Alfa College Hoogeveen heeft primeur voor Madaster Educatie

Alfa College knapt zienderogen op

Het Alfa College in Hoogeveen transformeert haar schoolgebouwen grootschalig; sloop, renovatie en nieuwbouw. Het project, genaamd Volta 2020, wordt gepositioneerd als een voorbeeldproject Circulair Bouwen. Een project om samen ín te leren en ván te leren.

  • Het bestaande gebouw, met een vloeroppervlakte van 19.750 m2 is als een ‘grondstoffenmijn’ in kaart gebracht
  • Door registratie in Madaster, het kadaster van materialen, krijgen alle materialen een identiteit via een zogenaamd materialenpaspoort
  • Dit maakt het mogelijk om toekomstig hergebruik hoogwaardig te organiseren

NICE

“De veelomvattende informatie in een materialenpaspoort helpt gebouweigenaren, ontwerpers en bouwers om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Ook kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen in de totale waardebepaling van het object.” Pablo van den Bosch, board member Madaster Foundation

Het Alfa College Hoogeveen is de eerste onderwijsinstelling die heeft besloten haar schoolgebouwen in Madaster te registreren. Uitgangspunt is om de opgave in te zetten voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden; een innovatiewerkplaats of living lab in te richten. Een plek voor al doende leren, in en met de praktijk waar inspiratie en de toekomst leidend zijn. Studenten van mbo en hbo worden via het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, kortweg NICE, betrokken bij het hele proces.

Alfa  – circulair bouwen is niet vrijblijvend

“Zo krijgen alle materialen een identiteit via een zogenaamd materialenpaspoort. Dit maakt het mogelijk om het toekomstig hergebruik hoogwaardig te organiseren. Duidelijk is dat onze ambitie van circulair bouwen niet vrijblijvend is. Wij nemen als Alfa-college onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel als organisatie als onderwijsinstelling.” Jos Nijhof, manager Facilitair Bedrijf van het Alfa-college

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. Samenwerking en verbinding zijn in deze transitie van doorslaggevend belang. NICE brengt daarom bewust verschillende partijen samen om tot circulaire innovaties te kunnen komen in een proces van open innovatie.

Alex van Oost, kwartiermaker van NICE, jaagt die ontwikkeling in de regio verder aan. “Het project Volta 2020 staat niet op zichzelf, maar is deel van een groeiende beweging rond Circulaire Economie in het Noorden. Ik zie nieuwe samenwerkingen ontstaan, zoals hier binnen de onderwijsketen, en ook tussen sectoren als Afval, Bouw, Chemie en Landbouw. Volta 2020 is een van de stapstenen naar die circulaire Noorderpraktijk.”

Video

Videoimpressie van het eerste deel van het gebouw dat circulair getransformeerd is.
Zie alle video’s van het transformatieproces op deze link

Madaster E-bibliotheek

Madaster is in het leven geroepen om gebruik van herbruikbare materialen te bevorderen en te investeren in slimme ontwerpen om circulariteit te ondersteunen en afval te elimineren. Het fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster.

 

Lees meer