doet. Ook voor het nieuwe kabinet. Jongeren willen een veel ambitieuzere klimaatagenda. Wij geven u podium. Geef ons de ruimte om de goede dingen te doen. Samen met u, met provincies, gemeenten, jongerenorganisaties, bedrijven, onderwijskoepels, het WNF en de Happy Energy Foundation van Wubbo Ockels en vele anderen. We brengen meer dan honderdduizend jongeren op de been. Help ons om scholen, bedrijven, gemeenten, provincies, de regionale energiestrategieën en vele anderen te faciliteren om te komen tot ‘een groen lint van licht’ dat steden en dorpen in Nederland verbindt tijdens Earth Hour 2021. Neem contact met ons op.

Contact

Ruud Koornstra nationale energiecommissaris, SMARTCirculair juryvoorzitter en coördinator SDG7 Energie

Ruud Koornstra over het belang van voldoende groene, goedkope energie voor de SDG goals

We moeten met tien miljard mensen op deze aardbol kunnen blijven leven. We moeten nog heel lang samen door. Als we doorgaan zoals we nu doen, mislukt dat. En als we alleen maar rekening houden met de plannen van de gevestigde orde dan halen we maar de helft van de doelstellingen!

Denkkracht

En als we maar de helft halen, dan mislukt het nog. Dus we hebben vernieuwende krachten nodig. We hebben echt nieuwe denkers nodig. Scheppende mensen die iets nieuws kunnen doen. Ik weet met de SMARTCirculair ervaring van vorig jaar dat er bij deze studenten zoveel oorspronkelijke denkkracht zit. Jonge mensen die het verschil kunnen maken. Ik denk dat we dat veel meer over het voetlicht moeten brengen.

Dus ik vind dat SMARTCirculair onwijs belangrijk is. Het is wel een spel in de zin dat het een wedstrijd is, maar het is geen spelletje. Dus neem het serieus. SMARTCirculair doet ertoe. Het gaat ergens over!

“Voldoende schone, betaalbare energie is essentieel. Als er goedkope, schone energie beschikbaar is voor iedereen, hebben we een groot deel van de  SDG goals opgelost. Met onbeperkte energie zijn de uitdagingen als schoon water (6), gezondheid (2), honger (2), armoede (1), onderwijs(4), economie (8), industrie en infra (9), duurzame steden (11) en klimaat (13) grotendeels opgelost. Daarom is het belangrijk dat uitgedaagd worden door deze energie ontwerpchallenge  van SMARTCirculair. Zij komen met vernieuwende concepten die we zo nodig hebben. Doe mee.”

Laat zien aan jongeren en alle inwoners in uw gemeente dat uw gemeentelijke klimaat-, circulaire en energiedoelstellingen geen loze kreten zijn maar inhoud hebben. Omdat u ze wilt waarmaken. Met de jeugd, voor de jeugd en voor de toekomst van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook