Geef Ruimte aan Vernieuwing

Minister-president Mark Rutte beweert al sinds zijn aantreden dat visie is als een olifant die het zicht belemmert. Een bevreemdende voorstelling van zaken. Met een stip op de horizon stromen de ideeën. Juist van jong professionals.

Bijvoorbeeld over klimaat in relatie tot waterbeheer. En hoe we de boeren tegemoet kunnen komen door een vijfde economie te ontwikkelen met biobased bouwmaterialen die CO2 absorberen waardoor we eindelijk gezond kunnen bouwen.

Leefbaarheid van Nederland

Als we Nederland leefbaar willen houden zullen we moeten versnellen. Zullen we de ketens moeten sluiten. We zullen ook veel meer moeten luisteren naar onze jongeren. Zo is voor hen ‘de mobiliteit van de toekomst’ de gewoonste zaak van de wereld. En niet alleen jongeren in grote steden. Ook studenten in Oost-Nederland zien dat het zo niet verder kan. Dat er zonder biodiversiteit geen bijen zijn en zonder bijen geen voedsel. Dat de klimaatverandering de leefbaarheid van Nederland aantast en dat zij nu moeten nadenken over wonen 3.0 om straks überhaupt een woning te hebben.

Ruimte voor samenwerkende ketens

Laten we dus vooral wel een visie ontwikkelen. Gemeenten en provincies, we roepen jullie op om het voortouw te nemen. Neem circulariteit mee in beleid, zorg voor een centrale database met eerlijke productinformatie, besteed circulair aan en geef ruimte aan samenwerkende ketens met vernieuwende producten. We vragen jullie om een visie te ontwikkelen samen met ‘onze’ mbo-studenten en bedrijven op basis van gelijkwaardigheid. En soms leidt dat tot oplossingen die niet gangbaar zijn. Oplossingen waarmee u de geschiedenisboeken kunt ingaan.

Bent u bang om verantwoordelijkheid te nemen? Verander dan van rol, maar sta klimaatpositieve vernieuwing niet in de weg. Geef ruimte vanuit de visie dat we groenblauwe, sociaal inclusieve steden echt nodig hebben om toekomst te geven aan de jeugd, aan Nederland.

Stedelijke herinrichting

Het is tijd voor stedelijke herinrichting met het grote plaatje voor ogen. Steden moeten op zijn kop voor een zwaardere ondergrondse infrastructuur. De leefbaarheid van de wijk kan daarin gelijk meegenomen worden. Inclusief de verdichtingsopgave met woningen. Natuurlijk kost dat geld. Maar reken nu eens op lange termijn. En weeg dan gelijk de volksgezondheid mee. Zie ik daar een financieringsmodel?

Vernieuwing

Klimaat en circulaire economie behoren inmiddels tot het standaard vocabulaire van ‘onze’ studenten. Onderzoek laat zien dat klimaat en LHBTI+ thema’s zijn waar scholieren en studenten dagelijks mee worstelen. Geen wonder, het is hun toekomst. Luister naar onze jongeren. Werk er mee samen, sluit de ketens waarin plaats is voor vernieuwing met onconventionele oplossingen voor klimaatpositieve stedelijke vernieuwing waarin iedereen mee kan blijven doen.

Over Stichting SMARTCirculair

Stichting SMARTCirculair leidt studenten bouwkunde versneld op in de circulaire gebouw- en gebiedsontwikkeling. Dat doen we met ontwerpopdrachten voor gebouw- en gebiedsontwerpen. Jongeren denken dus na over hun eigen toekomst tijdens hun ontwerpproces voor nieuwbouw, herbestemming of renovatie/uitbreiding. Daardoor bruist het. Stichting SMARTCirculair organiseert workshops waarin we overheden, bedrijven en mbo-scholen bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen en samenwerking tot stand komt. De wereld verandert in een razend tempo dus doe mee. Voor onze jongeren, voor Nederland, voor de wereld.

 

Lees ook

SMARTCirculair Hackathon winnaars transformeren Tramkade

Hackathon Tilburg Presentaties en Posters

SMARTCirculair Event Agenda