Hackathon Circulaire HUB voor Urban Scene | SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023

Tramkade, silo's en urban Hub

‘Ontwerp’ een circulaire HUB waarin de ‘urban scene’ zicht thuis voelt

Welkom op de Kick Off  Hackathon van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023

Hackathon Opdracht Stichting Conceptenbouwers / Buro Kade:

‘Een nieuwe circulaire HUB voor de Urban Scene in Den Bosch’

Jullie gaan vandaag je tanden zetten in een nieuwbouw ontwerp van een toonaangevende circulaire HUB voor de Urban Scene op de Tramkade in Den Bosch.

Vanmiddag verwachten we van jullie advies over hoe de Urban Scene kunnen samenkomen in een nieuw permanent gebouw of anderszins dat bijdraagt aan de interactie met de stad. Een toonaangevende, inspirerende, elkaar versterkende, duurzame en Circulaire HUB!

De ‘Circulaire HUB’ case

De Opdracht

De opdracht gaat over het ontwerp van een nieuwe circulaire HUB voor de Urban Scene. Of zoals ze zelf liever zeggen ‘Streetculture’.

Zij (lees Urban Sports & Culture initiatieven) willen een nieuwe permanente locatie die ze samen delen met 6 tot 8 partijen. Ze hebben de wens om dat slim te doen. Zowel:

 • gebouw fysisch (bouwkunde, energieneutraal, circulair/biobased)
 • als in het gebruik (shared spaces, MFA en exploitatie)
 • als het gebruik van de open buitenruimte

 

Doel 

Concept voor een permanente Circulaire HUB voor de brede Urban Scene (urban sports & culture). Ze hebben geen nieuwe dromen nodig maar een plek om deze te delen.

Aan jullie de vraag om met concepten te komen als aanzet tot een vlekkenplan met inspiratie voor gebouw, inrichting, materialen en energieoplossingen.

Jurycriteria

1. Betekenis voor de jongerenorganisaties

 • Aantrekkingskracht voor de jongeren van Den Bosch door faciliteiten als:
  Theater/podium, studio, workshopruimtes, flex. grote ruimte etc.
 • Zichtbaarheid van buiten: Visuele aantrekkelijkheid voor bezoekers

2. Circulair ontwerp

 • Flexibel modulair ontwerp voor binnen/buitenruimten.
 • Bijzonder inventief, creatief bedacht totaalconcept

3. Betekenis voor de stad

 • Vernieuwende gebouw/gebiedsconcepten.

4. Smart Energieneutraal / leverend

 • Slim energie opwekken/opslaan en besparen
 • Overige (technisch) vernieuwende ideeën, concepten

5. Kwaliteit van de pitch

De winnaars

1e prijs Team Circu-Bouw

Studenten

 • Sem
 • Beau
 • Anja
 • Cianka
 • Ronald

2e prijs Team Smart Circulair Bouw

Studenten

 • Victor de Koning
 • Sjoerd Postema
 • Jens van Tigchelen
 • Ahmad Saleh
 • Omer Oraz

3e prijs Team Vert

Kirsti Pol, Strategy & Business Development Buro Kade/ Stichting Conceptenbouwers

Kom met tot de verbeelding sprekende concepten – zowel in materiaal en ontwerp als in gebruik voor verschillende aanwezige groepen en organisaties – die ertoe bijdragen dat en vanuit die sterke koepel (lees HUB) co-creatie ontstaat met initiatieven die elkaar versterken.

Waarden

 • Maatschappelijk betrokken sociale innovatie en talentontwikkeling
 • Passie voor circulariteit en duurzaamheid
 • Iets ‘bouwen’ met betekenis voor de stad
 • Elkaar inspireren, uitdagen en samenwerken

Doelgroep

Deze vernieuwende opgave gaat over een specifieke doelgroep die graag samen willen optrekken in de ontwikkeling, maar juist nog niet zo verenigd zijn. Deze doelgroep beperkt zich uitsluitend tot de urban scène, de streetculture. Denk aan grafity, dans, muziek, sport …

Hackathon Opdracht

‘Circulaire HUB’| Kirsti Pol

Masterclass keuzeprogramma

We organiseren 3 parallelle masterclasses:

 • 12.00 uur: Circulair bouwen en materialen
 • 12.00 uur: Kansen voor hernieuwbare energie en laaghangend fruit
 • 12.00 uur: Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Eros Cesarini, Buro Kade

Masterclass | Circulair bouwen en materialen

Volgens Buro Kade is circulair bouwen is een gedeelde duurzaamheidsambitie, een systeem, waarin partners samen de cirkel sluiten. Eros is BIM Expert en vertelt over zijn ervaringen met circulair en biobased ontwerpen op de Tramkade waar Buro Kade zelf ook gehuisvest is.

Link naar de presentatie van Eros

Erik Carton, sr. researcher TNO

Masterclass | Kansen voor hernieuwbare energie en laaghangend fruit

Hoe kun je warmteverlies reduceren? Een tweede schil, een ‘kas’ concept? Hoe sla je warmte op en wat is daar voor nodig? Diep in de grond? En/of uit de Dieze? Wat is laaghangend fruit dat ingezet kan worden voor industrieel erfgoed met (deels) een monumentenstatus? Erik vertelt erover tijdens deze Masterclass.

Link naar de presentatie van Erik Carton

 

Marjolein Pullens | gemeente Den Bosch

Masterclass | Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Wat is de beoogde toekomst van het terrein van de Tramkade? Welke ambities en kaders heeft de gemeente voor de ontwikkeling van dit gebied? Het is ook nog (deels) industrieel erfgoed dus daar moeten we rekening mee houden. Marjolein vertelt er alles over in deze masterclass.

Link naar de Powerpoint op Slideshare

Design Thinking

Design Thinking Fases

 1. Onderzoeksfase
 2. Verdiepingsonderzoek
  Misschien maken jullie wel vlekken plannetjes?
  Doe of bekijk de interviews met de jongerenorganisaties
 3. Brainstorm – eerste schetsen/contouren

Welk verhaal / beeld heb je erbij???

 1. Doorontwikkeling van je concept
 2. Maak een presentatie/pitch en poster/moodboard van jullie concept
  Stuur je presentatie via wetransfer naar …
 3. Halve finale pitches
 4. Finale Pitches

Elk team presenteert het probleem en de oplossing(en) 3 minuten per team.

 • Leg uit waarom jullie voor deze oplossing hebben gekozen
 • Leg uit wat je oplossing is en hoe deze ‘werkt’

 

 

 

Tramkade

Mengfabriek

De Mengfabriek is een plek voor ervaren ondernemers, beginnende startups, kunst-, cultuur- en onderwijsinstellingen. Zij ontmoeten elkaar dagelijks, ze dagen elkaar uit en inspireren elkaar.

Inspirerende, rauwe ruimtes zijn te huur voor debatten, bijeenkomsten, vergaderingen etc. voor groepen tot 50 personen.

 

 

De Kaaihallen

In de Kaaihallen is sinds voorjaar 2022 het World Skate Center gevestigd. Een olympisch skateformaat waar internationale topatleten komen trainen.

Werkwarenhuis (rechts op de foto)

In het Werkwarenhuis – ook wel ‘de roze fabriek’ genoemd, vind je naast de designshop van Social label, ook Club W en pop up restaurant Van Aken. Hier is ruimte voor een veelzijdig urban programma voor muziek, dans, performance, design en kunst.

Aan de voorkant van het Werkwarenhuis gebouw zijn diverse creatieve, circulaire ondernemers met hun studio’s gevestigd

De Toolkit helpt jullie

Pitches

Elk team presenteert het probleem en de oplossing(en) in max 3 minuten per team.

 • Leg uit waarom jullie voor deze oplossing hebben gekozen
 • Leg uit wat je oplossing is, hoe deze ‘werkt’ en waarom het jullie concept van een ‘elkaar versterkende HUB voor de Urban Scene’ gaat werken
 • Zorg voor een positieve knaller van een afsluiting

Perfecte Pitch Tips

Tip 1 | Zorg dat er minimaal 1 open vraag in je pitch zit.

 • Pijn: Welk probleem zien jullie
   • Stel een beeldende
   vraag als ‘Wist je dat?’  ‘Stel je voor jury?’ Hoe zouden jullie het vinden als we in de toekomst …?

Tip 2 | Opbouw van je 3 minuten pitch

vertel het verhaal

 1. Schets het probleem: Wij zien dat …
 2. Jullie medicijn: Wat is jullie oplossing
  Wie helpen jullie en hoe ziet jullie concept eruit?
 3. Belofte: Met jullie ontwerp wordt het betER
  gebruik woorden
  met ER zoals: meer, duurzamer, minder, mooier, goedkoper, cooler, blijer

Tip 3 | De eerste seconde telt!

 • Straal je enthousiasme uit
 • Open je handen
 • Zet je stem in, durf de ruimte te nemen en wandel een beetje
 • Maak oogcontact met IEDEREEN
 • Zet een stap naar voren en kom wat dichter bij je publiek

Tip 4 | Enthousiasmeer

 • Straal energie uit
 • Toon je Passie voor jullie oplossing

Tip 5 | Sluit positief af!

 • Ons idee / concept / advies
  zorgt voor:
  draagt bij aan:
  helpt de Urban Scene Den Bosch door:

Toolkit

Wil jij meer kennis over de laatste (energie)systemen, circulaire technieken, bouwmaterialen? In deze SMARTCirculair toolkit vind jij je weg zonder te verdwalen in de enorme berg aan informatie.

Jury

Kirsti Pol | Buro Kade/ Stichting Conceptenbouwers

Juryvoorzitter

Jaap Klink | School van de Toekomst

Jurycriterium

Betekenis voor de jongerenorganisaties

 1. Betekenis voor de jongerenorganisaties
  Multifunctioneel gezamenlijk gebruik en indeling van de ruimtes voor o.a. theater/podium, studio, workshops etc (op basis van de input van de toekomstige gebruikers, zie video-interviews)
 2. Zichtbaarheid van buiten: visuele aantrekkelijkheid voor bezoekers

Jullie mogen creatief zijn, en mogen Jaap verrassen als je het maar onderbouwt

Marjolein Pullens | gemeente Den Bosch

Jurycriterium:

Betekenis voor de stad
En jullie inspirerende pitch!

 1. Betekenis voor de stad
  1. Vernieuwende gebouwconcepten
  2. Vernieuwende gebiedsconcepten (groen/blauwe inrichting buitenomgeving)
  3. Aantrekkelijkheid voor de stad
  4. Verwachte bijdrage aan de interactie met de stad
 2. Kwaliteit van de pitch

Minke van Boekel | Brabant geeft Energie

Jurycriterium

Energie (al dan niet in samenhang met de omgeving)

 1. Smart Energieneutraal / leverend
  1. Energieopwekken (en opslaan); slim, innovatief concepten
  2. Energiebesparing, laaghangend fruit concepten
  3. Samenhang energiebesparing – energie opwek
  4. Overige (technisch) vernieuwende ideeën, concepten

Rolf Gerritsen | Provincie Brabant

Jurycriterium

Circulair ontwerp

 1. Flexibel modulair ontwerp binnenruimte
 2. Flexibel modulair ontwerp buitenruimte
 3. Losmaakbaar (de/remontabel)
 4. Hergebruikte materialen
 5. Biobased materialen
 6. Bijzonder inventief, creatief bedacht totaalconcept

Video interviews Urban Scene organisaties Tramkade.

De videointerviews zijn op verzoek toegankelijk. Neem contact op met Jaap Klink | jaap@blikopvooruit.nl

Mede mogelijk gemaakt door

Locatie

DOCK ZUID Tilburg

 • Ringbaan Oost 8.12
 • 5013 CA in Tilburg
 • eerste verdieping

Rogier Telderman | DOC Zuid

Wat zou jij tenminste terug willen zien in een circulaire HUB als jij met je groep behoorde tot de urban scene?

 • Is muziek belangrijk en wat heb je dan nodig?
 • Waar laat je je spullen of sleep je alles altijd weer mee naar huis?
 • Hoe wil jij de omgeving betrekken? Wat zouden jullie kunnen bieden wat gaaf is voor de buurt?