Robin Tanahatoe | Het gaat over hun toekomst

Docenten Robin Tanahatoe (rechts op de foto) en Johan van der Made

Docent Robin Tanahatoe vertelt zijn ervaringen met het SMARTCirculair ontwerp project waaraan zijn studententeams deelnemen. Tanahatoe is sinds schooljaar 21-22 verbonden aan het Technova College in Ede.

Robin Tanahatoe is een docent bouwkunde met een lange staat van dienst en vertelt hieronder hoe hij de deelname aan SMARTCirculair ervaart.

Tanahatoe: ‘Aanvankelijk was er een gevoel van “weer een project gericht op duurzaamheid” maar in de loop van de eerste weken werd duidelijker dat er veel meer dan alleen duurzaamheid wordt gevraagd.”

Robin Tamahatoe

Een van de drie Technova Studententeams. Vanaf mei 2022 werken de drie teams samen zodat ze een totaal gebiedsontwikkelingsconcept kunnen aanbieden aan hun opdrachtgever Cirkelstad – de provincie Utrecht

Onderzoeken

Na de kick off van de opdrachtgever Cirkelstad – de provincie Utrecht, zag ik dat de studenten vooral zoekende waren. Het is ook een enorme ontwerpopdracht die aan hen gevraagd wordt. Ze mogen hun eigen toekomst ontwerpen door na te denken over ‘het inbreiden met woningen in de stad’ met verschillende woonconcepten. Na hun oriëntatie en het zoekproces, hebben we dit op een gegeven moment weten om te zetten in onderzoeken.

Kernkwaliteiten

Op aangeven van collega’s zijn we gestart met opdrachten en oefeningen op het gebied van groepsrollen, -vorming en -processen.

Denk bijvoorbeeld aan de teamrollen van Belbin en het onderzoeken van kernkwaliteiten en kernkwadranten. De studenten pakten dit fantastisch op en konden hier open met elkaar over communiceren. Ze hebben zelf drie teams samengesteld waarbij ze elkaar aanvulden op basis van hun geïnventariseerde kernkwaliteiten.

Echte opdrachtgever

De wijze van begeleiden verschilt voor wat mij betreft niet van de wijze van begeleiden bij een schoolproject. Strikt genomen is het ook een schoolproject, met de (welkome) toevoeging van een echte opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor een realistischere setting. Dat komt het resultaat ten goede.

Tanahatoe: ‘Gaandeweg het project worden de studenten en de teams steeds meer zelfsturend en kan er vaak volstaan worden met korte overleggen met de teamcaptains. Mooie ontwikkelingen!’

Loslaten

Waar op organisatorisch vlak vaak veel door de docenten geregeld wordt hebben onze studenten binnen gegeven kaders zelf een presentatie-avond voor hun ouders opgezet en ten uitvoer gebracht. Dat was even een oefening in loslaten voor mij als docent. Het resultaat was een leuke, goed lopende en geslaagde avond.

Gastlessen

Credits ook voor onze opdrachtgever Wytze Kuijper en de organisatie SMARTCirculair, van hen krijgen we veel ondersteuning bij vragen en bijvoorbeeld bij het organiseren van gastlessen.

‘Gaandeweg het project worden de studenten en de teams steeds meer zelfsturend en kan er vaak volstaan worden met korte overleggen met de teamcaptains. Mooie ontwikkelingen!’

Het gaat over hun toekomst

Het is een relevant project voor onze studenten, het betreft immers hun toekomst, en het hebben van een real-life opdrachtgever voegt veel toe, hiermee kom je dichter bij het werken aan een realistisch project en dat is tenslotte waar we voor opleiden!

 

 

 

 

Lees ook

 

Technova | Vernieuwende woonconcepten in de stad