[ssba]

SMARTCirculair studenten zijn 21st century skilled young professionals

SMARTCirculair studenten zijn 21st century skilled young professionals

E-learning, Teams conference calls, scrummen, agile projectmanagement, zelf (digi)gastlessen organiseren. Ook team Noorderpoort Stadskanaal neemt initiatieven om een fantastisch resultaat weg te zetten.

Als je ziet wat er de afgelopen twintig jaar veranderd is en hoe het tempo versnelt, is het geen wonder dat aan de studenten van nu meer eisen worden gesteld: de 21st century skills.

Immers, hoe sneller de omgeving verandert, des te meer persoonlijkheid, instelling, communicatie en motivatie essentiële factoren voor succes in inzetbaarheid zullen worden.

Vakoverstijgend

Communicatie en samenwerking zijn belangrijke 21st century skills. Professionals moeten leren overleggen met andere disciplines, samenwerken, informatie uitwisselen, onderhandelen en dus over je grenzen heen kijken. Ongeacht het vakgebied waarin ze terecht komen. SMARTCirculair is een perfecte projecttraining voor studenten die bedrijven en organisaties graag als nieuwe medewerker in huis halen.

Scrum en agile skills

Nu we ook nog te maken met COVID-19 en met een volgens Rutte ‘intelligente lock down’, staat het onderwijs compleet op zijn kop. E-learning, Teams conference calls, scrummen en agile projectmanagement zijn in een paar weken het nieuwe normaal geworden. Konden studententeams eerder nog terugvallen op docenten om hen te leiden, nu wordt er nog meer leiderschap, initiatief en doelgerichtheid verwacht. Het werkt!

Teams zijn in staat om zelfstandig samen te werken en docenten kunnen zich de rol aanmeten van coach, facilitator en inspirator. Geweldig om te zien hoe snel de nieuwe werkelijkheid omarmd wordt.

Scholen en docenten met lef en vertrouwen in hun studenten zorgen met hun deelname aan de ontwerpwedstrijd SMARTCirculair voor honderden jonge professionals die flexibel en met vertrouwen de maatschappij in kunnen. De 21st century skills zijn voor hen het nieuwe normaal.

21st century skills

Het integreren van 21st century skills vraagt een verandering in het onderwijs. Minder klassiek voor de klas onderwijs en meer praktijkvragen naar binnen halen. Ruimte voor onderzoek, ontdekken, testen, analyse, leren van fouten en creatie, waar mogelijk vakoverstijgend zoals de ontwerpopdrachten van externe opdrachtgevers.

Het vergt veel van scholen en studenten maar de ervaringen van honderden studenten en hun docenten laten zien dat teams boven zichzelf uitstijgen, hun opdrachtgever van zijn stoel blazen en op het podium staan alsof pitchen en presenteren hun ‘way of living’ is. Studenten hebben de verantwoordelijkheid genomen, spelen een actieve rol en willen hun opdrachtgever extra belonen omdat ze het vertrouwen kregen om deze opdracht uit te voeren. Geen geringe opgave want soms moeten ze ook bij hun opdrachtgever doorvragen en de situatie doorgronden om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen.

Wilt u ervaren wat SMARTCirculair voor u en de groei van uw studenten doet? Neem contact met ons op

Tanja Noltentanja@smartcirculair.com, M. 06 16342889

 

Lees ook