Wat verwachten we van de opdrachtgever?

Het team uit Amsterdam op bezoek bij IMd Raadgevend Ingenieurs. Pim Peters gaf nog een aantal uitstekende tips voor de constructie van hun recycle boulevard

De financiering van de landelijke ontwerpwedstrijd vind grotendeels plaats uit de bijdragen van opdrachtgevers. Wij vragen aan opdrachtgevers een bijdrage van € 6.500 exclusief btw. Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor:

 • De organisatie van maatwerk workshops, masterclasses, gastlessen en bedrijfsbezoeken in de perioden november/december en maart/april
 • De organisatie van drie landelijke bijeenkomsten:
  • de Kick Off met een hackathon in november 2023
  • de landelijke Excellence dag in februari 2024
  • de landelijke finale op 12 juni 2024
 • De organisatie van jury, prijzen, communicatieondersteuning tijdens de challenge
 • De PR in landelijke media

En we organiseren meer: experimenteerlabs, trainingen, de betrokkenheid van talloze bedrijven en experts en uiteraard de finale.

 

 

Uw rol als opdrachtgever; wat we aan u vragen

 U heeft aangegeven om uw rol als opdrachtgever op u te willen nemen. Dat betekent in uren:

 • Een aantal voorbereidende gesprekken met coördinatoren en docenten periode september – oktober 2023
 • Landelijke kick off SMARTCirculair
  Voor de studenten is het erg motiverend als u als opdrachtgever mee gaat naar de landelijke kick off. Bovendien zorgt uw aanwezigheid ervoor dat communicatiedrempels kleiner worden of verdwijnen dus kom op 8 november naar de kick off, centraal in Nederland
 • Kick off met studenten en docenten
  Tijdens de kick off geeft u inzicht in uw programma van eisen, locatie etc en maakt u afspraken over planning en verwachtingen. Planning in overleg met de school: periode nov. – febr.
 • Afhankelijk van de opdracht kan het zijn dat u aan de studenten vraagt om de (toekomstige) bewoners te betrekken bij het ontwerp (sociaal inclusief). Als dat het geval is, hebben de studenten uw inzet, ondersteuning en faciliteiten nodig om een aantal bewonersbijeenkomsten te organiseren en uit te voeren
 • Vooraf afgesproken vaste consultatiemomenten.
  Ervaring leert dat een strakke planning het beste werkt. Afhankelijk van de duur dat het studententeam met de opdracht aan de slag gaat (variërend van 10 weken tot een volledig schooljaar) maakt u afspraken over presentaties en overleg over de verschillende ontwerpfasen. Circa 5 uur gespreid over de periode, dit is inclusief het halverwege keuzemoment, zie hieronder
 • Halverwege de opdrachtperiode komt het studententeam bij u terug met een presentatie van het ontwerp of de ontwerpen waaruit u een keuze kunt maken. Dit is het moment dat voor inbreng van de opdrachtgever.
  Met uw aanvullingen, suggesties en tips gaan de studenten het tweede deel, de uitwerking met materialen, het testen van materialen etc. in. Een dergelijke terugkom bijeenkomst duurt circa 1,5 uur.
 • Halverwege de wedstrijd organiseren we een landelijke Excellence dag. Het is geen verplichting maar uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld. Het biedt bovendien een uitstekende gelegenheid om met collega-opdrachtgevers kennis en informatie uit te wisselen.
 • De studenten zullen nu minder consultatiemomenten meer nodig hebben, tenzij anders overeengekomen. Wel wordt het nu belangrijk dat uw regio op de hoogte gebracht wordt van uw geweldige opdracht en studententeam. Dus als u de communicatie van de studenten kunt ondersteunen door het mee uit te zetten, dan zal dat erg gewaardeerd worden.
 • Als het ontwerp uitgewerkt is in een 3D-model, zal het model aan u gepresenteerd worden. De studenten hebben de vrijheid om te kiezen voor een maquette, een 3D geprint model en/of een virtual reality weergave van het ontwerp.
  Periode mei-juni 2024
 • De landelijke finale onder leiding van de nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra vindt plaats op 12 juni 2024
  Natuurlijk vinden we het dan belangrijk dat u aanwezig bent want mogelijk gaat uw studententeam met de hoofdprijs of de publieksprijs naar huis.

Wat levert SMARTCirculair op?

 Voor MBO studententeams

 • SMARTCirculair stimuleert samenwerking, creatieve denkprocessen, inventiviteit
  Studenten zijn dwarsdenkers die met verrassende, praktisch toepasbare oplossingen komen
 • Innovatief
  Geholpen door bedrijven en experts laten jong professionals de eindeloze mogelijkheden zien van renovatie, herinrichting van gebouwen en het nieuwe bouwen
 • Talentontwikkeling: niet gehinderd door klassieke conventies maar met lef
 • Een kwaliteitsimpuls voor het MBO
 • Communicatie campagnes voor maximale impact
 • Trots, zelfvertrouwen, communicatievaardigheden en het plezier in samenwerken zullen bijdragen aan de vlekwerking die van SMARTCirculair uitgaat wat moet resulteren in meer instroom, doorstroom en zij-instroom
 • Kennis delen met bedrijven, hbo en wo

Voor de provincie

 • Deze triple helix samenwerking zorgt voor veel positieve energie in de stad en de regio
 • Bijdrage aan de klimaatdoelstelling door flinke CO2-reductie in de bouw
 • Energieneutraal of energieleverende concepten
 • Inspiratie en voorbeeldprojecten
 • Praktische oplossingen die uitvoerbaar en opschaalbaar zijn in andere bouwopdrachten
 • Open werkplaatsen waar studenten samenwerken met bedrijven in de regio
 • Kansen voor opschalen circulaire materiaalstromen
 • Gezonde werk/leefomgeving
 • Bijdrage aan uw klimaat- en energiedoelstellingen
 • Bijdrage aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio
 • Voorbeeldprojecten, voorbeeldfunctie
 • Draagvlak bij bewoners en bedrijven

Voor bedrijven in de regio

 • Media-aandacht voor mkb-bedrijven met mooie biobased en circulaire producten
 • Kennis delen/kennis maken met toekomstige jong talent, hun toekomstige medewerkers
 • Launching customer projecten
 • Exposure (regionaal tot (inter)nationaal)
 • Opschalen regionale circulaire en biobased bouwmaterialen
 • Nieuwe ketens, nieuwe business modellen
 • Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Voor inwoners

 • Trots (communicatie en bewustzijn)
 • Intrinsieke motivatie (duurzaamheid levert geld op)
 • Sociale innovatie
 • Ouders adviseren hun kinderen om de techniek in te gaan
 • Gezonde huizen/gebouwen, lagere lasten