Exit fossiele energie – zon en wind worden steeds goedkoper

Exit fossiele energie - zon en wind worden steeds goedkoper

Zon, wind en waterenergie worden steeds aantrekkelijker. Fossiel (snel) afbouwen en groene, hernieuwbare energie opschalen, dat is waar we naar toe moeten

Fossiele energie is uit! De prijs voor groene energie daalt al heel lang, en de toepassing ervan groeit sneller dan verwacht. Het International Energy Agency (IEA), een denktank voor energie, moet jaar in jaar uit zijn verwachtingen over zonne-energie naar boven bijstellen.

Ook windenergie wordt steeds goedkoper. In veel gevallen zijn wind en zon al goedkoper dan fossiele energie – dat zal de transitie zeker versnellen.

Exit fossiele energie

Om in 2025 een kantelpunt bereikt te hebben naar een economie die goed functioneert zonder broeikasgassen uit te stoten, moeten we alle zeilen bijzetten. De huidige economie wordt in een veel te laag tempo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Duurzame, hernieuwbare en betrouwbare energiebronnen bestaan allang, dat bewijzen andere landen binnen en buiten Europa. Het doel is ‘exit fossiele energie’; de belangrijkste uitdaging is de implementatie en opschaling van technologische innovatie te versnellen, zodat we in hoog tempo overschakelen op hernieuwbare energie.

Genoeg argumenten om een EnergieChallenge te organiseren, dwars door alle leerlijnen heen. Van basisscholen tot hbo en universiteit. Duizenden studenten gaan zich buigen over nieuwe energiesystemen, groene energiesystemen waardoor er een golf van innovatiekracht door Nederland spoelt.

En hoe mooi is het dan als al die nieuwe energiesystemen uitgerust zijn met een lampje dat op Earth Hour, de laatste zaterdag van maart, brandt. Vanuit de ruimte is er dan een ‘groen’ lint van licht zichtbaar en door Nederland groeit een golf van trots.

Klimaatpositieve economie

Het business model van bedrijven kan anders. Als vervuilen duurder wordt (CO2 uitstoot, afval lozen etc) dan loont het om schoon te produceren. Als het uitstoten van CO2 geld kost, zijn bedrijven eerder geneigd klimaatvriendelijk te werken. In de positieve klimaateconomie werkt het zo. De vervuiler betaalt. Dus als bedrijven werken met de energieoplossingen zon, wind, water die er al zijn en nog gaan komen uit de talloze innovaties uit de EnergieChallenge, dan worden producten misschien wel wat duurder maar is nog altijd veel goedkoper dan een dode aarde weer tot leven proberen te wekken.

De nieuwe rijkdom

Die nieuwe visie op groei is vrij voor de hand liggend: als we weten dat een goede gezondheid, zingeving en een prettige woon/werkomgeving essentieel zijn voor geluk, dan kun we beter meteen dáár naar streven. Een business model waarin een gezonde financiële situatie hand in hand gaat met groene energie, gelukkige medewerkers, circulair gebruik van grondstoffen en materialen en het voorkomen en opruimen van plastics in de oceaan.

Tijgers, olifanten, otters, ijsberen, pinguins. Ze worden allemaal met uitsterven bedreigd

Wat mag een diersoort kosten?

Om naar een nieuwe, duurzame economie te gaan zijn er dus twee routes: we moeten ophouden de economie te beschouwen als een systeem dat alleen om geld draait en we kunnen de klimaatschade uitdrukken in geld. Deze twee opties sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan.

 

Lees ook