Wilt u ook opdrachtgever worden?

Team Tilburg wint SMARTCIrculair 2022 voor opdrachtgever TIWOS

Opdrachtgevers gezocht: Exclusief aanbod voor klimaatpositieve bedrijven, organisaties en overheden die de inventiviteit van studenten bouwkunde/infra/elektro willen benutten voor hun ontwerpopgave voor een gebouw, infraproject of gebiedsontwikkeling.

De Bouw OntwerpChallenge staat garant voor klimaatvriendelijke, oogstrelende, circulaire ontwerpen voor bouw/infra en innovatieve energieconcepten

Honderden jonge talenten ontwerpen voor u de circulaire wereld van morgen. Uw ontwerpopdracht zorgt voor energie, gedrevenheid, bewustwording, een steile leercurve en professionaliteit. SMARTCirculair levert een kweekvijver aan talent waarvan u profiteert.

Dus ... heeft u een ontwerpopdracht Nieuwbouw – Renovatie – Herbestemming voor een multidisciplinair studententeam bouw/infra dat graag willen deelnemen aan de Bouw OntwerpChallenge? Neem dan contact met ons op.

Yfke Hoogland Heerenveen | ‘Ik wil volgend jaar weer opdrachtgever zijn’

Link naar het interview

Ruud Koornstra, juryvoorzitter “Als we onze positie willen pakken in de wereld. Dan kunnen we alleen maar bouwen op mensen zoals jullie. Jullie maken mijn verwachtingen meer dan waar!”

Uw Programma van Eisen

De kracht van de Bouw OntwerpChallenge van SMARTCirculair is dat studenten werken met een echte opdrachtgever aan een ontwerpopdracht die er toe doet. Een ontwerpopdracht waarvan u de intentie heeft om ook echt te gaan bouwen of verbouwen. Juist omdat het voor 'het echie' is, gaan studenten voor uw ontwerpopdracht. Zij komen met vernieuwende concepten. Niet alleen architectonisch en aanhakend bij uw programma van eisen. Maar zeker ook op de volgende thema's en jurycriteria:

 • SMART energieneutraal/energieleverend
 • Natuurinclusief / Biodivers
 • Circulair, biobased ontwerp
  flexibel, modulair en klimaatpositief
 • Haalbaar en opschaalbaar (constructief en financieel)
 • Communicatie & multimedia campagnes

Jasper Pat Zwolle | ‘Ze kunnen meer dan je denkt!’

Link naar het interview

Voortschrijdend inzicht

Natuurlijk vertellen we de studenten dat tussen het moment van hun oplevering aan u en het moment van (ver)bouwen soms nog een lange periode zit. Bestemmingsplannen, omgevingsvisie, financiering en projectontwikkelingspartners vinden etc. En dat voortschrijdend inzicht ook zal leiden tot het niet een op een overnemen van hun ontwerp in de realisatie van uw project. Maar uw realistische ontwerpopdracht is goud voor de studenten om in een half schooljaar uit te groeien naar de jong professionals waar we zo hard naar op zoek zijn als we de doelen willen halen.

Johan van der Made, docent bouwkunde Technova Ede: “De studenten maken we ‘eigenaar’ van het probleem. Ze voelen zich serieus genomen. Dan gaan ze ervoor en leren ze snel. Er gaat veel energie van zo’n challenge uit. We vragen nadrukkelijk om originele, vernieuwende oplossingen. We willen dat ze zich nergens door laten beperken. De vrije geesten komen boven drijven. Originele ideeën, ongebruikelijke oplossingen. Studenten ontwikkelen zich in een steile leercurve. Ze zijn pragmatisch, praktisch en laten zich niet beperken door wat zogenaamd niet zou kunnen.”

Opdrachtgevers: heeft u een ontwerpopdracht?

Denk aan de nieuwbouw voor een grondstoffenhub in een stad, een multifunctioneel centrum, een circulaire betaalbare gebiedsontwikkeling, de herbestemming van een voormalig kantoor, een school etc?

De teams worden tijdens het ontwerpproces geholpen met de nieuwste kennis en inzichten over circulair bouwen en smart systems waarmee ze zich onderscheiden en tegemoet komen aan de criteria van de wedstrijd en het programma van eisen van u als opdrachtgever.

Bert Boeijink Bloemendal Bouw | ‘Regel het!’

Link naar het interview

Yfke Hoogland: 'We wilden ons laten verrassen door de ideeën van studenten'

Exclusief voor u

 • Komt u graag in contact met jonge vrije geesten die circulariteit in de bouw/infra als het nieuwe normaal beschouwen?
 • Heeft u circulaire ambities en wilt u met de studenten niet alleen nadenken over het meest innovatieve ontwerp voor nu maar ook over mogelijkheden voor herbestemming over 10 tot 15 jaar?
 • Wilt u vooraan staan bij lokale en regionale overheden met lef die circulaire initiatieven stimuleren en ook daadwerkelijk willen realiseren?
 • Staat u open voor uitgewerkte innovaties zoals een circulaire brug, een nieuw waterstofconcept, een zelfvoorzienend mobile office of Biobased bouw/isolatie materialen?

Wytze Kuijper Cirkelstad | ‘Studenten onderbouwen wat ze adviseren!’

Link naar het interview

 

Opdrachtgevers gezocht

Studenten krijgen een masterclass van Pim Peters, directeur IMd Raadgevend Ingenieurs

Wat zoeken we?

Opdrachtgevers in heel Nederland met een circulaire bouw en/of infra opgave. Dat mag zijn Nieuwbouw, Herbestemming of Renovatie. Bekijk de ontwerpopdrachten van vorig schooljaar waaronder een circulair bezoekerscentrum op de Oosterscheldekering, een woon/zorgcomplex in Hellevoetsluis, een Opschaalbaar re-use centrum voor gemeenten, de herbestemming van een kantoortoren in Arnhem etc.

Wat bieden we?

Gedreven studententeams met hun frisse blikken in heel Nederland, van Groningen tot Vlissingen. U maakt kennis met toptalenten want elkstudententeam bestaat uit 15 - 25 studenten bouw/infra/elektro/engineering

 • Gedreven futurepreneurs, slimme innovatieve concepten voor de bouw- en de energietransitie waarmee u bijdraagt aan de klimaatambities en het circulair, toekomstbestendig worden in een snel veranderende wereld.
 • Contacten met het mbo-onderwijs, een podium voor uw producten en systemen en een kweekvijver van jonge vrijdenkende studenten

Het mooie van SMARTCirculair is dat u de denkkracht van een nieuwe generatie gebruikt. U kunt ideeën laten toetsen door een denktank van studenten. Andersom kunnen zij aan de slag met het oplossen van concrete, realistische vraagstukken in hun eigen omgeving. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

 

Saskia van der Noord  | ‘ Neem SDG-doelen mee in je opdracht’

Link naar het interview

Wat vragen we?

Aan opdrachtgevers vragen we ongeveer 8 uur van uw tijd en een bijdrage van 6.500 euro excl btw als bijdrage voor de organisatie waaronder:

 • 3 landelijke evenementen; Landelijke Kick Off op 2 november 2022, De Excellencedag op 25 januari 2023 en de Finale op 14 juni 2023
 • Maatwerk expertise in overleg met het team: workshops, gastlessen, masterclasses, bedrijfsbezoeken
 • Prijzen: juryprijs 4000,-, 3 special awards aflopend: 750,-, 500,- en (optioneel) 250,- 
 • Publiciteit voor uw bedrijf en de totale projectorganisatie van deze inspirerende challenge

Voor dat bedrag gaan studenten helemaal los op uw vragen. Het feit dat studenten werken met een echte opdrachtgever aan een ontwerpopdracht die er toe doet zorgt ervoor dat studenten eigenaarschap voelen, zij geven het beste van zichzelf en als team om tot het mooiste circulaire ontwerp te komen waarmee u kunt pronken. 

Wat is uw inspanning?

 • Uw kick off met daarin uitleg over de ontwerpopdracht, locatie, budget en uw programma van eisen
 • Regelmatig overleg en terugkoppeling (circa 8 uur gedurende de projectperiode)
 • De oplevering van het team aan u als opdrachtgever
 • En natuurlijk vinden wij, maar zeker ook het studententeam, het geweldig als u aanwezig kunt zijn tijdens de finale op 14 juni 2023

Social Return

Stichting SMARTCirculair heeft zich ontwikkeld tot een projectbureau dat is gespecialiseerd in het verbinden van Onderwijs, Ondernemers en Overheid rond de klimaatthema’s circulair bouwen en de energietransitie. Met deze thema’s en ontwerpopdrachten gaan leerlingen- en studententeams op hun creatieve, eigen’wijze’ en soms ook eigengereide manier aan de slag wat leidt tot verfrissende productconcepten.

Social Return Waardering

Bij de waardering van Social Return, kijken wij o.a. naar het delen, bieden en/of vergroten van kennis en expertise ten behoeve van de ontwikkeling aan leerlingen/studenten.

Social Return waarderen wij (lees provincies, gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties) al in de vorm van stages, leerwerkplekken, werkervaringsplekken en zo meer (zie ook het bouwblokkenmodel). De investering welke de ondernemer/opdrachtgever doet in de vorm van het uitgeven van een Challenge, mbt de bouweconomie, zien wij dan ook als een goede toevoeging in het verrijken van kennis en ontwikkeling. De investering in deze SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge (waarde € 6000,-) kan men, in overleg met de SR-verantwoordelijke, opvoeren als Social Return Waarde op een gunning/overeenkomst met een SR-verplichting.

Let op; deze waardering hanteren wij als provincie Gelderland aan deze Challenges. Het beleid en/of de waarde kan bij andere gemeenten/provincies anders zijn.