Van Rossum | Bijzondere constructies zoals het Sluishuis, hoe doe je dat circulair?

Van Rossem Sluishuis Amsterdam

Van Rossum – Sluishuis Amsterdam

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs construeert de mooiste gebouwontwerpen zoals het Sluishuis in Amsterdam. Bijzondere constructies die lijken te zweven bijvoorbeeld maar hoe doe je dat circulair? Want tijdens het ontwerp en het bouwen is al rekening gehouden met duurzaamheidsparameters maar alles in zijn tijd. Circulair was toen nog niet zo’n uitgesproken criterium. Nu wel. Hoe doe je dat dan als je dergelijke iconische gebouwen wilt?

Resultaat van de workshop

Deze workshop neemt je mee in de keuzes tussen ambities, de afwegingen, nieuwe ervaringen met circulaire ontwerpen en de financiële aspecten.

We starten met een korte presentatie over Van Rossum, circulair construeren en Sluishuis. Daarna werken we in groepjes van 4 of 5:

  • beoordeel de constructie van je eigen gebouw en/of Sluishuis op circulariteit
  • bedenk verbeterpunten en maak een plan om dit zo goed mogelijk toe te passen in de ontwerpwedstrijd

Benodigdheden:

  • Tekeningen / afbeeldingen / informatie van de constructie van je eigen gebouw (indien beschikbaar)
  • Laptop
  • Pen en papier

Over het Sluishuis

Dit bijzondere gebouw in het IJ is tegelijkertijd een veelbesproken landmark en een van de meest ambitieuze woonprojecten van de gemeente Amsterdam. Het Sluishuis presenteert zich niet alleen als architectonische handtekening van de wereldberoemde Bjarke Ingels, maar ook als klimatologische koploper aan de oostzijde van het centrum.

Over Van Rossum BV

Van Rossum is veel meer dan een constructeurs bureau. Ze treden op als adviseur van de opdrachtgever en als onderdeel van een ontwerpteam begrijpt Van Rossum dat het om iets meer gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp.

Van Rossum wil ambities waarmaken binnen het beschikbare budget.

Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect, het projectmanagement en de overige adviseurs.

En omdat we dat als Van Rossum al heel lang doen, zijn we behoorlijk bedreven in het organiseren van integrale oplossingen. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. We noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.

Naast deze technische component zijn ze uit op een goede communicatie die nodig is voor het realiseren van een projectaanpak. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwerpteamleden, maar ook om andere betrokkenen zoals gebruikers, controlerende instanties en gemeenten. Natuurlijk zijn we allereerst vakidioten, techneuten. Maar we hebben de afgelopen decennia ook geleerd dat het nodig is om als stimulator op te treden in een project; pro-actief en gedurfd. En daarbij gaat het om veel meer dan het aandragen van oplossingen op ons eigen vakgebied. Bij Van Rossum weten we dat achterover leunen en afwachten niet kan. Dat vereist wel een bepaald type mensen. Daarom leiden we onze medewerkers zelf extra op, omdat een diploma alleen niet voldoende is voor een goede constructeur. Daar hoort praktijkervaring bij, vanuit de optiek dat constructeurs bedoeld zijn om grote plannen en prachtige ambities waar te maken. Wij houden van die verantwoordelijke positie en we zien dat het leidt tot prachtige projecten waar onze opdrachtgevers blij mee zijn.

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs