Demontabel kantoorpand Driebergen is parel van circulariteit

Het nieuwe Triodos gebouw is demontabel en natuurinclusief ontworpen

In Driebergen wordt momenteel een volledig demontabel kantoorpand gebouwd. Het gebouw wordt het nieuwe onderkomen van de Triodos bank. Er wordt veel hout toegepast dat omdat de constructeurs precies weten waar het zit en hoe het bevestigd is, gemakkelijk gedemonteerd kan worden, mocht dat ooit nodig zijn.

Het natuurinclusieve gebouw ligt op het prachtige landgoed ‘De Reehorst’, ooit het centrum van antroposofie ‘De Vrije Hogeschool’. 

Demontabel dankzij JOIN

Bij de bouw zijn TBI-onderneming J.P. van Eesteren en Bosman bedrijven voor de installaties betrokken. DGMR adviseerde onder andere over bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid en begeleidde het BREEAM-traject. Ook JOIN, een joint venture van Triodos Bank en OVG Real Estate, Deerns en RAU Architecten waren aangesloten als bouwpartners. Vooraf werden tijdens meerdere workshops ideeën verzameld over de circulariteit van het gebouw en eventueel mogelijke toekomstbestemmingen van het gebouw. Zo werd besloten dat het gebouw aan het einde van de levensduur gedemonteerd wordt en een nieuwe functie krijgt. Het kantoor een ecologisch en transparant ontwerp. Vanuit de filosofie van biomimicry werden elementen uit de natuur naar het gebouw gebracht.

  • Zo zijn er gelijkenissen met de opbouw van bomen
  • je ziet de sporen die aan de onderkant van paddenstoelen zitten terug in de lamellen

In demontabel kantoor worden kringlopen gesloten

Het onderliggende doel is de creatie van gesloten kringlopen, waarin het landgoed grotendeels zelfvoorzienend is.

“In feite praat je over een integraal systeem met subsystemen voor natuur, energie, voedsel en water, die je allemaal wilt sluiten”, vertelt programmamanager Ellen Wiewel van Triodos. “In dit project gaat het immers niet alleen over een gebouw, maar over de toekomst van een heel gebied.”

Om de circulariteit te faciliteren werd een materialenpaspoort opgesteld, waarin details van de toegepaste materialen staan. Het Triodos-gebouw is in BIM gemodelleerd dus daarmee is het eenvoudiger om de data van materialen te bewaren en te koppelen. Het is niet meer dan logisch dat het pand energie- en CO2 neutraal is. Voor de gebruikers is het pand een lekkere plek om te werken vanwege het feit dat er veel daglicht naar binnen stroomt en de natuurlijke omgeving buiten, als vanzelf ook binnen in het gebouw terugkomt. Gelukkig hoeft er nauwelijks energie opgewekt te worden omdat het gebouw zo goed geconstrueerd is, dat energie een beperkte rol speelt.

Klimaatplafonds

Een klimaatsysteem met klimaatplafonds moet zorgen voor warmte en koude, met een prettig binnenklimaat als resultaat.

“We maken gebruik van een WKO met een warmtepomp en zonnepanelen op een dak boven het parkeerterrein. We hadden eerst het idee om voor de piekverwarming met elektrische boilers te werken, maar uiteindelijk is besloten om alle koeling en verwarming met de WKO-installatie te verzorgen.”

Uitdaging bij het installatieconcept was onder andere de realisatie van de broninstallatie, in relatie tot het aanwezige grondwater in het gebied, in verband met drinkwaterwinning.

Engels: “Het is natuurlijk geen zekerheid dat je een broninstallatie mag maken. Dat is afhankelijk van hoe het gebied eruitziet en het grondwater dat aanwezig is. Het heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad om dit af te stemmen. Daarnaast is het uitdagend om de hoge BREEAM-ambities in lijn te houden met het vastgestelde budget. Ten slotte is er een grote hoeveelheid zonnepanelen die we op het parkeerdek willen hebben. Dit alles moet resulteren in een BREEAM Outstandingcertificaat en een gebouw dat ontworpen is voor de tijdelijkheid.”

Herinnering aan het centrum van antroposofie ‘De Reehorst’

Laten we hopen dat de bank de gedachte van Rudolf Steiner in ere houdt. Zowel in huisvesting als in investeringen in bedrijven die klimaatpositieve producten en systemen op de markt willen brengen die de wereld beter maken.

Tanja Nolten