Insert, marktplaats voor circulair bouwen

Paul de Ruiter, Unilever gebouw

Paul de Ruiter is de ontwerper van het circulaire Unilever gebouw

Op de ‘marktplaats’ van Insert komen gebruikte bouwmaterialen van heel veel Nederlandse leveranciers bij elkaar. Je zoekt en vindt! Ontwerpen met gebruikte materialen is nog een kunst want dit soort materialen heeft soms afmetingen waarmee je moet werken, kwaliteit moet geborgd worden en hoe overtuig je je opdrachtgever dat dit echt de beste oplossing is voor de vraag?

Resultaat van de workshop

Het doel van de workshop van Stichting Insert is om de deelnemers uit te dagen om voor een specifiek vrijkomend materiaal (e.g. kozijn, plafondplaat, isolatiemateriaal) ontwerptoepassingen te vinden op zo hoogwaardig mogelijk hergebruikniveau op de R-Ladder (e.g. Reuse, Remanufacture, Repurpose). Na een plenaire inleiding over de R-ladder en de Layers of Brand, zullen de studenten in groepjes van 4 á 5 per materiaal met originele en realistische ontwerptoepassingen moeten komen, waarna we een centrale terugkoppeling doen. Onderliggend hieraan is dat deelnemers leren ontwerpen met wat er beschikbaar is, in plaats van eerst ontwerpen en dan pas naar materiaalbeschikbaarheid kijken, zoals het nu vaak in het lineaire proces gaat.

Over Stichting Insert

Insert is voor iedereen bereikbaar en werkt zonder winstoogmerk. Vanuit deze gedachte gaan we verder als stichting. Insert is een collectief van sloopbedrijven, civiele aannemers en groenbedrijven. Samen stimuleren we het hergebruik van (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte. Hiermee bevorderen we de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Door het verbinden en ondersteunen van partijen in de bouwketen en de buitenruimte wordt hergebruik van materialen bevorderd.

De online marktplaats voor herbruikbare (bouw)materialen is bedoeld voor iedereen. Architecten, aannemers, opdrachtgevers, overheden, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars e.a. kunnen gebruik maken van de marktplaats om hun herbruikbare (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte aan te bieden.

Daarnaast biedt Insert advies op maat, specifieke zoekopdrachten, kennisdeling, materialenopslag in tijdelijke HUB’s en materialen- en stoffeninventarisatie. Aan de hand van de inventarisatie maken we een materialenpaspoort die geregistreerd kan worden bij Madaster.

Ga naar de Insert Marktplaats en vind gebruikte (bouw)materialen

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs