Ontwerpopdrachten die echt gebouwd gaan worden

Friesland College & MBO Life Sciences (Nordwin College)

SMARTCirculair team Friesland ontwierp een wegensteunpunt inclusief zoutopslag voor de Provincie Friesland. Een grote opdracht met werkplaatsen, magazijnen, kantoren en douche/sanitairvoorzieningen in Quatrebras

Ontwerpopdrachten die ook echt gebouwd gaan worden. Dat is niet alleen interessant voor studenten bouw/infra, electro/installatietechniek, domotica/smart building, ICT en landschapsarchitectuur.

Dus is het logisch dat uw bedrijf zich wil verbinden aan SMARTCirculair. Want verbindt overheid, ondernemers en onderwijs rond het thema slim energieneutraal/energieleverend en circulair bouwen. Opdrachtgevers hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst ook echt te gaan bouwen.

Wordt dan het ontwerp van het studententeam gebouwd?

Dat kan maar de kans dat dit ontwerp 100% overgenomen gaat worden is afhankelijk van onder meer bestemmingsplannen, omgevingsvisie en de tijd die dat in beslag gaat nemen. Immers … in de tijd komen er nieuwe materialen en technieken op de markt die misschien nog beter aansluiten op de vraag. Toch blijft het voor studenten een fantastisch idee dat ze over kortere of langere tijd kunnen zeggen: aan dat gebouw/project hebben wij nog gerekend en getekend.

Gezamenlijk belang

 • Het gemeenschappelijke belang is een impuls te geven aan energievriendelijk bouwen met circulaire en biobased materialen door jong professionals al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de eindeloze mogelijkheden hiervan. Omdat de sector volwassen wordt en omdat het moet als we de COen circulaire doelstellingen willen halen.
 • Een ander gemeenschappelijk belang is dat partners een gedeeld toekomstbeeld hebben dat we nu heel snel het probleem van een tekort aan technisch geschoolde mensen moeten kantelen omdat de bouw anders in de toekomst grote problemen zal gaan ondervinden.

SMARTCirculair heeft aanvullende doelstellingen:

 • Ontwikkelen en testen van innovatieve, slimme energietechnologie (installatietechniek) en bouwen met duurzame bouwmaterialen
 • Het verbinden van de 3O’s; Overheid, Ondernemers en Onderwijs
 • De integratie van de leerlijnen MBO, HBO en universiteit
 • Vraagarticulatie duurzaam vakmanschap in de bouw:
  • Vergroten (zij)instroom technische opleidingen
  • Toekomstgericht vakmanschap
  • Arbeidsproductiviteit
  • Ruimte voor verdere professionalisering en certificering van bouwprofessionals
 • Bijdragen aan de klimaatdoelstelling om via slim, circulair bouwen de CO2 footprint significant terug te brengen

Hoe wordt u partner?

Natuurlijk vinden we het fijn als u zich voor drie jaar committeert aan SMARTCirculair zodat we samen met u de SMARTCirculaire route voor de toekomst kunnen uitstippelen. Maar misschien wilt u prijssponsor worden of u als consortiumpartner verbinden. In overleg met u kunnen we de volgende mogelijkheden realiseren:

Klik hier voor de partner pakketten SMARTCirculair Challenge