Energie Ontwerpchallenge voor uw Ministerie

Energie Ontwerpchallenge voor ministeries

Impressie van de SMARTCirculair Kick Off, 10 oktober 2019. Bewezen is dat SMARTCirculair challenges jongeren zo uitdagen dat ze versneld uitgroeien tot de professionals van morgen.

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzicht van 1990. In 2050 moet dat 95% zijn. Daarmee wordt de opwarming van de aarde beperkt en komt dus het klimaat ten goede.

De ministeries EZK, BZK, LNV en I&W zijn direct betrokken bij het klimaatakkoord zoals afgesloten in 2018. 

 

100.000 deelnemers dragen bij aan Nldse doelen

  1. Onderwijs: Toekomstgericht curriculum en 21st century skilled studenten
  2. Klimaatdoelen: Klimaat bewustwording events in heel Nederland
  3. Energietransitie: Versnellen energietransitie en innovatie
  4. Circulaire economie: Nieuwe energieproposities met (inter)nationale marktwaarde
  5. Human Capital Agenda: Meer instroom in techniek

Innovatiekracht, bewustwording en draagvlak

Via de Energie OntwerpChallenge en de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge stimuleren we niet alleen bewustwording, innovatiekracht en vernieuwing. De vlekwerking die uitgaat door deelname van al die teams in heel Nederland draagt ook direct bij aan draagvlak van de Nederlandse samenleving voor het succesvol uitvoeren van het Energieakkoord.

Reden genoeg voor uw ministerie om de Energie OntwerpChallenge te steunen

Gevraagde bijdrage

We vragen uw ministerie om de Energie OntwerpChallenge, samen met alle scholen (van basisschool tot universiteit) mogelijk te maken door ons te steunen met een jaarlijkse bijdrage van vijf jaar van 100.000,- euro per jaar excl btw.

Dit bedrag wordt besteed aan de organisatie van de challenge waardoor we de continuïteit van minimaal 5 jaar kunnen borgen en doorgroeien naar een professionele, geoliede organisatie die open staat voor aanvullende challenges.

We streven ernaar om in 2030 1 miljoen jongeren betrokken te hebben die niet alleen excelleren in techniek maar ook uitgroeien tot de jonge klimaatambassadeurs van de toekomst.

Nederland Gidsland

Deze Energie OntwerpChallenge is zo groot en heeft zo’n impact dat we verwachten tijdens Earth Hour ook de internationale pers te bereiken waardoor er een sneeuwbal effect ontstaat waarbij Nederland zich op de kaart kan zetten als ‘gidsland’ naar een ‘groen lint van licht’ door Europa en de rest van de wereld.

 

Klimaatgezant Marcel Beukeboom onderstreept het belang van de jongeren in de klimaattransitie voor de samenleving van morgen. “Want jongeren maken het verschil!”

Marcel Beukeboom, klimaatgezant

Voor Marcel Beukeboom is het van belang dat jongeren hun stem kunnen laten horen en mee kunnen praten over de kant die we met het klimaat op moeten. Hij is zeer gemotiveerd om jongeren een hart onder de riem te steken door te zeggen: ‘Ga door waar jullie mee bezig zijn. Het heeft zin, het wordt gehoord en gezien.’ Hij heeft zich ten doel gesteld om honderd duizenden jongeren te laten uitgroeien tot de klimaatgezanten van de toekomst.

Wij bieden Marcel ons landelijk podium om deze boodschap uit te dragen in de positieve gedachte dat het ministerie van EZK de Energie OntwerpChallenge ten minste 5 jaar actief steunt in geld en communicatie.

Uw ministerie heeft een boodschap

Doe mee en laat zien dat het klimaat er toe doet.

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud Koornstra nationale energiecommissaris, SMARTCirculair juryvoorzitter en coördinator SDG7 Energie

Ruud Koornstra over het belang van voldoende groene, goedkope energie voor de SDG goals

We hebben echt nieuwe denkers nodig. Scheppende mensen die iets nieuws kunnen doen. Ik weet met de SMARTCirculair ervaring van vorig jaar dat er bij deze studenten zoveel oorspronkelijke denkkracht zit. Jonge mensen die het verschil kunnen maken. Ik denk dat we dat veel meer over het voetlicht moeten brengen.

Dus ik vind dat SMARTCirculair onwijs belangrijk is. Het is wel een spel in de zin dat het een wedstrijd is, maar het is geen spelletje. Dus neem het serieus. SMARTCirculair doet ertoe. Het gaat ergens over!

 

Lees ook