Recht op klimaat

Er moeten miljoenen extra naar klimaatmaatregelen waarschuwen wetenschappers

Heeft ons klimaat, onze atmosfeer, onze natuur rechten? Kan zij de mens voor de rechter slepen? Want, hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit?

Het klimaat moppert, sputtert en geeft tegengas. En wij mensen vinden het moeilijk om ver vooruit te denken. Om je voor te stellen hoe de wereld er over 50 jaar uitziet.

De afgelopen 25 jaar zijn er immens veel innovaties en ontwikkelingen geweest.

  • Denk aan alle IT-gerelateerde ontwikkelingen. Van de smart phone tot Chat GPD.
  • De energietechnologie stond ook niet stil. PV en windparken zijn intussen normaal.
  • Energiedragers en -opslag komen er massaal aan. Van batterijen tot groene waterstof.

Is het genoeg?

Kies voor de toekomst

Beslissingen van bedrijven, van regeringen en ook van ons zijn vaak georiënteerd op een horizon van drie tot vijf jaar vooruit. Terwijl in deze korte termijn gedachten vaak niet wordt meegenomen wat beslissingen die je nu maakt voor effect hebben op de lange termijn.

Het gaat over geld, over wat goed is voor ons of de bedrijfswinst dit jaar en veel te weinig over lange termijn waarden. We kiezen makkelijk voor wat ons nu comfort geeft ten koste van wat ons later welzijn biedt.

Het ‘recht’ op

Wij plaatsen onszelf, als mens, vaak boven de rest van de omgeving waar we in leven, boven de natuur en boven de andere dieren. We vinden dat we het recht hebben om de grondstoffen van onze planeet in no-time en met grote milieuschade op te maken voor ons comfortabele leven. Want daar willen we geen concessies in doen. We gokken erop dat we met technische innovaties, de planeet wel zullen redden als dat nodig is.

Klimaat eist haar rechten op

De paradox is at de planeet het wel zal redden, maar dat we ons eigen voortbestaan op het spel zetten. Onze grootste uitdaging is om het menselijk bewustzijn te transformeren. Niet om de planeet te redden. Het klimaat eist haar rechten op. Of we nu willen of niet. De planeet hoeft niet gered te worden, wij wel.

Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en ons weer bescheiden tussen de natuur plaatsen, in plaats van boven alles en iedereen. In het besef van onze schuld aan de milieuschade moeten we ons intellect inzetten om het klimaat te redden. Om de planeet te redden. Om te herstellen wat te herstellen is zoals de biodiversiteit.

Tegelijk moeten we klimaat adaptief denken en handelen. Bouwen waar wel gebouwd kan worden. Niet in de laagste polders van Nederland. Wel in hoger gelegen gebieden met meer aandacht voor biobased, circulair en flexibel bouwen zodat gebouwen keer op keer getransformeerd kunnen worden naar de wensen van de toekomst.

Loslaten

Het is spannend om ons oude denken en handelen los te laten en het niet-weten toe te laten. Om de controle los te laten en weer durven te verdwalen in het vertrouwen dat we er uitkomen. We kunnen alleen een nieuwe oceaan aan oplossingen en mogelijkheden ontdekken als we de moed hebben om het zicht van de kust te verliezen. We kunnen het. Jij ook.

Het klimaat heeft rechten en wij – als onderdeel van de natuur – hebben recht op een evenwichtig klimaat.

 

Lees ook