Presentatie terugzien?

FINALE SMARTCIRCULAIR OP 14 JUNI 2023 IN WOERDEN


AFTERMOVIE | FINALE SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023


Alco Otten | ‘SMARTCirculair zorgt voor hele goede leermomenten voor studenten.’


Caroline Passenier | ‘Meedoen is onwijs belangrijk vanwege de enorme maatschappelijke opgaven waar we voor staan’


Opdrachtgever Jaap Vogelaar | ‘Ik ben hartstikke trots op ze. Het zijn 2e jaars.’


Opdrachtgever Marijn Timmers | ‘Ik vind het belangrijk om het nieuwe denken te stimuleren’


Werner Huizing | ‘Studenten zijn zo gemotiveerd, we moeten ze soms naar huis sturen!’

FINALE SMARTCIRCULAIR 2023 | Pitches


Landstede MBO | Herbestemming ‘Capellen Campus Zwolle’

Winnaar SMARTCirculair 2023


Friesland College / FIRDA | ‘Kloppend hart voor Feanwâlden’

Tweede prijs, SMARTCirculair 2023


Noorderpoort & Alfa studenten | Business Case BESA Kantoorpand

Derde prijs,  SMARTCirculair 2023


Scalda | Kenniswerf Vlissingen

Winnaar Publieksprijs SMARTCirculair 2023


Technova | ‘Ede, Stad met Liefde’


Techniek College Rotterdam | ‘Paviljoen Carnisse Eiland’


MBO Rijnland| Techlab079


Da Vinci | Zwembad Hardinxveld

SMARTCirculair Excellencedag 15 februari 2023

Keynote Schöck | About us being Nomads the trend towards

Jeroen Troost is directeur van Schöck Nederland BV. In een inspirerende keynote vertelt Troost over de mogelijkheden om woonruimte te creëren in de buitenruimte. Op plekken waar je niet direct aan zou denken. Mensen zijn van nature nomaden. Gebouwen met op/aan gebouwde modulaire systemen zijn ook verplaatsbaar en worden dus ook nomaden. Mens en ruimte kunnen steeds meer vrij bewegen in de ruimte.
Je maakt kennis met een veelheid aan slimme systemen die van pas kunnen komen bij jullie ontwerpopdracht. Zeker als je ruimte wilt creëren maar ook als je losmaakbaar gaat ontwerpen.

Workshop Climate Cleanup | Rekentool CO2 opslag berekenen

Pas je groene bouwmaterialen toe dan draagt dat enorm bij aan de CO2- en stikstofreductie. Hout, vlas, olifantsgras, hennep … Al dit soort materialen hebben CO2 opgeslagen in plaats van uitgestoten.

Dus wil je kunnen berekenen hoeveel CO2 jullie besparen zodat je dat kunt aantonen aan je opdrachtgever die vervolgens argumenten heeft om groen te gaan bouwen. Hoe bereken je de CO2- en stikstofreductie? Daar vertelt Sacha Brons over.

Workshop Darel | De klimaatklok tikt | Energietransitie

Hoeveel energie gebruiken we op de wereld? En waar gebruiken we het allemaal voor? Hoe snel gaat klimaatverandering? Waarom gaat het overschakelen naar duurzame energie niet sneller?

Darel neemt jemee in de huidige stand van zaken t.a.v. energiegebruik, berekenen van de kosten van elektriciteit afkomstig van de verschillende energiebronnen.

Workshop Studio Schaeffer | architectuur en bouwfysica

Studio Schaeffer – Architectuur en bouwfysica gaan hand in hand in de circulaire bouweconomie. Het is immers belangrijk om het energiegebruik zoveel mogelijk te beperken en daar speelt de bouwfysica een belangrijke rol in. Bij nieuwbouw en natuurlijk ook als het gaat over de herbestemming van (oude) gebouwen. Wat mag, wat kan, waar let je op ...?

Workshop Tardis | Recirculair Losmaakbaar Bouwen

Tardis Innovations BV – Losmaakbaar bouwen is helemaal niet zo ingewikkeld. En zo nodig als we flexibel, modulair willen bouwen.

Willem Neeleman ontwikkelde onder andere een innovatieve montagetechniek waardoor bouwelementen snel zijn los te koppelen zodat ze in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden.

Masterclass TNO | ENERGIE en laaghangend fruit

Erik Carton zoomt tijdens deze masterclass in en uit op de energietransitie. Van hele kleine eenvoudige maatregelen tot hele grote energiesystemen en kansen voor opslag. Zo heeft TNO de Celsius warmtebatterij ontwikkeld die nu eindelijk op de markt gaat komen. Een koelkastmodel op zout voor huishoudens. Erik weet veel. Heel veel dus benut zijn kennis en durf te vragen!

Workshop DMGR | WELL certificering voor een gezond binnenklimaat

DGMR – Hoe fijn is het als je in een gezond huis of gebouw woont, studeert of werkt? De WELL Building Standard neemt mensen als uitgangspunt en maakt gezondheid zichtbaar.
Aan de hand van 10 thema’s zie je precies waar verbeterpunten liggen en welke maatregelen je door kunt voeren. Hiermee verhoog je niet alleen de waarde van het vastgoed, maar beschik je ook over de handvatten die nodig zijn om het gezonde leefklimaat te vertalen naar je opdrachtgever.

Workshop Ynno | Smart Buildings

Ynno het over inventariseren van de wensen en die samenbrengen in een gezonde mix van Bits, Bricks en Brains.

Bits gaat over alles wat met het digitaliseren van het werk te maken heeft.

Bricks staat voor kantoorinrichting en Brains omvat de mensen die de organisatie dragen.

Als je dan gelijk smart building technologie kunt meenemen waardoor het binnenklimaat goed is, de energievraag minimaal is en mensen zelf hun comfort kunnen bepalen dan creëer je de perfecte werkomgeving.

Workshop RHDHV | De omgeving als bron voor je ontwerp | Klimaatpositief inrichten buitenomgeving

RHDHV neemt je mee in de wereld van klimaatadaptief ontwerpen en hoe je de omgeving als bron voor je ontwerp gebruikt. Ruben Roelofs is Sustainable Urban Drainage en Climate Change Adaptation Adviseur bij Royal HaskoningDHV. Hij zet de uitdagingen én kansen op een rij voor jou als je aan de slag wilt met klimaatadaptatie.

SMARTCirculair LEERCIRKELS Learning Community 2022-2023

 

Nieuwe Business Modellen Circulaire Bouw

Hoe bouwen we circulair, CO2 neutraal, demontabel en verdienen we er ook nog (veel) geld aan? Dick van Veelen, directeur van Meijs Ingenieurs in Rotterdam geeft voorbeelden uit o.a. de zorg en het onderwijs die nu al zorgen voor een overvolle orderportefeuille en geweldige bouwprojecten.

 

2022 Masterclass Circulair Bouwen door Cor van Dijken

Circulaire Bouweconomie: we kunnen alleen nog maar vooruit.

De Green Deal wordt leidend, wet- en regelgeving vanuit de EU gaan de koers bepalen. Dus moeten we nu samenwerken om straks mee te kunnen blijven doen.

2022 Lagemaat | Materialen, Techniek en Digitalisering

Digitaliseren van geïnventariseerde bouwmaterialen is de basis incl 3D BIM modellen van bestaande constructies. Zorg voor de ‘digital twin’
Arend van de Beek: ‘nagenoeg alle bouwmaterialen kunnen teruggewonnen worden uit bestaande gebouwen. Nu al! En als we losmaakbaar gaan bouwen wordt dat 100%.

 

Blossom Architecture | Circulair ontwerpen en bouwen

Leyla Godoy, Blossom Architecture in Zwolle

Circulair Ontwerpen wordt het nieuwe normaal. Sloopbedrijven worden de leveranciers van morgen. Afnemers betalen voor gebruik, fiscale maatregelen en digitalisering gaan de circulaire economie versnellen. Er ontstaan nieuwe ketensamenwerkingen, rollen en verdienmodellen. Tijd om de krachten te bundelen.

 

 

2022 Bouwen met Biobased materialen

Er gaat veel veranderen in de Bouwcirkel. Zowel opgelegd door nieuwe wet- en regelgeving bij aanbestedingen als door sterk stijgende grondstofprijzen en materiaal schaarste. Ook vanuit de politiek, komt er steeds meer drang om te gaan bouwen met biobased materialen. Juist vanwege de positieve kansen voor klimaat, landbouw en volksgezondheid. Tijd om groen te gaan bouwen.

 

2021 SMARTCirculair OntwerpChallenges versnellen circulaire transitie bouw

Onze slogan is ‘Empowering the Future’. Wij geloven dat in elke jongere iets groots schuilt. Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de aanjager zijn van alles waar we in Nederland trots op zijn. Wilt u ook Opdrachtgever worden?

Hackathon Case Circulaire HUB Tramkade Den Bosch 2 november 2022

Masterclass Circulair ontwerpen en biobased materialen

Eros Cesarini, Buro Kade

Masterclass | Kansen voor hernieuwbare energie en laaghangend fruit

Erik Carton, sr. researcher TNO

Masterclass | Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Marjolein Pullens, gemeente Den Bosch

 

2021 SMARTCirculair OntwerpChallenges versnellen circulaire transitie bouw

Onze slogan is ‘Empowering the Future’. Wij geloven dat in elke jongere iets groots schuilt. Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de aanjager zijn van alles waar we in Nederland trots op zijn. Wilt u ook Opdrachtgever worden?

FINALE SMARTCIRCULAIR OP 14 JUNI 2023 IN WOERDEN


Wytze Kuijper | ‘Studenten onderbouwen wat ze vertellen’


Jasper Pat | ‘Ze kunnen meer dan je denkt.’


Yfke Hoogland | ‘Ik wil volgend jaar weer opdrachtgever zijn’

Hackathon Case Bouwend Nederland 3 november 2021

SMARTCirculair Hackathon | ROC Amsterdam Noord 3e jaars

De highlights

SMARTCirculair Hackathon | Alfa College Hoogeveen

De highlights

ROC Amsterdam 2e jaars studenten

De Highlights

Friesland College Leeuwarden

De Highlights

ROC Tilburg

De Highlights

Rijn IJssel Arnhem

De Highlights

Noorderpoort College Stadskanaal

De Highlights

Scalda Vlissingen

De Highlights

Techniek College Rotterdam

De Highlights

Finale SMARTCirculair op 14 juni 2019 in Amersfoort

Alfa College Hoogeveen breidt 100% circulair uit

Het Alfa College was verouderd en te klein. Daarom wordt het schoolgebouw in Hoogeveen vernieuwd maar dan wel op de circulaire manier. En uitgebreid met onder andere een 100% circulaire fietsenstalling met douches gemaakt van restmaterialen afkomstig uit het schoolgebouw.

Kleine Aarde Boxtel wordt centrum circulaire economie

Het Summa College in Eindhoven en het Sint Lucas College in Boxtel maakten een ontwerp voor een circulair centrum op De Kleine Aarde in Boxtel. Een plek waar ondernemers samen met onderwijs samenwerken aan innovaties en testen rondom circulaire bouw en installaties- Summa College Eindhoven

DordtYart transformeert naar 'De Deelfabriek' in Dordrecht

Het Da Vinci College Hardinxveld Giessendam mocht helemaal los gaan van de wethouder van Dordrecht. Het resultaat: De voormalige scheepsloods wordt 'De Deelfabriek' voor alle Dordtenaren. Zij hebben een prijswinnend concept ontworpen waarin jong en oud welkom zijn.

Landelijke excellence dag 23 januari 2019 in Ede

BAM - Total cost of ownership

BAM Facilitair Manager Stefano Tomé: Wat levert het circulaire, energieneutrale ontwerp de opdrachtgever op, t.o.v. een traditioneel ontwerp?

Een TCO-rekenmodel

BAM: Het voorspelbaar maken van onderhoudskosten

BAM Facilitair Manager en LCC specialist Stefano Tomé:
Het ontwerpen en vervolgens wegzetten van een duurzaam en circulair gebouw is slechts één kant van de medaille. Wat te doen als het eenmaal staat?

Beton scoort goed in de Milieu Kosten Indicator

Strukton directeur Jan van Stratum: Circulair en veel lichter beton voor geluidswallen etc

Beton gemaakt met olifantsgras voor de green silence wall

Transitie naar een circulaire economie

Ecomarketeer founder Lars van Beusekom: Samen kunnen we de wereld veranderen in een leefbare oase

Werk samen met Lars om biobased een boost te geven

Op weg naar een klimaatvriendelijke samenleving

Climate Cleanup initiatiefnemer Roy Straver: We moeten nog wat CO2 opruimen

Welk materiaal heeft een grotere milieu impact?

Drenthe College: Energieprestatie Advies

Deze presentatie omvat een energieprestatierapport voor huizen in de wijk Emmerhout in Emmen. Meer specifiek het invoeren in vabi -dc

Materialen paspoorten

EPEA  projectmanager Lars Luscuere: laten we een internationale standaard ontwikkelen

Hoe kunnen we samenwerken om Europees op te kunnen schalen?

De kansen van natuurinclusief ontwerpen

Gemeente Den Haag programmamanager Irene Mulder: water vasthouden, hitte buiten houden, natuurbeleving in de stad

Irene Mulder is grondlegger van natuurinclusief ontwerpen

CIRCO! Nieuwe Business Modellen

Circo Sector Coordinator Stella van Himbergen: Wie verdient er aan jouw producten?

Wat kan er nog meer met jouw producten?

De natuur als inspiratiebron

Biomimicry ontwerper Lindey Cafsia: Laat je inspireren door de natuur voor de beste ecoproducten en -systemen

Natuurlijke vormen, natuurlijke processen, natuurlijke systemen

Bouwen met natuurlijke materialen

Archi3O Architect Renz Pijnenborgh: ecologie = economie!

Ik wil gewoon gezond wonen en werken. Toevallig kan dat biobased

Smart Building Systems

Spie manager Han-Michiel Verroen: Hoe kun je al die systemen optimaal managen?

20 verschillende smart building systemen die bijgehouden moeten worden. Dat kan makkelijker!

Kick Off 10 oktober 2018 in Nieuwegein

Beste Bieb van de Wereld

Eline van Veen over circulair ontwerpen: denk ook aan de sociale component

Van een schoolgebouw tot beste bibliotheek van de wereld 2018!

De Meeuw maakt ruimte voor de toekomst

De Meeuw Communicatiemanager Frank van Ooijen: Onze modulair woonunits zijn 100% circulair en lossen het woningbouwtekort op

Betalen voor gebruik in plaats van voor bezit.

Bouwen met natuurlijke materialen

Archi3O Architect Renz Pijnenborgh: ecologie = economie!

Ik wil gewoon gezond wonen en werken. Toevallig kan dat biobased

Upcyclen van Velux kozijnen

Velux Salesmanager Ronald Bal: Van oude gebruikte balken en dakspanten tot circulaire kozijnen en deuren.

Velux blijft op zoek naar kansen waarmee ze kunnen verduurzamen.

Creatieve conceptontwikkeling

Guus van der Ven van Roggebotstaete: Ben irritant en EigenWijs!

Dwarsdenkers kunnen een groene revolutie veroorzaken in de bouw. Gijs transformeerde een vervuilde scheepswerf tot een circulaire hotspot.

Drenthe College: Energieprestatie Advies - invoeren Vabi

Deze presentatie omvat een energieprestatierapport voor huizen in de wijk Emmerhout in Emmen. Meer specifiek het invoeren in vabi -dc