Digitale tools voor de architect van de toekomst

Digitale tools voor optimale architectuur

Nieuwe digitale tools veranderen de manier waarop architecten werken. Deze tools evolueren analoge 2D-plannen naar cloudgebaseerde 3D-modellen en ze leveren architecten data-analyse evenals door AI-ondersteunde softwaretoepassingen.

Digitale tools worden steeds belangrijker omdat zij architecten in staat stellen betere gebouwen te ontwerpen voor een snel veranderende en steeds complexere wereld.

Van potloot naar digitale tool

Van oudsher ontwerpen architecten handmatig. Het potlood is nog steeds de snelste en meest eenvoudige manier om een idee vorm te geven; de eenvoud geeft het creatieve proces de vrijheid die het nodig heeft. Potlood en papier maken steeds meer plaats voor digitale tools zoals Parametrisch ontwerpen.

Uitdagingen aangaan met behulp van data

De grootste maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de komende decennia voor staan zijn onder andere de woningnood, snelle verstedelijking in combinatie met bevolkingsgroei en klimaatverandering. Daarnaast is de complexiteit van stedelijke gebieden enorm toegenomen en worden er steeds meer belanghebbenden betrokken bij besluitvormingsprocessen. Ook zijn er veel meer technische eisen en de beperkingen van locaties en bouwvoorschriften zijn in alle regio’s complexer geworden.

Breder toegankelijk

De exponentiële groei van computerkracht de laatste tien jaar heeft de inzet van parametrische ontwerptools steeds breder toegankelijk gemaakt.

Het geeft ontwerpers een instrument om twee doelen te verwezenlijken:

  1. Integraal ontwerp. De mogelijkheid om meer varianten te beschouwen verbetert het integrale ontwerp. Zo kunnen ontwerpkeuzes met complexe analyses van gebouwprestaties worden onderbouwd en zijn relaties en afhankelijkheden zichtbaar.
  2. Efficiënter ontwerpproces. Het proces wordt efficiënter omdat complexe vormen beter zijn te beschrijven en hierdoor de kans op fouten kleiner wordt. Het model is flexibel en variaties, wijzigingen en mogelijke consequenties hiervan zijn snel inzichtelijk.

Generatief ontwerp

De toename in rekenkracht maakt de weg vrij om in plaats van één model door te rekenen duizenden modellen te genereren en te analyseren. Dit wordt generatief ontwerpen genoemd.

Een mooi voorbeeld is de woonwijk Alkmaar Housing van ontwikkelaar Van Wijnen Groep. Aan de computer worden de regels geleerd om een model te kunnen genereren voor Nul-op-de- Meter-woningen binnen een betaalbaar huisvestingsmasterplan. De duizenden gegenereerde modellen worden geanalyseerd op prestaties zoals achtertuinoppervlak, zonnepaneelopbrengst en kosten. Deze resultaten zijn visueel gemaakt en leveren veel inzicht op in de ontwerpvraag.

Streven naar optimale architectuur

Ondertussen bieden digitale tools als 3D-modellen, digitale weergaven en virtual reality-technologie volledig nieuwe perspectieven op bouwplannen en de gebouwde omgeving. Verderop in de levenscyclus van een gebouw komt de Digital Twin-technologie steeds vaker om de hoek kijken, waarbij digitale 3D-modellen van gebouwen ingezet kunnen worden om de dagelijkse werkzaamheden te plannen op basis van real-time data. De nauwkeurigheid, gedetailleerdheid en informatiedichtheid van deze tools vormen de basis voor een efficiëntere samenwerking en een grotere betrokkenheid van alle stakeholders.

AI

AI, de vervolgstap op Parametrisch ontwerpen past ook in de gereedschapskist van architecten. Het is een instrument dat uitblinkt in het uitvoeren van gespecialiseerde taken en dat meedenkt met architecten om tijdrovende, vervelende taken die normaal gesproken veel tijd in beslag nemen tot een eenvoudig karwei te maken.

Data en AI helpen architecten met het realiseren van een meer resultaatgerichte manier van werken, om betere eindresultaten te bereiken. Technologie stelt architecten nu in staat om een grote verscheidenheid aan scenario’s digitaal te testen en optimale oplossingen te vinden binnen de gekozen parameters. Deze risicovrije testomgeving integreert ontwerp en analyse in één enkel platform.

Ook inspireert het tot het ontdekken van nieuwe creatieve benaderingen. Designers kunnen factoren zoals zon, daglicht, geluid en microklimaat vanaf het begin in realtime testen en verwerken. Dit legt een solide, evidence-based design voor een duurzamer project en een kostenefficiënte bouwfase later in de tijd.

Lees ook