Landelijk puntensysteem natuurinclusief bouwen

Een groene gevel beïnvloedt de temperatuur en zorgt voor verkoeling, produceert zuurstof en draagt bij aan luchtzuivering en biodiversiteit.

Er komt een landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen met verschillende aanbevelingen kennisopbouw en governance.

Het rapport is een vervolg op een opdracht die het ministerie van LNV in 2021 aan OSKA gaf, waarin om een verkenning werd gevraagd naar bestaande standaarden rondom biodiversiteit.

Het OSKA-rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen OSKA-rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ is door voorzitter Onno Dwars overhandigd aan minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Stappenplan voor standaardisatie

Het meest recente rapport laat zien hoe je een van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving invult: het verbeteren van de biodiversiteit.

  • Er zijn handreikingen opgenomen voor een landelijk puntensysteem
  • Documenten voor ecologische kennisopbouw
  • Een landelijke governancestructuur om juridisch te borgen
  • Een stappenplan opgenomen om te komen tot standaardisatie.

Over het OSKA Team

Bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte spelen standaarden een belangrijke rol. Voorbeelden van standaarden zijn normen, richtlijnen, protocollen, checklists en handreikingen. In standaarden is vaak nog geen rekening gehouden met klimaatverandering, waardoor klimaatadaptatie vaak niet of niet goed wordt toegepast.

Standaarden Klimaatadaptatie

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA)Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) wil daar verandering in brengen: door met verschillende partijen in gesprek te gaan en samen te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn, wil ze bevorderen dat nieuwe inzichten over klimaatverandering een plek krijgen in standaarden.

 

Lees ook