[ssba]

Data een van 2 thema’s van de Energie OntwerpChallenge

Buildings’ energy systems: Apps, smart systems, Smart Monitoring, Management & Control

Data zijn onontbeerlijk om de Energietransitie succesvol te realiseren. Daarom heeft SMARTCirculair Data als een van de vier thema’s in de Energie OntwerpChallenge benoemd. Deze 4 thema’s zijn vooral relevant voor studententeams die deelnemen aan de Energie OntwerpChallenge. 

Energie OntwerpChallenge Thema’s 2022

  1. Energie opwek
  2. Data, smart systems en apps

Uitdaging

Vind technische oplossingen die gebruik maken van onderdeel meer geografische data voor de energietransitie en klimaatadaptatie.

De klimaatverandering zet ongehinderd door en de bijkomende uitdagingen worden alsmaar groter en complexer. Wij staan dan ook voor grote opgaven om Nederland te helpen om haar klimaat- en energiedoelen te halen. Dit vereist niet alleen aandacht voor hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie, maar ook voor het anticiperen op de gevolgen voor de samenleving zoals bewoners meekrijgen.

Inzicht door Data

Hoe kun je verschillende datastromen vertalen naar bruikbare inzichten voor organisaties? Bijvoorbeeld omdat er met data gerelateerde oplossingen meer efficiëntie kan worden gerealiseerd? Of omdat er met data systemen slim energiegebruik plaats vindt op piekmomenten? En natuurlijk kan data worden ingezet voor voorspellingen.

De digitale transformatie heeft technologisch, organisatorisch en maatschappelijk gezien grote impact. Het omarmen en meebewegen met de technologische ontwikkeling leidt bovendien tot nieuwe processen en nieuwe dienstverlening. De aanwezigheid van meer data, betere sensoren en nieuwe technologie biedt voortdurend nieuwe kansen. Daarom heeft SMARTCirculair data als een van de vier thema’s benoemd.

Aanmelden

Voel jij je aangesproken om een data gerelateerde oplossing te bedenken en ontwikkelen? Meld je dan aan voor de Energie OntwerpChallenge. We starten met een kick off en hackaton op 14 januari 2022. In tien weken bedenk, ontwikkel en test je jullie data-innovatie en wie weet winnen jullie de hoofdprijs van 2500 euro.

 

Lees ook

Energie OntwerpChallenge