Drenthe College onderzoekt energieneutraal maken van 4 woningen in Emmerhout

Drenthe, energiescan

Studenten van het Drenthe College bekijken het apparaat om een energiescan mee te maken

Studenten van het Drenthe College in Emmen starten met een opdracht om vier type woningen energieneutraal te maken in de wijk Emmerhout. Over 10 jaar de eerste energieneutrale woonwijk in Emmen.

Dat is de inzet van de ‘Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal’ van de wijk Emmerhout, provincie Drenthe en gemeente Emmen. In de nieuwe energienota van de gemeente Emmen ‘Emmen geeft energie!’ staat dat heel Emmen in 2050 energieneutraal wil zijn.

Win-Win gemeente, provincie, corporaties

Wethouder René van der Weide: “Om woningen in 2040 energieneutraal te krijgen moet er nog veel gebeuren. Maar we zitten in onze gemeente niet stil. De winst die we kunnen behalen is tweeledig. Enerzijds verbetering van de kwaliteit van de woningen, anderzijds het verduurzamen van onze woningvoorraad. Win-win situaties creëren om vooruit te kunnen en samen bouwen aan een duurzame en energieneutrale toekomst. We gaan nu verder onderzoeken of dit mogelijk is voor de wijk Emmerhout.”.

LuchtDicht, DampOpen

De afgelopen periode verkenden provincie en gemeente welke mogelijkheden er zijn voor het energieneutraal maken van de bestaande woningen in de gemeente Emmen. Het Drenthe College ziet het als een uitgelezen opdracht om hierin een rol te spelen. Studenten gaan metingen doen, ontwerpen maken van nieuwe gevels vanuit de circulaire gedachte LuchtDicht, DampOpen en ze schrijven adviesrapporten voor vier verschillende typen woningen hoe deze het beste nul-op-de-meter kunnen worden gemaakt. De resultaten zijn een start voor grootschalige aanpassingen van dezelfde huizen in de wijk.

Samenwerking in de wijk

Verschillende betrokken partijen werken mee. Denk aan de wijkvereniging, bewoners en de woningcorporaties. In juni 2019 geeft het Drenthe College duidelijkheid over hoe de woningen in Emmerhout in 2027 energieneutraal kunnen worden.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: “De provincie Drenthe wil het mogelijk maken dat alle Drenten in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie kunnen investeren. Daarbij is goede samenwerking tussen inwoners en verschillende partijen van essentieel belang. In de Wijkaanpak Emmerhout zit veel energie om dit samen op te pakken. Aan dit initiatief werken wij graag mee.”.

Emmerhout

In de nieuwe energienota van de gemeente Emmen ‘Emmen geeft energie!’ staat dat Emmen in 2050 energieneutraal wil zijn. Daarin ligt een belangrijke opgave bij bestaande gebouwen. Als de aanpak in Emmerhout een succes is, kunnen we dit ook in andere wijken of dorpen uitrollen.