Gezondheid | Meer groen in de stad bespaart 68 miljoen zorgkosten

Gezondheid | Meer groen in de stad bespaart 68 miljoen zorgkosten

Veel groen zoals parken in de stad dragen direct bij aan de gezondheid van inwoners

Gezondheid is een als belangrijk argument voor natuurinclusief bouwen. Onderzoek toont aan dat als we 10% meer groen in Nederland zouden toepassen, dat 68 miljoen bespaart aan zorgkosten.

Gezondheid neemt toe

Klimaatadaptatie en biodiversiteit worden vaak als dé argumenten gebruikt om natuurinclusief te bouwen. Gezondheid mag niet aan dat rijtje ontbreken, vindt gedragswetenschapper Jolanda Maas van de VU Amsterdam.

We gaan naar 20 miljoen mensen in Nederland in 2056. (bron CBS) Er moet dus nog heel wat gebouwd worden.

Er is ook uitgerekend dat de uitgaven voor de gezondheidszorg waarschijnlijk zullen verdrievoudigen tot aan 2060. Een deel hiervan is op te vangen door geld te steken in preventie en aanpassing van levensstijl. In dat soort aspecten kan groen een rol spelen.”

De reden dat we in de afgelopen decennia weinig met groen hebben gebouwd komt omdat er onvoldoende bewijs was dat een groene buitenomgeving positieve effecten heeft op de gezondheid. Net als bouwen met biobased bouwmaterialen overigens want dat zorgt voor een gezond binnenklimaat. Inmiddels is er meer onderzoek gedaan en blijken de resultaten glashelder.

  • Zo is onderzocht dat mensen minder vaak naar de huisarts gaan als ze in een overwegend groene omgeving wonen. “Van de 24 meest voorkomende klachten die bij een huisarts worden gemeld, zagen we dat een groene omgeving op 15 daarvan invloed heeft”, aldus Maas. Vooral in klachten over depressie is een afname van 20 tot 25 procent te zien.
  • 10% meer groen bespaart 68 miljoen zorgkosten en ruim 300 miljoen in arbeidskosten.
    Immers wordt men minder snel ziek, dan hebben werkgevers hier ook baat bij.

Maas benadrukt dat in dergelijke onderzoeken geen causaal verband kan worden aangetoond omdat gezondheid door veel meer factoren dan slechts een groene omgeving wordt beïnvloed, maar omdat er intussen honderden studies naar zijn gedaan die praktisch allemaal hetzelfde resultaat tonen, is de verbinding met gezondheid overduidelijk.

Stressherstel

Het grootste positieve effect van groen op de gezondheid is te zien op stressherstel. Een natuurrijke omgeving laat je namelijk meer positieve emoties voelen en minder negatieve.

Maas: “Dat lijkt vooral beter te werken als je mentale welzijn al laag is. Deze informatie is nuttig voor steden, want zo kun je bepalen waar groen het meeste baat heeft.”

Sowieso heeft groen in de stad een positief effect op de luchtkwaliteit, al waarschuwt Maas hier wel voor. “Je hebt dan echt veel groen nodig. Bovendien moet je bomen niet aan weerszijden van een weg planten, want de uitstoot van auto’s blijft dan juist onder het bladerdak hangen. Denkt dus goed na over welke baten de verschillende soorten bieden.”

Meer weten over de relatie tussen natuur en gezondheid? Lees dan eens de factsheet Natuur en gezonde leefstijl. Ben je actief op het gebied van buitenruimtes van scholen? Download dan de whitepaper Waarde van gezonde buitenruimte rond scholen.

In 2040 een kwart van de bevolking 65-plus

Lees het volledige CBS rapport d.d. 16 dec. 2022

  • Naar verwachting groeit de Nederlandse bevolking in 2022 met 227 duizend mensen. Dat is 111 duizend meer dan in 2021. De komende vijf jaar neemt de bevolkingsgroei weer af, vanaf 2026 wordt een groei van minder dan 100 duizend per jaar verwacht.
  • De bevolking groeit de komende jaren niet alleen doordat meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.
  • Naar verwachting stijgt de levensduur verder.
  • Vergrijzing: volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Dit zorgt ervoor dat de bevolking in deze periode langzamer groeit.

Lees ook