Energie Ontwerpchallenge voor uw Provincie

SMARTCirculair jongeren hebben een boodschap.

Uw provincie speelt  een belangrijke in deze Energie OntwerpChallenge. Omdat veel steden en dorpen met en voor jongeren klimaatevents organiseren tijdens Earth Hour. Omdat we uw commissaris van de Koning vragen om voorzitter te worden van de jurycommissie die de drie afvaardigingen per categorie naar de landelijke finale afvaardigt. En omdat u als provincie contact maakt met jongeren die het verschil maken. Aan provincies vragen we om een prominente rol te spelen in deze Energie OntwerpChallenge die aansluit bij veel van uw doelstellingen waaronder:

 • De lokale klimaatdoelen
 • De doelen van hun energietransitie
 • De circulaire economie
 • De Human Capital Agenda
 • De Regionale Energiestrategie

100.000 deelnemers dragen bij aan Nldse doelen

 1. Onderwijs: Toekomstgericht curriculum en 21st century skilled studenten
 2. Klimaatdoelen: Klimaat bewustwording events in heel Nederland
 3. Energietransitie: Versnellen energietransitie en innovatie
 4. Circulaire economie: Nieuwe energieproposities met (inter)nationale marktwaarde
 5. Human Capital Agenda: Meer instroom in techniek

 

Energiedialoog met jongeren

Jongeren hebben een duidelijke mening over de energietransitie, alleen wordt dit nog niet vaak gehoord in participatietrajecten. De Energie OntwerpChallenge bereikt honderden kinderen en jongeren in uw gemeente. Een prachtig podium om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke energiedialoog. Laat jongeren hun mening geven over de energietransitie, de uitdagingen, de kansen en het belang voor alle inwoners. Jongeren willen meer lef zien. Kies voor draagvlak van de jeugd. Daar krijg je energie van!

En omdat gemeenten door het organiseren van een groot klimaatevent kunnen laten zien wat ze al doen om deze doelen te halen. Bewustwording, draagvlak voor energiebezuiniging en stimulering van verdere verduurzaming van huizen en gebouwen, kunnen tijdens dit evenement uitgelicht worden.

Provincie: spilfunctie

Voor elke provincie is het belangrijk dat doelen worden gerealiseerd met draagvlak van inwoners en bedrijven. Provincies spelen een centrale rol voor gemeenten, bedrijven maar ook scholen en culturele regionale initiatieven. Veel provincies onderkennen de kracht van de jeugd, het feit dat innovaties van onderaf moeten komen en dat er een duurzame gedragsverandering nodig is om al die provinciale doelstellingen te halen. Daarom willen we provincies optimaal betrekken als plek waar de lijntjes samen komen. Denk aan de regionale energiestrategieën, natuur- en milieu, gezond leven en werken, verduurzamen scholen en ander maatschappelijk vastgoed, de human capital opgave en natuurlijk de circulaire regionale strategie.

 • We vragen de provincie om een bijdrage om het programma Energie OntwerpChallenge te kunnen draaien. Met hen, voor hen en alle gemeenten, jongeren en bedrijven in de regio.
 • We vragen de commissaris van de koning om de rol van juryvoorzitter op zich te nemen om de beste drie energieconcepten per categorie te nomineren voor de landelijke finale. De regiofinale is op 15 april 2021. De landelijke finale is op 30 april 2021. We laten de provincie (met richtlijnen) de vrije hand om het selectieproces uit te voeren met bedrijven en experts in de eigen omgeving.
 • We vragen de commissaris van de koning om tijdens Earth Hour op 27 maart 2021 om 20u het licht uit te doen. In de eigen gebouwen inclusief de weg- en watersteunpunten, de wegverlichting etc.
 • We vragen de commissaris van de koning om een videoboodschap in te spreken die uitgezonden kan worden tijdens de kick off en/of tijdens Earth Hour in de gemeentes van uw Provincie.

Provinciebijdrage

We vragen de provincie om de Energie OntwerpChallenge, samen met alle scholen (van basisschool tot universiteit) mogelijk te maken door ons te steunen met een bijdrage. Het gevraagde bedrag is 15.000 euro excl btw, uitgaande van een bereik van 60% van alle scholen met 40% deelname (met 1 of meerdere teams) in de provincie. En we verzoeken u om de regiofinale te hosten en het juryvoorzitterschap op u te nemen.

U staat er niet alleen voor

We helpen u met een draaiboek, communicatie, het betrekken van bedrijven, prijzen etc. om de regionale finale tot een spraakmakend, energiek en hartverwarmende dag te maken voor de verschillende doelgroepen. Neem contact met ons op.

Contact

Media-aandacht

De Energie OntwerpChallenge zal lokaal, regionaal en (inter)nationaal aandacht krijgen en daarmee bedrijven, gebouweigenaren, overheden en burgers inspireren om energiemaatregelen te nemen. Dat zorgt voor nieuwe business cases en een economisch impuls met exportpotentieel. Bovendien zorgt deze challenge voor een kwaliteitsimpuls van het onderwijs, het zorgt voor trots en de communicatie hieromheen draagt bij aan meer techniekinstroom van jong talent.

Ruud Koornstra over klimaatdoelen en SDG

Ruud Koornstra
nationale energiecommissaris, SMARTCirculair juryvoorzitter en coördinator SDG7 Energie

“Als we de wereld willen redden. Als we onze positie willen pakken in de wereld, dan is voldoende, betaalbare en schone energie essentieel.

Onze jongeren laten zien dat ze beschikken over vernieuwingskracht, het lef en de creativiteit die nodig is voor een gezond klimaat. We moeten meer naar onze jongeren luisteren want zij hebben al meerdere keren bewezen dat ze verwachtingen waarmaken.

Geef ze de ruimte, stimuleer hun eigenwijsheid, Zij zijn de mensen die het verschil gaan maken. Echte vernieuwing komt van onderaf.”

Denkkracht

En als we maar de helft halen, dan mislukt het nog. Dus we hebben vernieuwende krachten nodig. We hebben echt nieuwe denkers nodig. Scheppende mensen die iets nieuws kunnen doen. Ik weet met de SMARTCirculair ervaring van vorig jaar dat er bij deze studenten zoveel oorspronkelijke denkkracht zit. Jonge mensen die het verschil kunnen maken. Ik denk dat we dat veel meer over het voetlicht moeten brengen.

Dus ik vind dat SMARTCirculair onwijs belangrijk is. Het is wel een spel in de zin dat het een wedstrijd is, maar het is geen spelletje. Dus neem het serieus. SMARTCirculair doet ertoe. Het gaat ergens over!

SDG Goals

“Voldoende schone, betaalbare energie is essentieel. Als er goedkope, schone energie beschikbaar is voor iedereen, hebben we een groot deel van de  SDG goals opgelost. Met onbeperkte energie zijn de uitdagingen als schoon water (6), gezondheid (2), honger (2), armoede (1), onderwijs(4), economie (8), industrie en infra (9), duurzame steden (11) en klimaat (13) grotendeels opgelost. Daarom is het belangrijk dat uitgedaagd worden door deze energie ontwerpchallenge  van SMARTCirculair. Zij komen met vernieuwende concepten die we zo nodig hebben. Doe mee.”

Door mee te doen draagt u direct bij aan deze SDG-goals. Immers, als we in genoeg betaalbare, schone, energie kunnen voorzien is er voldoende schoon water, gezondheid, verbeterd (de kans op) onderwijs, de nieuwe proposities uit de challenge bieden kansen voor bedrijven in de circulaire, regionale economie en nog veel meer. Doe mee en laat zien aan jongeren en alle inwoners in uw provincie dat uw klimaat-, circulaire en energiedoelstellingen geen loze kreten zijn maar inhoud hebben. Omdat u ze wilt waarmaken. Met de jeugd, voor de jeugd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook