Meisjes en Vrouwen moeten NÓG Zichtbaarder zijn in de Techniek

Meisjes in techniek

Meisjes willen oplossingsgericht en creatief aan de gang zijn mét techniek. Techniek is dus niet het doel maar het middel.

In januari 2020 was een van de uitkomsten tijdens de VHTO de kennisconferentie ‘Meer meisjes in Techniek’ dat meisjes niet al vroeg op de basisschool regelmatig met techniek moeten kunnen experimenteren. Tijdens de conferentie ging Thea Koster nadrukkelijk in op meisjes en techniek. Ze benadrukte het belang van het vroeg interesseren van meisjes in de techniek:

“Door met een passende aanpak aan te sluiten op hun drijfveren, zijn meisjes absoluut te interesseren voor techniek. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, het liefst al in het primair onderwijs.”

Thea Koster: “Door kinderen al op vroege leeftijd met techniek en programmeren te laten kennismaken in het primair onderwijs, zul je meisjes ook eerder kunnen bereiken.” 

Vos: “Laatst was er in Twente een verhaal van een meisje dat autotechniek had gedaan en nu in een garagebedrijf werkt. Zo’n meisje is dan opeens landelijk nieuws, dan denk ik: Hoezo? Het is 2020 hoor!”

Trudy Vos heeft zelf een technische achtergrond. Na een opleiding Chemie aan de HTS, en Milieukunde aan de PHTO in Amsterdam promoveerde ze uiteindelijk in Zwitserland op de stikstofproblematiek in de landbouw. Daarmee is ze het levende voorbeeld van een vrouw in de techniek. Al zegt ze er lachend bij dat ze inmiddels, als bestuurder, “alweer een tijdje verloren is gegaan voor de techniek. Maar, ik weet absoluut waar ik het over heb”, wil ze maar zeggen.

Oplossingsgericht en creatief

‘Meisjes en vrouwen moeten veel meer zichtbaar zijn in de techniek. Of het voor de klas is of in de lesmaterialen: meer aandacht en meer voorbeelden zijn nog steeds nodig. Ze moeten zich kunnen herkennen. Dat geldt overigens niet alleen voor meisjes maar ook voor jongens met een migratieachtergrond.

Voor meisjes is techniek niet het doel maar een middel

Het is daarnaast bekend dat meisjes niet de techniek in willen voor de techniek. Maar ze willen oplossingsgericht en creatief aan de gang zijn mét techniek, techniek is dus niet het doel maar het middel. Dat moet terugkomen in de manier waarop we lesgeven. En”, zo vervolgt ze, “dat begint natuurlijk in het po en vo.

Meer meiden instroom in mbo Techniek

Trudy Vos CvB-lid van ROC Twente en voorzitter van de Stuurgroep ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ vertelt.

“Ik zou het heel mooi vinden als in 2025 een kwart van alle techniekstudenten een meisje is. En dat een kwart van de jongens voor de zorg kiest, voegt ze daaraan toe. Diversiteit op de werkvloer heeft enorme meerwaarde.”

Lees ook