Workshop | SDG’s in de Bouw

Deze workshop focust op de relatie tussen de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de bouwsector. We beginnen met een introductie van de SDG’s. Daarna krijgt elke deelnemer een specifieke SDG toegewezen om individueel over de connectie met de bouw na te denken.
Vervolgens bespreken we bestaande ideeën hierover. Dit is een kans om jouw unieke inzichten toe te voegen en om je bewust te worden van nieuwe aspecten. We behandelen kort alle zeventien SDG’s, en aan het einde van de workshop zul je ontdekken dat je kennis aanzienlijk is verrijkt.

 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan het mondiale streven om van de wereld een betere plek te maken. Stedelijke transformaties kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Hoe kunnen we de vertaalslag naar de gebouwde omgeving maken?

De SDG-top 5 voor gebiedsontwikkeling

Welke van de zeventien SDG’s zijn relevant voor gebiedsontwikkeling in Nederland?

  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG11)
  • Betaalbare en duurzame energie (SDG7)
  • Goede gezondheid en welzijn (SDG3)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG12)
  • Klimaatactie (SDG13)

Het zijn dezelfde SDG’s als waaraan pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties prioriteit geven.

Verwante SDG’s

Bovenstaande top 5 wordt gevolgd door 3 SDG’s die schijnbaar fungeren als middelen om tot duurzame ontwikkeling te komen:

  1. Onderwijs (SDG4)
  2. Partnerschap (SDG17)
  3. Innovatie en infrastructuur (SDG9)

Duurzame steden en gemeenschappen is dus het meest relevant, maar andere SDG’s helpen om dat doel bereiken. “Het krachtige van SDG11 is dat in de omschrijving ‘duurzame steden en gemeenschappen’ zowel de fysieke, sociale als economische dimensie van duurzaamheid een plek heeft. Met name in de vastgoedsector zie je dat er soms nog met een erg technische en fysieke bril naar duurzaamheid wordt gekeken, terwijl overheden steeds meer integrale eisen en doelen aan gebieden stellen.”

Lees meer

Deze workshop wordt gegeven door:

Rob de Vrind | stimuleert duurzaamheid in het MBO