Marcel Beukeboom in gesprek met jongeren pakhuis de zwijger

Nationale klimaatgezant Marcel Beukeboom, verbonden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marcel Beukeboom vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale klimaatdebatten. Hij laat zich graag inspireren en voeden door jongeren.

Beukeboom over Corona: “Onze opgave blijft ook tijdens en na Corona nog steeds dezelfde: komen tot een systeem waarin duurzaamheid en circulariteit de norm zijn. Wat we na deze crisis in elk geval niet meer kunnen zeggen, is dat we ons gedrag niet zouden kunnen veranderen. Bovendien, en dat is mooi meegenomen, krijgen we nu uitgebreid de kans om onze waardering voor bepaalde beroepen opnieuw te verdelen.”

Zou het kunnen dat we na de crisis een reset gaan zien die níet teruggrijpt naar de situatie hiervoor, maar waarin we meer rekening houden met elkaar en met de aarde?

Klimaatgezant Marcel Beukeboom: “Ik hoop het van harte en ga mij daar de komende tijd voor inzetten.”

Jongeren denken anders

  • De ‘frisse blik’ van jonge mensen wordt vaak aangevoerd als unique selling point. Die maakt dat je uitgenodigd wordt om mee te praten met beleidsmakers. Toch ontspint zich al snel een discussie over die frisse blik in relatie tot diepgaande kennis van het onderwerp. De kennisachterstand die je als jongere vaak hebt kan ervoor zorgen dat je minder serieus genomen wordt. Het zorgt in ieder geval voor onzekerheid bij een aantal van hen.

Jonge mensen pikken massaal trends op als veganisme en dat sijpelt langzaam maar zeker door naar de jonge ouderen in de samenleving

  • Yvonne van Sark van Youngworks, gespecialiseerd in alles wat met jongeren te maken heeft, stelt dat er geen reden is voor onzekerheid. Wat jonge mensen missen op het gebied van kennis en ervaring, maken zij ruimschoots goed met hun ambitie, energie en een zekere objectiviteit doordat zij nog niet in denkbeelden en (financiële) belangen vastzitten.
  • Daarnaast moeten we de kracht van de jonge voorhoede als trendsetters niet onderschatten. Jonge mensen pikken massaal trends op als veganisme en het delen van een auto of huis en dat sijpelt langzaam maar zeker ook door naar de jonge oudere. Ouderen missen een ding, en dat is precies dat: jong zijn, ook van geest. Het jongerenperspectief voegt dus iets toe dat ouderen niet (meer) kunnen en waar ze jaloers op zijn. Jong zijn is een troefkaart die veel bewuster gespeeld kan worden.

Lees ook