Recycleboulevard Amsterdam voorzien van unieke dubbele gevel

Het studententeam van het ROC Amsterdam voorzag de Recycleboulevard Amsterdam van een unieke dubbele gevel waardoor het gebouw ook energietechnisch circulair is geworden.
Het team voorzag de recycleboulevard van een zogeheten second skin, waarbij de spouw in verbinding staat met de buitenlucht. Deze spouw is breder gehouden zodat men er kan lopen, voor bijvoorbeeld het reinigen van de vensters. Om de luchtstroom niet te verstoren zijn er werkvloeren van roosters aangebracht.

Teamcaptain Lucas Sluitman: “De dubbele gevel is van buiten naar binnen als volgt opgebouwd: enkelglas, een luchtspouw, dubbelglas. Doordat de lucht tussen het glas warm wordt stijgt hij op en ontstaat een natuurlijke trek. Het werkt eigenlijk net als een zonneschoorsteen; de natuurkundige wetten zorgen voor een natuurlijke ventilatie.”

Ten opzichte van een klimaatgevel kun je bij een tweede-huid gevel lagere kosten verwachten voor koeling en ventilatie.

Recyleboulevard is super circulair

In opdracht van de gemeente ontwierp het team van het ROC van Amsterdam de recycleboulevard in Amsterdam-Noord.

“Dit is geen gewoon afvalinzamelingspunt”, vertelt 2e-jaars student Lucas Sluitman. “De gemeente heeft een visie en wil voorkomen dat materialen gerecycled worden. Liever worden ze opnieuw gebruikt. Daarom gaat de gemeente materialen aan de poort beoordelen. Want als materialen verkocht kunnen worden in de kringloopwinkel of de tweedehands bouwmaterialenzaak, dan blijft de waarde behouden en gaat er geen energie verloren aan de verwerking.”

Boomconstructie

Maar dat is niet het enige aspect waar de studenten rekening mee moesten houden. De Toetsenbordweg ligt nu nog op een bedrijventerrein, maar straks is het onderdeel van een woonwijk. Het gebouw moest daarom ook aantrekkelijk zijn en uitstraling hebben.” De ‘boomconstructie’ geeft het gebouw extra elan. Het is een houten constructie in het midden van het gebouw en staat symbool voor circulariteit. Bovendien is de constructie demontabel, in plaats van lijmen zijn de elementen aan elkaar geschroefd.” Zelfs over de maatvoering van de balken dachten de studenten na.

“We hebben zwaardere balken gebruikt, omdat deze op termijn veel meer mogelijkheden bieden tot hergebruik.” Bijzonder is daarnaast de gevel.

Joshua levert het 3D model met posters en rapportages in voor de jury en de finale van 14 juni 2019

Bijzonder is dat de studenten – voor wie circulariteit een relatief nieuw begrip is – zo veel inventieve oplossingen vonden.

“We hebben veel geleerd en waren ook erg gemotiveerd omdat dit een echte opdracht. Wat we leerden is dat circulariteit geen duurzaamheid is maar een andere manier van denken. Dat er veel onderzoek gedaan moet worden en dat je moet ontwerpen op basis van visie. Het gaat namelijk niet alleen om hergebruikte en herbruikbare materialen, dit gebouw heeft een functie in de transitie naar de circulaire economie. Daarom is er ook ruimte voor educatie, start-ups en natuurlijk het scheiden van afvalstromen.”

De gemeente zet in op marktconsultatie

opdrachtgever de gemeente Amsterdam organiseert een marktconsultatie in Pakhuis de Zwijger om de realisatie van de recycleboulevard in de goede richting te duwen. Dat is nodig om de circulaire bouw te versnellen. De overheid toont weer leiderschap en faciliteert wat de samenleving nodig heeft.

Leiderschap houdt in niet faciliteren wat de mensen willen, maar wat nodig is. Leiderschap is ook: alleen bouwvergunningen afgeven als je aantoonbaar minimaal energieneutraal bouwt, of dat je alleen nog remontabel mag bouwen, dus dat alle onderdelen uit elkaar te halen zijn. Nog een eis zou zijn dat ieder gebouw een grondstofpaspoort heeft en dat iedereen die bouwt twaalf jaar verantwoordelijk is voor het gebouw. De transformatie zit in de stap van roofbouwmaatschappij naar een oogstmaatschappij. Rentmeesterschap dus.’