[ssba]

RHDHV | De omgeving als bron voor je ontwerp

RHDHV | De omgeving als bron voor je ontwerp

Groen blauwe steden dragen enorm bij aan de gezondheid van mensen

RHDHV – Royal HaskoningDHV neemt je mee in de snel veranderende wereld met betrekking tot het klimaat. De hitte neemt toe. Droogte en wateroverlast ook. Daar moet je iets mee in je ontwerp voor je opdrachtgever. Want door droogte verzakken huizen en gebouwen. Door wateroverlast kan overstroming het gevolg zijn. En hittestress, daar moet je ook wat mee.

RHDHV neemt je mee in de wereld van klimaatadaptief ontwerpen en hoe je de omgeving als bron voor je ontwerp gebruikt. Ruben Roelofs is Sustainable Urban Drainage en Climate Change Adaptation Adviseur bij Royal HaskoningDHV. Hij zet de uitdagingen én kansen op een rij voor jou als je aan de slag wilt met klimaatadaptatie.

Een van de uitgangspunten is het ontwerp van een aantrekkelijke blauwgroene buitenomgeving. Door de groene infrastructuur te versterken en water meer ruimte te geven wordt het gebied een enorme spons. Het sponseffect kan door verschillende maatregelen worden bereikt, zoals groene daken, regentonnen, regentuinen en regenbestendige straten. Deze maatregelen verminderen de schade bij hevige regenval en vergroten het vermogen om water vast te houden voor drogere periodes.

Bovendien draagt natuurinclusief bouwen enorm bij aan de volksgezondheid. Onderzoek toont aan dat als we 10% meer groen in Nederland zouden toepassen, dat 68 miljoen bespaart in zorgkosten.

Het nieuwe normaal

Ruben geeft tips en advies hoe klimaatadaptief, de natuurlijke omgeving gecombineerd kan worden waardoor het voor bewoners en gebruikers een aantrekkelijke omgeving oplevert, de temperatuur getemperd wordt, water wordt vastgehouden en insecten, vogels, vleermuizen etc. kunnen nestelen.

Ruben Roelofs, RHDHV

Resultaat van de RHDHV workshop

Hoe richt je de omgeving klimaatadaptief in? En we willen ook dat het er gewoon gaaf, toekomstbestendig uitziet. Ruben neemt je mee in de keuzes.

  • Max. 20 deelnemers
  • Presentatie met aansluitend een case
  • Duur: 50 minuten
  • Door: Ruben Roelofs, Sustainable Urban Drainage en Climate Change Adaptation Adviseur bij RHDHV

 

Over RHDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk adviesbureau dat 140 jaar technische expertise integreert met digitale technologieën en softwareoplossingen.

Als raadgevend ingenieurs geven we veel om onze mensen, onze klanten en de samenleving als geheel. Met onze missie Enhancing Society Together nemen we onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben op de wereld. We dagen onszelf en anderen voortdurend uit om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor lokale en mondiale vraagstukken met betrekking tot de gebouwde omgeving.

Er is verandering gaande. En het gaat snel – van klimaat- en digitale transformatie tot klanteisen en hybride werken. De snelheid en omvang van deze veranderingen creëren complexe uitdagingen die niet geïsoleerd kunnen worden aangepakt. Er zijn nieuwe perspectieven nodig om tegemoet te komen aan het bredere maatschappelijke en technologische beeld en om te voldoen aan de behoeften van onze steeds veranderende wereld.

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs