VHG | Het Levende Gebouw – Over slimme gebouwen waar groen en techniek samenwerken

natuurinclusief ontwerp DP6 Delft voor ontwerp in Den Haag

architectenbureau DP6 uit Delft maakte een ontwerp voor een natuurinclusief gebouw met omgeving voor de gemeente Den Haag

VHG brengt natuurinclusief ontwerpen heel concreet voor het voetlicht. Levende gebouwen zijn goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Het Levende Gebouw gaat over groen op, aan en in gebouwen. Het is een workshop vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Kim van der Leest geeft voorbeelden van gerealiseerde projecten en inspirerende toepassingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Ook faal-en succesfactoren in aanleg, gebruik en onderhoud komen aan bod.

VHG gaat in op 19 thema’s waaronder water, temperatuur, luchtkwaliteit, duurzame materialen, biodiversiteit, geluid, ontspannen en ontmoeten of voedsel en bloemen.

Resultaat van de VHG workshop

Deze workshop neemt je mee in talloze voorbeelden en best practices hoe je een gebouw klimaatpositief kunt ontwerpen. Met mogelijkheden voor wateropvang en waterhergebruik, een walhalla voor vogels en insecten en natuurlijk zorgt een groen gebouw in een groene omgeving voor veel minder hittestress dan betonnen gebouwen. Dus laat je inspireren en ga met Kim op onderzoek naar de mogelijkheden voor jou/jullie ontwerpopdracht.

  • Max. 20 deelnemers
  • Duur: 1 uur
  • Door: Kim van der Leest, VHG

Over VHG

VHG is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

Visie

Groen heeft een toegevoegde waarde voor maatschappij en economie. Het heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen en de ontwikkeling van kinderen. Groen geeft de politiek handvatten bij het aanpakken van maatschappelijke en economische vraagstukken, zoals fijnstof en criminaliteitsbestrijding. Groen vergroot de concentratie, bevordert de werkbeleving, versnelt genezingsprocessen en laat de waarde van onroerend goed stijgen. Het bewustzijn is nog onvoldoende aanwezig bij de politiek, bedrijven en burgers. Het moet meer zichtbaar worden in beleidsregels, aanbestedingen en inschakeling van professionals.

Missie

Branchevereniging VHG wil namens de individuele ondernemers in de branche de vertegenwoordiger zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De sector wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze voegt door haar diensten iets toe aan de kwaliteit van leven. Branchevereniging VHG ziet zichzelf daarmee ook als ‘de groene inspiratiebron’ voor de maatschappij.

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs