StroBouw Nederland: We gaan bouwen met stro!

StroBouw Nederland: Hoe bouw je met stro?

StroBouw Nederland

In dit experimenteerlab ga je echt bouwen met stro.

Want stro wordt al eeuwenlang toegepast bij de bouw van Nederlandse woningen, en is nu nog regelmatig terug te vinden in de daken van boerderijen. Echter heeft stro als bouwmateriaal wel wat aan terrein ingeboet de afgelopen 100 jaar met de opkomst van nieuwe bouwmaterialen. Stro is echter nog steeds een relevant en Wouter Klijn van StroBouw Nederland gaat jou vertellen waarom.

Resultaat van het StroBouw Nederland Experimenteerlab

Na een inleiding over stro en strobouwtechnieken zal Wouter Klijn op een interactieve wijze jou laten werken met stro als bouwmateriaal. Op die manier hoor je er niet alleen over, maar kun je het ook voelen!

Wouter Klijn Strobouw Nederland

Wouter Klijn Strobouw Nederland

Aan het einde van de workshop heb je een beter idee van de mogelijkheden van stro, en wellicht is er nog ruimte om het materiaal in jouw ontwerp toe te passen.

  • Aantal deelnemers: 10 personen
  • Duur: 1 uur
  • Door: Wouter Klijn, strobouwer

Over StroBouw Nederland

Strobouw Nederland kan zorgen voor advies, projectondersteuning, stimulatie van huizenbouw, workshoporganisatie en/of -begeleiding, voorlichting, bemiddeling, promotie enzovoort.
De activiteiten zullen vooral bestaan uit het verzamelen en verstrekken van informatie, netwerken en het onderhouden van contacten.
De vereniging draagt zorg voor een goede kwaliteitsborging, en wil een erkende autoriteit zijn op het gebied van de strobouw.

Kortom Strobouw Nederland is een centraal aanspreekpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in bouwen met stro. Voor woningen maar ook voor drijvende woningen zoals die in Amsterdam Noord.

Strobouw Nederland beoogt het creëren van een solide basis, waarin strobouw en iedereen die zich ermee verhoudt -bouwers, ontwerpers/architecten, onderzoekers, promotors e.d.- een gemeenschappelijk platform heeft.

Daarnaast wil de vereniging een creatieve, meer speelse kijk op bouwen en wonen stimuleren en tegelijkertijd ruimte scheppen voor een grotere medezeggenschap van toekomstige huizenbezitters. In het buitenland wordt gestreefd naar het realiseren van projecten met een samenleving opbouwend karakter. Dit zal vooral plaats vinden door internationale samenwerking.