[ssba]

Wateropvang en waterhergebruik

Wateropvang en waterhergebruik

Mooi voorbeeld van het opvangen van hemelwater op een groen dak dat hergebruikt wordt voor toilet, wassen en sproeien

Wateropvang wordt belangrijker naarmate het klimaat meer verandert. Het is nu half juli 2018 en er is de afgelopen drie maanden nauwelijks regen gevallen.

En als het regent lijkt het wel een tropische moesson en kan het rioleringssysteem het niet aan met als gevolg overstromingen.

Dus moeten we slimmer met water omgaan. Opvangen als er heel veel valt en zoveel mogelijk water hergebruiken.

Wateropvang

Water opvangen is niet zo moeilijk maar kost wel wat ruimte en investeringen natuurlijk. Regenwater opvangsystemen zijn om het regenwater her te gebruiken voor toilet spoeling, wassen en voor de tuin. Waar kun je aan denken:

Groene daken, groene gevels

  • Regenwater
  • Groene daken
  • Groene gevels
  • (Smart) Regenton / Regenzuil

Het water dat op het groene dak of gevel komt, wordt opgevangen in een drainagelaag en afgevoerd naar bijvoorbeeld een regenton of wateropvangbak.

Waterhergebruik

Wil je nog meer uit regenwater halen dan zijn er hemelwatersystemen waarbij zowel de toiletten, de wasmachine en de buitenkraan structureel van hemelwater kunnen worden voorzien. Het water wordt gefilterd, opgeslagen in een tank in de grond of in een zak in de kruipruimte en gaat via een pomp naar de gebruikspunten.

Rechtstreeks afvloeien naar de ’tuin’

Het aantal stortbuien neemt fors toe. In sommige straten wordt al gebruik gemaakt van andere bestrating op te voorkomen dat het water de huizen binnenstroomt. Daarom hoor je steeds meer geluiden vanuit het waterschap en de gemeente dat we de regenpijpen zouden moeten afkoppelen van het riool.

Het voordeel van de afkoppeling is dat het schone regenwater niet vermengd raakt met het vuile rioolwater. De riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden zo minder belast en het schone regenwater gaat terug de natuur in.

Water filteren

Voor het zuiveren van het afvalwater wordt nagenoeg altijd gekozen voor een helofytenfilter. Hiermee is een goede kwaliteit behandeld afvalwater zo goed als gegarandeerd en is het energieverbruik laag.

De zuiveringsinstallatie verwerkt ongeveer twee derde van al het water uit huishoudelijk gebruik, zoals douchen en afwas, tot schoon water. Dit is geschikt voor alle doeleinden, behalve consumptie.

Alleen als het energieverbruik laag kan blijven is het zinvol om over grijswater systemen na te denken. Oorzaak: het grijswatersysteem kan, indien het energieverbruik hoog is qua duurzaamheid en kosten, niet concurreren met hemelwaterbenutting of met het gebruik van drinkwater voor alle toepassingen.

Green, Blue Cities zijn Climate Proof

Ontwerpen en bouwen met oog voor de natuur

Niet alleen huizen maar ook de infrastructuur kan nog heel wat klimaatadaptiever worden dan de inrichting zoals we die nu kennen. We noemen dat groen/blauwe steden. Dat betekent dat met het aanplanten van groen, de steden ook genoeg water hebben en houden.

Op deze pagina zie je wat stadsplanners- en ontwerpers, architecten en water experts allemaal bedacht en toegepast hebben om de temperatuur in de stad te temperen, de stad te beschermen tegen watertekort en bovendien de stad gezonder en leuker te maken. Klik op deze link voor internationale voorbeelden.

Nog wat definities

Wat is grijs water?

Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke spoelingen. Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken. De term ‘grijs water’ slaat op de kleur die dit water krijgt na verloop van tijd door de zeepresten die dit water bevat. Ook wordt de term grijs water gebruikt als overkoepelende term voor allerlei systemen om afvalwater te hergebruiken in huis of in een ander gebouw.

Sustainable infrastructure, climate change, water crisis, drought, floods

Grijs water kan uitstekend worden gebruikt voor bedriegertjes