De mobiliteishub heeft de toekomst

Het gebruiksgemak laat momenteel nog wat te wensen overlaat maar de mobiliteitshub is over een aantal jaar de normaalste zaak van de wereld.

Gemeenten ontkomen er niet aan. Daarvoor is het vooral ook belangrijk om kennis te delen met grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Zij hebben al behoorlijk wat ervaring. En ook in Eindhoven wordt volop geëxperimenteerd. En ook in Ede gebeurt al veel op het gebied van de mobiliteitshubs.

 

De hub als middel voor een leefbare stad en omgeving

Amal Habti: ‘Je voelt aan alles dat er verandering nodig is’

 

Mobiliteitshub

Er zijn genoeg redenen voor steden om een mobiliteitshub te realiseren:

  1. Ten eerste worden steden steeds groter en drukker. Er is daarom behoefte om meer van deelmobiliteit gebruik te maken in plaats van de eigen auto.
  2. Ten tweede worden in steeds meer steden zero-emissiezones ingesteld, waardoor er binnen die zones voor ander vervoer gekozen wordt.
  3. Als derde reden zien we dat steden weinig grip hebben op de beschikbare deelmobiliteit, bijvoorbeeld doordat bepaalde locaties uitzonderlijk populair zijn. Dat leidt tot ‘verrommeling’ van het straatbeeld. Om het straatbeeld overzichtelijk te houden, kan het helpen om bepaalde locaties toe te wijzen voor het verzamelen van deelmobiliteit. In feite heb je dan al een mobiliteitshub

Mobiliteitshub, waar kun je aan denken?

Er is al sprake van een toename van deelmobiliteit. Vooral in de vorm van deelfietsen en -scooters. Maar wat kan ervoor zorgen dat mensen hun auto wegdoen en met het OV overstappen op een deelfiets/scooter of anders? Bedrijven kunnen hun mobiliteitsbeleid zo inrichten dat het gebruik van openbaar vervoer of parkeren op afstand in combinatie met het gebruik van deelmobiliteit wordt gestimuleerd. Ook het niet zomaar aanbieden van parkeergelegenheid bij bedrijven in stadscentra zorgt ervoor dat werknemers op zoek gaan naar een alternatief.

Daarnaast beschikken veel gezinnen nu nog over een tweede auto die vooral wordt gebruikt voor incidentele ritjes naar de winkel of sportvereniging. Bij een goed aanbod van deelmobiliteit in wijken, kunnen deze ritjes worden ingevuld met deelmobiliteit. Deelmobiliteit kan dan de behoefte aan een tweede auto beperken.

Ruimte is schaars en het is belangrijk dat bij het realiseren van een hub geen openbaar groen verloren gaat. Zo kan er in een wijk al een plan liggen om de wijk te vergroenen en kun je daar met een buurthub mooi op aanhaken.”

Is het duur voor een gebruiker?

Deelmobiliteit toegankelijker maken voor een breder publiek zou een stap dichterbij komen met prijsdifferentiatie. Een kort ritje is vaak nog wel betaalbaar. Maar een lange rit, stel vijf keer zo ver als een kort ritje, is meteen ook vijf keer zo duur. Misschien kunnen die lange ritten relatief goedkoper worden, zodat ook daarvoor deelmobiliteit een aantrekkelijker alternatief wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met mobiliteitshubs samen een belangrijke stap kunnen zetten in het structureel verduurzamen van het verkeer in en rond steden!

 

Lees ook